Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż II nabór do priorytetu, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, nie będzie realizowany.

Celem priorytetu jest poprawa warunków funkcjonowania domów i ośrodków kultury poprzez wzbogacanie infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji kulturalnej.

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Uwaga - prosimy aby wszyscy Państwo wypełniając wniosek wypełnili dla siebie również załącznik szczegółowa kalkulacja kosztów, który pomyślany jest jako pomoc przy rzetelnym przygotowaniu kosztorysu. Załącznik ten prosimy dostarczyć do nas jedynie w przypadku gdy otrzymają Państwo dofinansowanie. Przesyłają go Państwo wtedy wraz z pierwotnym wnioskiem, który był wypełniany w terminie do końca listopada 2011 r.

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa

Wnioski należy przesyłać z dopiskiem "Infrastruktura domów kultury". Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania do priorytetu Infrastruktura domów kultury.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (I nabór 2012)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie decyzji Ministra o przyznanym dofinansowaniu. Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie mniejsze niż wnioskowane, będą proszeni o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania (przy ew. obniżeniu wysokości wkładu własnego należy utrzymać proporcję pomiędzy kwotą dofinansowania Ministra a kwotą  wkładu własnego, wskazaną we wniosku pierwotnym). Aktualizacji trzeba dokonać poprzez system EBOI (w tym celu należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki "Dokumenty/Moje złożone pisma/Elektroniczne", wybrać swój wniosek, kliknąć przycisk "szczegóły" w aktualizowanym wniosku, a następnie kliknąć przycisk "aktualizuj"). Prosimy zatem o podjęcie prac nad zmianą preliminarza (pozycje finansowane przez MKiDN muszą dokładnie sumować się na kwotę przyznanego dofinansowania). Wszelkie szczegółowe informacje na temat wniosku pierwotnego, aktualizacji oraz załączników znajdą Państwo w przygotowywanym przez nas piśmie.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski nie otrzymały dofinansowania (I nabór 2012)

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku, jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał, co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI w terminie do 2 marca br. Wskazówki znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).
Po zakończeniu procedury odwołań wszyscy Państwo otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych (I nabór 2012)

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z regulaminem priorytetu Infrastruktura domów kultury w najbliższym możliwym czasie prześlemy do Państwa informację o błędach formalnych.

