Kultura za granicą - Promocja kultury polskiej za granicą

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Promocja kultury polskiej za granicą , nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest popularyzacja za granicą historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej, w tym wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych przedsięwzięciach międzynarodowych oraz współfinansowanie projektów dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej za granicą wynikających z umów międzyrządowych i resortowych.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25,
00-560 Warszawa