Zasoby cyfrowe - Digitalizacja materiałów bibliotecznych

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Digitalizacja materiałów bibliotecznych, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej w bibliotekach, digitalizacja polskich zasobów bibliotecznych, ich upowszechnianie oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Celem priorytetu jest także edukacja w zakresie digitalizacji zbiorów bibliotecznych i długookresowego przechowywania zasobów cyfrowych.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa