Program "PROMOCJA TWÓRCZOŚCI"

 

 

Program Promocja Twórczości obejmuje wspieranie oraz promocję twórczości artystycznej.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki
przykładowo wypełniony wniosek | kontakt


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "PROMOCJA TWÓRCZOŚCI" W ROKU 2008

NABÓR 2

NABÓR 1Kontakt:

Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Sztuki ,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Promocja twórczości - nabór 2008")

Łukasz Gajewski - tel. (0-22) 42.10.328, lgajewski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Jarosław Kisieliński - tel. (0-22) 42.10.255, jkisielinski@mkidn(dot)gov(dot)pl