Promocja literatury i czytelnictwa – Partnerstwo publiczno-społeczne

Celem priorytetu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach programu.

Do pobrania

Kontakt

Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby: