Program "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY"

Celem programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury jest poprawa warunków funkcjonowania placówek zajmujących się działalnością kulturalną oraz wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury przez inwestycje w jej infrastrukturę. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku.
Decyduje data stempla pocztowego.


Do pobrania:Kontakt:

Wnioski prosimy przysłać na następujący adres:

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY" - NABÓR 2009

 

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00 przez następujące osoby:

Paweł Stułka (0-22) 42 10 412, stulek@mkidn(dot)gov(dot)pl
Halina Marczuk    (0-22) 42 10 460, hmarczuk@mkidn.gov.pl
Ilona Skorupska (0-22) 42 10 137, skorupska@mkidn(dot)gov(dot)pl