Program "DZIEDZICTWO KULTUROWE"

Program realizowany jest w ramach 6 priorytetów: Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych, rozwój instytucji muzealnych, ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, ochrona zabytków archeologicznych, tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego, ochrona zabytkowych cmentarzy.


Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | kontakt
Raport końcowy Priorytet 1.


Ze względów technicznych i organizacyjnych listy wniosków odrzuconych ze wzglęu na błędy formalne oraz odrzuconych przez Zespół Sterujący (w ramach II naboru do PO Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych) ukażą się w terminie późniejszym. Wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o przyczynach odrzucenia wniosku w najbliższym możliwym terminie. Odesłane zostaną także załączniki do wniosków złożone w MKiDN. W związku z tym Departament Ochrony Zabytków nie będzie udzielał informacji telefonicznych na ten temat.

UWAGA!

W związku z wyczerpaniem wszystkich środków finansowych w I naborze, przyjmowanie wniosków w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 5: Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego" zostało zakończone.


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "DZIEDZICTWO KULTUROWE" W ROKU 2008

NABÓR 2

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Priorytet 6

NABÓR 1

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3 (pliki w formacie .xls)

Priorytet 4 (pliki w formacie .pdf)

Priorytet 5 (pliki w formacie .pdf)

Priorytet 6 (pliki w formacie .pdf)Kontakt:

Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres :

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe - nabór 2008")

Osoba do kontaktu:

Jacek Dąbrowski - (0-22) 848 10 48 wew. 203 jdabrowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe - nabór 2008")

Paweł Wesołowski - (0-22) 42.10.303, pwesolowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet 3 Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe - nabór 2008")

Krystyna Sałańska - (0-22) 42.10.569, ksalanska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
ul. Szwoleżerów 9,
00-464 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu8 Dziedzictwo kulturowe - nabór 2008")

Małgorzata Brzozowska - (0-22) 831 16 13, wew. 104,

Priorytet 5 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe - nabór 2008")

Justyna Staniszewska - (0 22) 42 10 259, jstaniszewska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet 6 Ochrona zabytkowych cmentarzy

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres :

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe - nabór 2008")

Osoba do kontaktu:

Jacek Dąbrowski - (0-22) 848 10 48 wew. 203 jdabrowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Zbigniew Maj- (0-22) 848 10 48 wew. 206, zmaj@mkidn(dot)gov(dot)pl