Program "EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY"

Głównym celem programu jest podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa, przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców, zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego, a także podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze upowszechniania kultury.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki - priorytet 1 | wskaźniki - priorytet 2
przykładowo wypełniony wniosek | kontakt


UWAGA!

W związku z wyczerpaniem wszystkich środków finansowych w I naborze, przyjmowanie wniosków w ramach programu "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury" Priorytet:2 Ochrona dziedzictwa kultury ludowej zostało zakończone.


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY" W ROKU 2008

NABÓR 2

Prorytet 1

NABÓR 1

Prorytet 1

Prorytet 2Kontakt:

Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury

Priorytet 2 Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Sztuki ,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury - nabór 2008")

Anna Wotlińska - koordynator programu, tel. 42 10 502, awotlinska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet 1

Iwona Grodzka - tel. (0-22) 42.10.565, igrodzka@mkidn(dot)gov(dot)pl

Ewa Misiak - tel. (0-22) 42.10.552, emisiak@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet 2

Dorota Ząbkowska - tel. (0-22) 42.10.351, dzabkowska@mkidn(dot)gov(dot)pl