Program "ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH"

Celem programu jest pobudzanie inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju twórczości. W ramach programu wspierane są wszystkie niskobudżetowe zadania (tj. takie, w których maksymalna wnioskowana dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi maksymalnie 25 000 PLN).

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | kontakt


UWAGA!

W związku z wyczerpaniem wszystkich środków finansowych w I naborze, przyjmowanie wniosków w ramach programu "Rozwój inicjatyw lokalnych" zostało zakończone.


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH" W ROKU 2008

NABÓR 1Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12,
00-082 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Rozwój inicjatyw lokalnych - nabór 2008")

Ewelina Michalczyk - (0-22) 2 100 143, emichalczyk@nck(dot)pl

Marina Jeśko - (0-22) 2 100 144, mjesko@nck(dot)pl