Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Wspieranie działań muzealnych, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego.

Szanowni Państwo!
W związku z pełnym wykorzystaniem limitu finansowego w pierwszym terminie składania wniosków, uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje drugi nabór do priorytetu.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naborów

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,