Wydarzenia artystyczne - Muzyka

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Muzyka, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Priorytet skierowany jest do najbardziej znaczących projektów o co najmniej ogólnopolskim zasięgu.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,