Program "HERBERT"

Celem programu jest upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta, popularyzacja jego dzieł w różnorodnych formach (np. spektakle teatralne, wystawy, konferencje, konkursy, publikacje), a także wsparcie badań nad dorobkiem pisarza.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | kontakt


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "HERBERT" W ROKU 2008

NABÓR 2

NABÓR 1Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Herbert - nabór 2008")

Bożena Wojtas,
tel: 0666 967 697
email: rok(dot)herberta@bn(dot)org(dot)pl