Rozwój szkolnictwa artystycznego - Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego

Nowy program Rozwój szkolnictwa artystycznego posiada 2 priorytety. Niniejszy Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego ma na celu podniesienie standardu kształcenia młodych muzyków poprzez zakup instrumentów muzycznych dla szkół i uczelni artystycznych.

Uprawnionymi wnioskodawcami są publiczne i niepubliczne szkoły oraz uczelnie artystyczne.

Minimalna kwota wnioskowana to 30.000 zł.

UWAGA! Nabór w tym priorytecie odbywa się jedynie w terminie do końca marca 2011 roku

UWAGA! W roku 2011 We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naborów

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

wniosek EBOI nr ... do priorytetu Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego
nabór II - 2011

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby: