Program "EDUKACJA KULTURALNA I DIAGNOZA KULTURY"

Program "Edukacja kulturalna i diagnoza kultury" wspiera i promuje projekty twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprawnego korzystania z całokształtu materialnego i duchowego dorobku kultury, jako zbioru wiedzy o historii i tożsamości narodu, efektywnego kształcenia osób działających w sferze kultury a także projekty badawcze monitorujące i diagnozujące zmiany w kulturze.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu finansowego w programie "Edukacja kulturalna i diagnoza kultury" Priorytet 1 Edukacja kulturalna, nabór na rok 2009 zostaje zamknięty.

Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór do programu "Edukacja kulturalna i diagnoza kultury" Priorytet 2 Obserwatorium kultury, zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku.


Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu "Edukacja kulturalna i diagnoza kultury" priorytet 1 Edukacja kulturalna został zwiększony o kwotę 117.870 zł.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "EDUKACJA KULTURALNA I DIAGNOZA KULTURY" W ROKU 2009

NABÓR 1

Priorytet 1

Priorytet 2

NABÓR 2

Priorytet 2


Kontakt:

Priorytet 1 - Edukacja kulturalna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Małgorzata Kurek - tel. (22) 4210285, mkurek@mkidn(dot)gov(dot)pl

Koordynator:
Anna Wotlińska - (22) 42 10 502, awotlinska@mkidn(dot)gov(dot)pl

***

Priorytet 2 - Obserwatorium Kultury

Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

-Od strony technicznej:
Ewelina Michalczyk - (22) 210 01 43, emichalczyk@nck(dot)pl

-Od strony merytorycznej:
Anna Wieczorek - (22) 210 01 32, awieczorek@nck(dot)pl