Umowy i rozliczenia

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy wzory umów na 2010 r. dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - wraz z raportami rozliczeniowymi.

Do odczytu:

Są to dokumenty wzorcowe określające podstawowe wymogi i zasady rozliczania dotacji, którym muszą się poddaæ beneficjenci korzystający ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią umów i raportów rozliczeniowych obowiązujących w 2010 r.

Zwracamy szczególną uwagę m.in. na zmiany w zapisach umów odnoszące się do relacji procentowej pomiędzy dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i całkowitym kosztem zadana.

Informujemy, iż z uwagi na fakt, że umowy różnią się między sobą źródłami finansowania, nazwami programów i priorytetów - każdorazowo wraz z umową wysyłany jest do beneficjenta raport rozliczeniowy odpowiedni dla danego zadania ( także w wersji elektronicznej).