Wyniki naborów

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
67.8000030/12Tomaszowski Dom Kultury
NIP:921-00-03-570
Zakup nagłośnienia na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnejszczegóły
51.4000063/12Chmielnickie Centrum Kultury
NIP:655-13-16-452
Zakup środka transportu, (miniautobusu) - na potrzeby działalności kulturalnejszczegóły
61.2000165/12Oświęcimskie Centrum Kultury
NIP:549-10-56-589
Zakup wyposażenia technicznego.szczegóły
51.4000166/12Gmina Olsztyn
NIP:949-04-92-385
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynieszczegóły
75.0000167/12Miejski Dom Kultury
NIP:582-15-53-458
Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie-remont i wyposażenieszczegóły
225 000.00
66.2000168/12Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
NIP:734-27-90-575
Wyposażenie Sali Głównej oraz Kółka Muzykowania Ludowego Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziuszczegóły
63.6000169/12Nasielski Ośrodek Kultury
NIP:568-13-72-365
Remont budynku Nasielskiego Ośrodka Kulturyszczegóły
73.8000198/12Gmina Miejska Chojnów
NIP:694-10-01-727
W Domu Schrama tkamy losy i marzenia - wyposażenie MOKSiR w Chojnowieszczegóły
208 000.00
61.8000204/12Gmina Lidzbark
NIP:571-16-29-663
Modernizacja MGOK oraz zakup specjalistycznego wyposażenia szczegóły
200 000.00
70.6000211/12Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
NIP:566-17-91-171
Dogonić świat - modernizacja pracowni edukacyjnych szczegóły
126 000.00
55.6000212/12Myśliborski Ośrodek Kultury
NIP:597-00-12-911
Światło i dźwięk, zakup aparatury dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury.szczegóły
58.2000213/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:878-12-81-787
Doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskimszczegóły
51.0000217/12Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie
NIP:837-10-19-713
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynieszczegóły
63.2000219/12Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
NIP:754-16-84-290
Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielkiszczegóły
50 000.00
60.2000222/12Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły
NIP:574-18-74-137
Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniaszczegóły
64.2000226/12Gmina Kolbuszowa
NIP:814-15-76-232
Przebudowa oraz zakup wyposażenia budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.szczegóły
64.0000228/12Centrum Kultury Teatr
NIP:876-00-13-515
Wyposażenie sali widowiskowej i studia telewizyjnego w Centrum Kultury Teatr szczegóły
58.0000238/12Międzyrzecki Ośrodek Kultury
NIP:596-15-14-808
Zakup wyposażenia do nowo tworzonej pracowni fotografii analogowejszczegóły
57.6000241/12Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
NIP:592-12-02-623
Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - I etap.szczegóły
76.4000242/12Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
NIP:691-10-05-560
Doposażenie pracowni instruktorskich Legnickiego Centrum Kulturyszczegóły
31 000.00
63.6000245/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:734-10-24-904
Nowe wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju - nowe możliwościszczegóły
75.4000247/12ARTeria - Centrum Kultury i Promocji
NIP:969-11-05-231
Zakup sprzętu na potrzeby rozwoju działalności kulturalnej w ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicachszczegóły
44 000.00
60.2000248/12Miasto Rybnik
NIP:642-00-10-758
Modernizacja Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach szczegóły
60.8000249/12Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku
NIP:666-20-99-816
Przebudowa i wyposażenie GOKiBP w Babiaku szczegóły
64.8000250/12Gmina Łapanów
NIP:868-10-21-302
Modernizacja budynku Świetlicy w Grabiu wchodzącej w skład Centrum Kultury Gminy Łapanówszczegóły
63.2000251/12Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
NIP:651-00-10-265
Brzmienie i oświetlenie na miarę XXI wiekuszczegóły
58.4000252/12Gmina Leżajsk
NIP:816-15-93-943
Przebudowa budynku GOK w Piskorowicach.szczegóły
76.2000253/12Poddębicki dom kultury i sportu
NIP:828-10-98-198
Zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej szczegóły
55 000.00
57.4000254/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:851-01-07-652
"MOK ON [COOL] TOUR" - Mobilny Ośrodek Kulturyszczegóły
53.2000255/12Rybnickie Centrum Kultury
NIP:642-21-24-779
modernizacja systemu nagłośnieniowego i multimedialnego RCKszczegóły
73.0000256/12Ośrodek Kultury w Oławie
NIP:912-13-97-337
Wyposażenie sal edukacyjnych Ośrodka Kultury w Oławieszczegóły
139 000.00
56.8000257/12Łódzki Dom Kultury
NIP:724-10-00-092
Zakup samochodu osobowego umożliwiającego Łódzkiemu Domowi Kultury realizację działalności kulturalno-edukacyjnej w województwie łódzkim.szczegóły
71.6000258/12Gmina Bystrzyca Kłodzka
NIP:881-10-06-578
Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiejszczegóły
53 000.00
73.4000259/12Łobeski Dom Kultury
NIP:854-10-64-530
Zakup instrumentów muzycznych dla Łobeskiego Domu Kulturyszczegóły
34 000.00
53.8000260/12Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
NIP:627-24-91-535
Zakup nagłośnienia na cele edukacji kulturalnej i działalności statutowej Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.szczegóły
58.0000261/12Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"
NIP:796-10-62-721
"Scena Obozisko - remont i modernizacja obiektu"szczegóły
69.8000262/12Miasto Przasnysz
NIP:761-15-25-385
Opracowanie dokumentacji technicznej dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu szczegóły
119 000.00
61.0000278/12Dom Kultury w Łomiankach
NIP:118-12-62-068
Zakup wyposażenia oraz instrumentów muzycznych dla Domu Kultury w Łomiankach szczegóły
59.2000284/12Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
NIP:697-00-25-736
Zakup wyposażenia dla GOK w Lipnieszczegóły
55.2000289/12Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie
NIP:675-10-00-363
Zakup wyposażenia dla Domu Kultury ,,Podgórze" szczegóły
0 błędy form.00296/12Gmina Frysztak
NIP:819-15-65-087
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku szczegóły
64.6000303/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku
NIP:829-16-27-451
Poprawa jakości zadań realizowanych w ramach działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Szadkuszczegóły
62.0000307/12Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
NIP:542-10-07-120
Adaptacja podpiwniczenia pawilonu "C" na Studio Edukacji Kulturalnej.szczegóły
67.0000308/12Gmina Suszec
NIP:638-17-92-968
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Domu Kultury w Suszcuszczegóły
58.2000309/12Dom Kultury "ŚWIT" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NIP:524-10-64-487
Wielobranżowy projekt modernizacji sali widowiskowo-kinowej DK "Świt". szczegóły
56.4000311/12Ośrodek Kultury w Miłkach
NIP:845-18-43-868
Wyposażenie Ośrodka Kultury w Miłkachszczegóły
100 000.00
59.0000313/12Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
NIP:795-23-41-628
Wyposażenie "Piwnicy Artystycznej pod Niedźwiadkiem" jako nowego obiektu działalności kulturalnej PCKiN ZAMEKszczegóły
71.2000314/12Lwówecki Ośrodek Kultury
NIP:616-15-21-440
Modernizacja sceny i sali kinowo-teatralnejszczegóły
34 000.00
52.0000315/12Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
NIP:773-20-62-346
Zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego na miarę XXI wieku.szczegóły
400 000.00
60.4000319/12Miejski Dom Kultury w Ornecie
NIP:743-17-69-973
Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury w Ornecie oraz remont posadzki sceny i sali widowiskowej szczegóły
61.2000325/12Miejski Dom Kultury w Barcinie
NIP:562-17-13-934
Magia dźwięku - Magia Obrazu. Nowy wymiar TVL Barcin.szczegóły
69.2000328/12Miejski Dom Kultury
NIP:719-11-01-051
Remont, aranżacja i wyposażenie pomieszczenia na pracownię plastyczną w Miejskim Domu Kultury w Grajewieszczegóły
130 000.00
50.6000343/12Centrum Kultury Izabelin
NIP:118-11-97-595
Modernizacja nagłośnienia, oświetlenia sali i wyposażenie pracowniszczegóły
74.2000346/12Gmina Sępólno Krajeńskie
NIP:504-00-13-744
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim szczegóły
42 000.00
55.6000347/12Gmina Miasto Zgierz
NIP:732-20-37-248
Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzuszczegóły
74.4000348/12Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
NIP:884-10-86-079
Zakup wyposażenia pod edukację kulturalną w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowieszczegóły
57 000.00
58.0000349/12Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
NIP:555-19-19-598
Zapomniany świat Kaszub -remont domu kultury w Swornegaciachszczegóły
70.0000350/12Gminne Centrum Kultury w Żabnie
NIP:871-00-03-650
Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Żabnieszczegóły
300 000.00
68.0000351/12Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
NIP:557-13-54-030
Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej.szczegóły
54.8000352/12Lubski Dom Kultury
NIP:928-11-15-566
Zakup wyposażenia w ramach poprawy jakości działalności edukacyjnej Lubskiego Domu Kultury w Lubskuszczegóły
70.0000353/12Gmina Opole Lubelskie
NIP:717-17-33-612
Wyposażenie Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskimszczegóły
212 000.00
68.4000354/12Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach
NIP:742-10-00-679
Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckachszczegóły
30 000.00
