Zasoby cyfrowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Digitalizacja materiałów archiwalnych, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej w archiwach, digitalizacja materiałów archiwalnych, a także ich upowszechnianie oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Celem priorytetu jest te edukacja w zakresie digitalizacji archiwaliów i długookresowego przechowywania zasobów cyfrowych.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wiejska 12 a
00-490 Warszawa