Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach programu.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tryb konkursowy, II nabór wniosków nie będzie realizowany.

Uprzejmie informujemy, że do Wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach I naboru na rok 2016 zostały wysłane już informacje dotyczące dalszego trybu postępowania (aktualizacja wniosku, termin aktualizacji itp.). Wiadomości te zostały wysłane do wszystkich Państwa na adres e-mail osoby podanej do kontaktu we wniosku złożonym w I naborze do dnia 30 listopada 2015 roku.

Prosimy Beneficjentów o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Kopernika 36/40
Warszawa

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby: