Program "FRYDERYK CHOPIN"

Instytucja zarządzająca programem - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Budżet programu na rok 2009 wynosi 10.000.000 zł .

Celem programu jest przygotowanie obchodów Roku Chopinowskiego 2010 oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "FRYDERYK CHOPIN" W ROKU 2009

NABÓR 1


Kontakt:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Pl. Piłsudskiego 9
00-078 Warszawa

Katarzyna Lubiecka (0-22) 827 54 71 w.116, klubiecka@nifc(dot)pl
Katarzyna Florczak (0-22) 827 54 71 w.109, kflorczak@nifc(dot)pl