Miłosz2011 - Promesa

Uprzejmie informujemy, że rejestrowanie za pośrednictwem systemu EBOI wniosków do programów Miłosz 2011 – Promesa oraz Polska Prezydencja 2011 – Promesa będzie możliwe od dnia 9 sierpnia 2010 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program Miłosz2011 - Promesa.

Program ten dysponuje budżetem 7 mln zł w ramach którego finansowane będą przygotowanie i realizacja obchodów Roku Czesława Miłosza 2011. Wspierane będą wyłącznie działania odbywające się w roku 2011.

Zwracamy uwagę na fakt, że  niektóre projekty związane z Rokiem Czesława Miłosza mogą być składane zarówno do programu "Miłosz 2011 - Promesa", jak też do programu "Polska Prezydencja 2011 - Promesa". W takim przypadku wniosek należy złożyć tylko do jednego programu. Zgodnie bowiem z zapisami regulaminu złożenie wniosku na to samo zadanie do więcej niż jednego programu MKiDN w 2010 roku jest błędem formalnym.

UWAGA:
Termin I naboru do programu Miłosz 2011 – Promesa upływa 30 września 2010
Termin II naboru do programu Miłosz 2011 – Promesa upływa 28 lutego 2011 roku

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministra wyniki zostaną opublikowane na stronach: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki i Roku Miłosza (www.milosz365.pl).

Wnioski do programu należy składać za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI).

Do pobrania

Wyniki naborów

Nabór I

Nabór II

Kontakt

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

Anna Figa – 12 426 79 30 a(dot)figa@instytutksiazki(dot)pl

Joanna Bednarek – tel 12 426 79 30 j(dot)bednarek@instytutksiazki(dot)pl