Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naborów

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

1. Podane na listach numery wniosków nie są numerami EBOI, tylko numerami nadanymi w MKiDN podczas rejestracji wniosków. Prosimy o odnajdywanie swojego wniosku po wnioskodawcy lub nazwie zadania.

W związku z sygnalizowanymi problemami przy wypełnianiu wniosków na tzw. refundację (system narzuca obowiązek wypełnienia w pkt. V.2 harmonogramu i preliminarza, co jest obowiązkowe wyłącznie dla zadań planowanych do przeprowadzenia), powstała konieczność wprowadzenia zmian w systemie EBOI. Prace potrwają do dnia 22 lutego 2011 r. i w związku z tym wnioski prosimy składać po dniu 22 lutego 2011 r.

Informacje telefoniczne dotyczące regulaminu Priorytetu 1 Ochrona zabytków Programu Dziedzictwo Kulturowe są udzielane w godzinach 10.00 – 14.00.

W przypadku problemów technicznych z systemem eboi typu: zakładanie konta, praca nad wnioskiem, składanie wniosku w czasie trwania  naboru wniosków na 2011 r.  udziela firma obsługująca system pod numerem telefonu: 061 624 00 83 w godzinach 8.00-16.00 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

 

Wnioski prosimy przesyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Telefony do centrali: