Program "PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ"

Celem programu operacyjnego jest promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju poprzez: prezentację kultury polskiej poza granicami kraju, promowanie polskich twórców i ich twórczości poza granicami kraju, realizację współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury w ramach porozumień i umów międzyrządowych oraz resortowych.

Cele zagranicznej polityki kulturalnej w 2008 r.:

Priorytety w układzie geograficznym:

  1. Kraje Unii Europejskiej, Rosja
  2. Inne kraje europejskie (w tym Ukraina)
  3. Izrael, Bliski Wschód
  4. USA, Kanada,
  5. Kraje Azji Centralnej i Dalekiego Wschodu
  6. Kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej i inne niewymienione.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | kontakt


UWAGA!

W związku z wyczerpaniem wszystkich środków finansowych w I naborze, przyjmowanie wniosków w ramach programu "PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ" zostało zakończone.


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ" W ROKU 2008

NABÓR 1Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Zagranicznej Polityki Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Promocja kultury polskiej za granicą - nabór 2008")

Urszula Penczek - (0-22) 42.10.152, upenczek@mkidn(dot)gov(dot)pl