Program "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY"


WYNIKI II NABORU DO PROGRAMU ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY
W ROKU 2009


Informacja dla beneficjentów (II nabór 2009)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisma zawiadamiające o decyzji Ministra wraz z prośbą o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania. Prosimy zatem o podjęcie prac nad zmianą preliminarza (pozycje finansowane przez MKiDN muszą dokładnie sumować się na kwotę przyznanego dofinansowania).

Informacja dla wnioskodawców, we wnioskach których stwierdzono błędy formalne (II nabór 2009)

Uprzejmie informujemy, że wykaz popełnionych błędów formalnych otrzymają Państwo w piśmie, do którego będzie załączony wniosek, w najbliższym możliwym czasie. W związku z powyższym zawiadamiamy, że nie będą udzielane informacje telefoniczne na ten temat.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (II nabór 2009)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem Programu Rozwój infrastruktury kultury DEK w najbliższym możliwym czasie odeśle do Państwa złożone w II naborze wnioski.