Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że II nabór do priorytetu Ochrona zabytków zostanie przeprowadzony w regulaminowym terminie do 31 marca 2010 r.

Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Nabór II


Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

Telefony na centralę:

Wnioski prosimy przesyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa