Edukacja kulturalna

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w programie Edukacja kulturalna, nie zostanie przeprowadzony II nabór do programu.

Celem programu jest aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, a także wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży.

W roku 2010 w programie Edukacja kulturalna obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przesłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Artystycznej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

wniosek nr ... do programu Edukacja kulturalna
nabór I - 2010

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00 przez następujące osoby: