Program "Polska Prezydencja 2011 – Promesa"

Uprzejmie informujemy, że rejestrowanie za pośrednictwem systemu EBOI wniosków do programów Miłosz 2011 – Promesa oraz Polska Prezydencja 2011 – Promesa będzie możliwe od dnia 9 sierpnia 2010 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”.

Program dysponuje budżetem 20 mln zł. Jego celem jest finansowanie zadań promujących i prezentujących ciekawe i wartościowe zjawiska oraz tendencje w polskiej kulturze w ramach programu kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Finansowane działania muszą odbywać się przynajmniej w jednej z dziesięciu stolic: Brukseli, Berlinie, Paryżu, Londynie, Madrycie, Kijowie, Mińsku, Moskwie, Pekinie, bądź Tokio, w drugiej połowie 2011 roku.

Zwracamy uwagę na fakt, że niektóre projekty związane z Rokiem Czesława Miłosza mogą być składane zarówno do programu "Miłosz 2011 - Promesa", jak też do programu "Polska Prezydencja 2011 - Promesa". W takim przypadku wniosek należy złożyć tylko do jednego programu. Zgodnie bowiem z zapisami regulaminu złożenie wniosku na to samo zadanie do więcej niż jednego programu MKiDN w 2010 roku jest błędem formalnym.

„UWAGA! Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego termin naboru wniosków do Programu „Polska Prezydencja 2011 - Promesa” został przesunięty na dzień 31 października 2010 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru podyktowana została zgłaszanymi przez część z wnioskodawców problemami z pozyskaniem w dotychczasowym terminie partnerów zagranicznych, w wielu przypadkach niezbędnych, aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom realizowanych projektów.

W celu zapewnienia równych szans wszystkim wnioskodawcom, tym którzy złożyli wnioski przed ogłoszeniem zmiany terminu naboru, umożliwione zostanie wprowadzenie ewentualnych korekt i zmian w terminie do 31 października 2010 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy o pozostałych, wprowadzonych do regulaminu zmianach:

  1. Wydłużeniu do 15 października br. terminu, do którego instytucja zarządzająca będzie prowadziła konsultacje dotyczące poprawności formalnej składanej aplikacji.
  2. Zmianie daty, od której w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może przedstawić wydatki poniesione w 2010 roku – z 30 listopada na 1 listopada.
  3. Usunięciu wymogu używania przez beneficjentów znaku programu kulturalnego Prezydencji „I, Culture”.”

Wnioski do programu należy składać za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI).

Do pobrania

Wyniki naboru

 

Kontakt

Instytut Adama Mickiewicza

ul. Mokotowska 25

00-560 Warszawa

Aleksandra Wieczorek – tel. (22) 447 61 17; awieczorek@iam(dot)pl

Małgorzata Ustymowicz –tel. (22) 447 61 29, mustymowicz@iam(dot)pl

Recepcja IAM - tel. (22) 447 61 00;

Fax – (22) 447 61 52; (22) 625 70 23;

www.iam.pl