Rozwój infrastruktury kultury

Celem Programu „Rozwój infrastruktury kultury” jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych oraz domów kultury.

Uwaga: w tym roku został wydzielony odrębny priorytet dla domów kultury pn. Infrastruktura domów kultury

Program „Rozwój infrastruktury kultury” składa się z następujących priorytetów: