Program "PROMESA MKiDN"

 

 

Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich.

Promesa MKiDN może pokrywać maksymalnie 90 % wkładu krajowego. W szczególnych przypadkach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodwego może zadecydować o pokryciu więcej niż 90 % wkładu krajowego.

UWAGA!

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną późnym opublikowaniem ostatecznej wersji wniosku dla działania "Odnowa i rozwój wsi" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Urzędy Marszałkowskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informuje, iż wniosek złożony bez załącznika pod nazwą "Plan Odnowy Miejscowości", nie zawierający żadnych innych uchybień formalnych przejdzie do etapu oceny merytorycznej. Warunkiem jest jednak dostarczenie przedmiotowego załącznika zgodnie z terminem określonym we wniosku o Promesę, który nie może przekroczyć miesiąca od daty złożenia bądź wysłania dokumentacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

* * *

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | kontakt


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "PROMESA MKiDN" W ROKU 2008

NABÓR 2

NABÓR 1Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - nabór 2008")

Kamila Lenart - (0-22) 42.10.421, klenart@mkidn(dot)gov(dot)pl

Agnieszka Pałęcka - tel. (0 22) 42 10 538, apalecka@mkidn(dot)gov(dot)pl

Jacek Mikuszewski - tel. (0 22) 42 10 466, jmikuszewski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Marek Góźdź - (0-22) 42.10.359, mgozdz@mkidn(dot)gov(dot)pl