Program "PROMOCJA CZYTELNICTWA"

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki - priorytet 2 | wskaźniki - priorytet 3 | kontakt


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "PROMOCJA CZYTELNICTWA" W ROKU 2008

NABÓR 2

Priorytet 2

Priorytet 3

NABÓR 1

Priorytet 2

Priorytet 3Kontakt:

Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Promocja czytelnictwa - Priorytet 1- nabór 2008")

Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska - (0-22) 608.22.50, bnjpjarz@bn(dot)org(dot)pl
Sylwia Kot - (0-22) 608.22.58

Priorytet 2 Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Promocja czytelnictwa- nabór 2008")

Kamila Gruszczyk - (0-12) 432.67.92, k(dot)gruszczyk@instytutksiazki(dot)pl,
Anna Tusiewicz - (0-12) 433.70.42, a(dot)tusiewicz@instytutksiazki(dot)pl lub dotacje@instytutksiazki(dot)pl

Priorytet 3 Rozwój czasopism kulturalnych

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do PO Promocja czytelnictwa - Priorytet 3 - nabór 2007")

Marek Majle - (0-22) 608.25.66, m(dot)majle@bn(dot)org(dot)pl
Artur Balczyński - (0-22) 608 29 11, a(dot)balczynski@bn(dot)org(dot)pl