Decyzje o realokacji środków

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zmian w budżetach Programów: