Kolekcje - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy skład Zespołu Sterującego programu Kolekcje – priorytet 1 – Narodowe kolekcje sztuki współczesnej. Ze względu na charakter programu i dalsze prace związane z potrzebą tworzenia oraz rozwoju strategicznych kolekcji sztuki współczesnej, zamieszczamy także protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego oceniającego i rekomendującego wnioski w programie.

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój strategicznych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzia dialogu i edukacji społecznej.

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż termin składania odwołań zostaje przedłużony do dnia 20 lutego 2012 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym temacie niniejszego zawiadomienia!

W związku z ponawianymi przez Państwa zapytaniami uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności (np. uzasadnienie na piśmie, wypełnianie dodatkowych formularzy) poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI.

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:

 

Wyniki naborów

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
86.7500897/12Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
NIP:525-23-41-832
Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnejszczegóły
2 716 858.50
0 błędy form.00899/12Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Zakup dzieł sztuki do kolekcji Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańskuszczegóły
75.8002457/12Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Rozwój kolekcji MOCAK-u.szczegóły
1 822 095.00
91.0003319/12Muzeum Sztuki w Łodzi
NIP:724-10-00-146
Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w.” Muzeum Sztuki w Łodziszczegóły
1 546 858.28
86.2503549/12Muzeum Współczesne
NIP:897-17-73-996
Kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocławiaszczegóły
1 023 660.00

koniec głównej treści