Edukacja kulturalna

Celem programu „Edukacja kulturalna”  jest rozwijanie możliwości twórczych oraz zachęcenie do ekspresji artystycznej.

Szanowni Państwo!
W związku z pełnym wykorzystaniem limitu finansowego w pierwszym terminie składania wniosków, uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje drugi nabór do programu.

Program skoncentrowany jest na rozwoju edukacyjnych i animacyjnych form pracy z osobami/grupami zainteresowanymi porzuceniem roli biernego konsumenta kultury na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa w działaniach artystycznych, stymulujących rozwój twórczy i inspirujących kreatywność.

Z programu wyłączone są projekty związane z przygotowaniem obchodów Roku Czesława Miłosza, projekty związane z problematyką kultury ludowej, projekty promujące literaturę i czytelnictwo, projekty z zakresu edukacji historycznej, a także projekty z dziedziny edukacji artystycznej, skierowane do uczniów i studentów szkół artystycznych (np. kursy mistrzowskie, przeglądy, plenery, etc).

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naboru

Kontakt

Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przesłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

wniosek nr ... do programu Edukacja kulturalna
nabór I - 2011

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00 przez następujące osoby: