Wydarzenia artystyczne - Sztuki wizualne

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Sztuki wizualne, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest promocja i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z obszaru współczesnych sztuk wizualnych oraz wzmocnienie udziału Polski w międzynarodowym obiegu sztuki współczesnej.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
Elżbieta Sobiecka (0-22) 556 96 07 e(dot)sobiecka@zacheta(dot)art(dot)pl