Program "WYDARZENIA ARTYSTYCZNE"

Priorytet 1. Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne
Celem priorytetu jest promocja, wspieranie i prezentacja współczesnych trendów i tendencji polskiej i światowej kultury muzycznej i teatralnej. W ramach priorytetu wspierane będą najciekawsze wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, prezentujące wszystkie dziedziny polskiej i światowej twórczości muzycznej i teatralnej. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku

Priorytet 2. Sztuki wizualne
Celem priorytetu jest promocja i popularyzacja wiedzy o współczesnych sztukach wizualnych oraz wzmocnienie udziału Polski w międzynarodowym obiegu sztuki współczesnej W ramach priorytetu wspierane będą najciekawsze wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, prezentujące wszystkie dziedziny z obszaru szeroko rozumianych współczesnych sztuk wizualnych oraz zakupy obiektów i kolekcji sztuki współczesnej mający na celu tworzenie reprezentatywnych zbiorów regionalnych. Uprzejmie informujemy, iż drugi nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami regulaminu. Termin składania wniosków to 31 marca 2009 roku

UWAGA!

Aby umożliwić rzetelną ocenę Państwa wniosków przez członków zespołu sterującego uprzejmie prosimy o przesyłanie wraz z oryginalną aplikacją elektronicznej wersji wypełnionego wniosku. Ze względu na uwarunkowania techniczne prosimy zapisywać wnioski na CD-ROM, w ostateczności na dyskietkach. Wnioski na DVD-ROM nie będą odczytywane.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "WYDARZENIA ARTYSTYCZNE" W ROKU 2009

NABÓR 2

Priorytet 1

Priorytet 2

NABÓR 1

Priorytet 1

Priorytet 2


Kontakt:

Priorytet I - Muzyka, teatr , projekty interdyscyplinarne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Jarosław Kisieliński - tel. (0-22) 42.10.255, jkisielinski@mkidn(dot)gov(dot)pl
Justyna Staniszewska - tel. (0-22) 42.10.259, jstaniszewska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Priorytet II - Sztuki wizualne

ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

Elżbieta Sobiecka -tel. (0-22) 556 96 07
 e(dot)sobiecka@zacheta(dot)art(dot)pl

Biuro programów operacyjnych:
Paulina Rymkiewicz (0-22) 556 96 63 p(dot)rymkiewicz@zacheta(dot)art(dot)pl
Barbara Barańska (0-22) 556 96 62 b(dot)baranska@zacheta(dot)art(dot)pl