Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Celem nadrzędnym priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi wynikającymi ze strategii zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe priorytetu obejmują ewidencję i dokumentowanie zabytków archeologicznych, badanie zabytków archeologicznych nowoczesnymi, nieinwazyjnymi metodami oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych nieinwestorskich badań archeologicznych.

Szanowni Państwo!
W związku z pełnym wykorzystaniem limitu finansowego w pierwszym terminie składania wniosków, uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje drugi nabór do priorytetu.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naborów

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Szeroki Dunaj 5
00-255 Warszawa