Zasoby cyfrowe - Digitalizacja zabytków i muzealiów

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Digitalizacja zabytków i muzealiów, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest digitalizacja zabytków i muzealiów oraz ich bezpieczne i długotrwałe udostępnianie w postaci cyfrowej, a także upowszechnianie nowoczesnych cyfrowych metod dokumentacji zabytków i muzealiów. Celem priorytetu jest też edukacja w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów oraz zasad przechowywania i promocji zasobów cyfrowych, a także zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój współpracy instytucjonalnej w sieci.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
ul. Szeroki Dunaj 5
00-255 Warszawa