Program "LITERATURA I CZYTELNICTWO"


Do pobrania:


Listy wniosków z naboru 2:

Listy wniosków z naboru 1:


Kontakt:

Priorytet I - Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

Kamila Gruszczyk - (0-12) 432.67.92, k(dot)gruszczyk@instytutksiazki(dot)pl,
Anna Tusiewicz - (0-12) 433.70.42, a(dot)tusiewicz@instytutksiazki(dot)pl

Priorytet II - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska tel. (022)608-2250, e-mail: j(dot)pasztaleniec@bn(dot)org(dot)pl
Sylwia Kot tel.: (022)608-2258, e-mail: s(dot)kot@bn(dot)org(dot)pl

Inne telefony kontaktowe:

(022)608-2237

(022)608-2838

Aktualne informacje dotyczące programu na stronie Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl (zakładka: Projekty i Programy)