Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Kultura ludowa, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej, a także wspieranie różnorodnych form popularyzacji kultury ludowej.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa