Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem priorytetu jest dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków do programu

Dziedzictwo kulturowe priorytet 4. – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, termin składania projektów do dnia 31.03.2011 r.

Do pobrania

Wyniki naborów

Nabór I

Nabór II

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,