Edukacja artystyczna

Nowy program Rozwój szkolnictwa artystycznego posiada 2 priorytety. Niniejszy Edukacja artystyczna ma na celu podniesienie kompetencji artystycznych (wiedzy i umiejętności) uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych oraz promocję, wspieranie i prezentację osiągnięć artystycznych w zakresie szkolnictwa artystycznego.

Szanowni Państwo!
W związku z pełnym wykorzystaniem limitu finansowego w pierwszym terminie składania wniosków, uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje drugi nabór do priorytetu.

Możliwe jest zatem dofinansowanie konkursów, warsztatów, festiwali, plenerów, spektakli i innego rodzaju imprez artystycznych.

Uprawnionymi wnioskodawcami są publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz publiczne uczelnie artystyczne.

Minimalna kwota wnioskowana to 30.000 zł.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naborów

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

wniosek EBOI nr ... do priorytetu Edukacja artystyczna
nabór I - 2011

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby: