Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808). Rozporządzenie zmienia m.in. zasady dotyczące terminów naboru do Programów MKiDN oraz określa zgodność programów w zakresie przepisów o pomocy publicznej z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.).+

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2018.

 

Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Muzyka

Departament Mecenatu Państwa

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Sztuki Wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Czasopisma

Instytut Książki

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Wspieranie samorządowych instytucji kultury- opiekunów miejsc pamięci

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Kultura dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Formularz dostępny

Ogłoszono nabór.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2018 r.

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Nabór zamknięty.

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zostanie ogłoszony na początku 2018 r.

Promocja kultury polskiej za granicą 2019 – Promesa

Departament Współpracy z Zagranicą

Nabór odbędzie się w terminie późniejszym.