Program "ZNAKI CZASU"

Celem programu jest przywrócenie i ożywienie relacji współczesny artysta - jego dzieło - obywatel. Niezwykle ważnym elementem programu jest także długofalowe działanie na rzecz przygotowania odbiorców kultury, a szczególnie - sztuki współczesnej. Jednym z głównych zadań jest zakup kolekcji sztuki współczesnej.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | kontakt


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "ZNAKI CZASU" W ROKU 2008

NABÓR 1

UWAGA!

W związku z wyczerpaniem wszystkich środków finansowych w I naborze, przyjmowanie wniosków w ramach programu "Znaki Czasu" zostało zakończone.Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12,
00-082 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Znaki czasu - nabór 2008")

Przemysław Lipinski - (0-22) 2 100 114, przemek@nck(dot)pl

Ewelina Michalczyk (0-22) 2 100 143, emichalczyk@nck(dot)pl