Program "PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ"

Program ma na celu umożliwienie szerokiej prezentacji kultury polskiej poza granicami kraju, promowanie polskich twórców i ich twórczości za granicą. W ramach Programu pomoc finansowa udzielana jest projektom, które wzmacniają pozytywny wizerunek Polski na świecie, w tym także służącym promowaniu polskiego wkładu w światowe dziedzictwo archeologiczne. Współfinansowane są również działania wynikające ze współpracy i wymiany kulturalnej odbywającej się na podstawie umów międzynarodowych

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu finansowego w programie "PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ", nabór na rok 2009 zostaje zamknięty.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ" W ROKU 2009

NABÓR 1


Kontakt:

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25,
00-560 Warszawa

Małgorzata Ustymowicz, tel. (22) 447-61-29, e-mail: mustymowicz@iam.pl