Edukacja kulturalna i diagnoza kultury

Celem Programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych oraz wspieranie badań kultury.
Program „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” składa się z następujących priorytetów: