Program "PROMESA MKiDN"

Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku .


Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Promesa MKiDN został zwiększony o kwotę 16.000.000 zł.

Do pobrania:


NABÓR 2

NABÓR 1Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

Agnieszka Pałęcka - tel. 22 42 10 538, apalecka@mkidn(dot)gov(dot)pl
Jacek Mikuszewski - tel. 22 42 10 466, jmikuszewski@mkidn(dot)gov(dot)pl
Marek Góźdź - tel. 22 42.10.359, mgozdz@mkidn(dot)gov(dot)pl
Daria Mościcka-Piórkowska - tel. 22 42 10 534, dmoscicka@mkidn(dot)gov(dot)pl