Infrastruktura Bibliotek

W wyniku ostatniej powodzi w całej Polsce ucierpiało wiele gminnych bibliotek publicznych. W trosce o ich właściwe funkcjonowanie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdan Zdrojewski  uruchomił dodatkowy nabór do programu „Infrastruktura bibliotek”.

O dotację w tym naborze mogą się starać wyłącznie biblioteki dotknięte powodzią. Dotacja jest przeznaczona na remonty pomieszczeń lub budynków, w których znajduje się biblioteka. Na ten cel w ramach programu przeznaczony jest blisko 1 milion zł. Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2010 roku.

Zachęcamy biblioteki, które ucierpiały wskutek powodzi, do skorzystania z programu i do zapoznania się ze znowelizowanym regulaminem (patrz poniżej)!


Celem programu Infrastruktura bibliotek jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz umożliwienie właściwego funkcjonowania bibliotek publicznych zniszczonych wskutek powodzi.

Obsługa programu w 2010 roku została powierzona Instytutowi Książki.

W roku 2010 w programie Infrastruktura bibliotek obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI
 

Wyniki naboru

Uprzejmie informujemy, że w wyniku decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” została powiększona o 33 dodatkowe biblioteki

Nabór I

Nabór II

Przedstawiamy wyniki drugiego naboru wniosków do programu, w którym środki przeznaczone są na usuwanie skutków powodzi


Do pobrania:

Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami 1-3 do formularza (wskaźniki rezultatów realizacji zadania, oświadczenie o pomocy de minimis, syntetyczny opis działalności) generuje się na portalu EBOI

Dobre praktyki

W związku z ogłoszeniem Programu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizująca ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek uruchamia „Pogotowie architektoniczne” - możliwość konsultacji z profesjonalistami - architektami i projektantami. Każda biblioteka, której przyznane zostanie dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek będzie mogła skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów – telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio. Oferta dotyczy wszystkich bibliotek publicznych (nie tylko uczestników Programu Rozwoju Bibliotek). Szczegóły znajdą się na stronie www.biblioteki.org.

W przypadku gdy wniosek jest składany przez wnioskodawcę bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, formularz wygenerowany z systemu EBOI, wydrukowany i podpisany ręcznie wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Instytut Książki Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1, IX piętro, p. 911
00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

z dopiskiem na kopercie: wniosek nr .../10 do programu Infrastruktura bibliotek nabór IV - 2010Uwaga! System EBOI jest w stanie obsłużyć w jednym czasie do 300 użytkowników. W chwili, w której liczba ta zostanie przekroczona, system odrzuca kolejnych użytkowników aż do momentu zwolnienia się miejsc na serwerze. Z uwagi na powyższe ograniczenie prosimy wnioskodawców o wypełnianie i rejestrowanie wniosków we wcześniejszym okresie. Statystycznie najwięcej wnioskodawców rejestruje wnioski na kilka dni przed upływem terminu ich składania.  Wypełnianie wniosku w tym czasie może być utrudnione.

W dniach 2 do 6 sierpnia czasowo ulegnie zmianie numer telefonu kontaktowego do programu "Infrastruktura bibliotek" . W tym okresie bardzo prosimy o kontakt na numer (22) 656 63 86 w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00 przez następujące osoby:

Piotr Kieżun 694 267 669, p(dot)kiezun@instytutksiazki(dot)pl