76.4000355/12Mogileński Dom Kultury
NIP:557-15-10-932
Renowacja budynku kina Wawrzyn-Etap I: Remont dachuszczegóły
210 000.00
71.6000360/12Krotoszyński Ośrodek Kultury
NIP:621-00-04-585
"JAK Krotoszyn: Jedno MIEJSCE - wiele ZDARZEŃ" Adaptacja klubu żołnierskiego byłej jednostki wojskowej na Jednostkę Aktywności Krotoszyn - JAK Krotoszyńskiego Ośrodka Kulturyszczegóły
200 000.00
67.8000367/12Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
NIP:593-24-41-018
Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowychszczegóły
67.6000373/12Gmina Wręczyca Wielka
NIP:574-20-47-028
Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej dotyczącej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej - etap II scena.szczegóły
61.2000385/12Miejski Ośrodek Kultury w Debicy
NIP:872-10-07-597
Częściowy remont sali widowiskowej DK MORS Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy szczegóły
0 błędy form.00392/12Gmina Bolimów
NIP:836-15-38-156
"Rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Bolimowie"szczegóły
56.2000396/12Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke
NIP:973-08-85-702
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w domu kultury.szczegóły
66.0000402/12Piechowicki Ośrodek Kultury
NIP:611-16-66-254
"Estrada"szczegóły
68.6000409/12Strzegomskie Centrum Kultury
NIP:884-21-81-822
Wyposażenie nowych pracowni Strzegomskiego Centrum Kultury.szczegóły
115 000.00
61.2000412/12Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
NIP:573-01-08-273
Filmowe Portfolio Regionuszczegóły
62.0000417/12Urząd Gminy Ornontowice
NIP:969-08-81-619
Modernizacja i rozbudowa obiektu ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicachszczegóły
71.8000420/12Nidzicki Ośrodek Kultury
NIP:745-10-01-407
Multimedia w "gotyku"szczegóły
26 000.00
72.4000426/12Tucholski Ośrodek Kultury
NIP:561-14-75-628
Zakup wyposażenia na cele edukacji kulturalnej TOK szczegóły
130 000.00
74.0000447/12Ośrodek Kultury "Karolew"
NIP:727-11-56-321
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez Ośrodek Kultury "Karolew".szczegóły
31 000.00
65.4000448/12Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
NIP:657-19-09-066
Poprawa warunków funkcjonowania Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach poprzez wzbogacenie infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego . szczegóły
75.0000450/12Gmina Łużna
NIP:738-10-22-314
Wykonanie dokumentacji technicznej i architektonicznej dotyczącej modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnejszczegóły
30 000.00
71.0000457/12Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
NIP:738-10-31-916
Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnejszczegóły
87 000.00
74.8000463/12Słupski Ośrodek Kultury
NIP:839-20-47-123
Nowy sprzęt dla SOK-u szczegóły
106 000.00
0 błędy form.00465/12Konstancinski Dom Kultury
NIP:123-06-94-337
PRACOWNIA FOTOGRAFII CYFROWEJ szczegóły
64.4000469/12Wieluński Dom Kultury w Wieluniu
NIP:832-10-42-242
Zakup estrady mobilnej dla Wieluńskiego Domu Kulturyszczegóły
56.2000473/12Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi
NIP:694-00-07-283
Rozwój infrastruktury kultury - przebudowa Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryiszczegóły
49.0000479/12Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Zakup samochodu ciężarowego.szczegóły
59.4000482/12Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
NIP:949-06-15-592
Przebudowa remizy OSP z przeznaczeniem na salę teatralno–widowiskowąszczegóły
75.0000483/12Chełmiński Dom Kultury
NIP:875-11-85-547
Poprawa warunków funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury poprzez zakup wyposażenia służącego edukacji kulturalnej.szczegóły
98 000.00
54.8000484/12Odolanowski Dom Kultury
NIP:622-10-15-463
Modernizacja Odolanowskiego Domu Kultury w zakresie sprzętu muzyczno - technicznego niezbędnego do prowadzenia wszechstronnej edukacji kulturalnejszczegóły
61.4000485/12Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
NIP:638-16-07-238
Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont Domu Kultury wraz z renowacją nawierzchni wokół budynku oraz zakupem wyposażeniaszczegóły
64.8000486/12Miejski Dom Kultury
NIP:573-24-79-720
Stworzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy MDK w Blachowniszczegóły
66.6000487/12Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskie
NIP:786-10-05-310
Zakup systemu oświetleniowego dla Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp.szczegóły
55.6000488/12Gmina Zakrzówek
NIP:715-17-71-561
Adaptacja i wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Zakrzówkuszczegóły
150 000.00
79.2000489/12Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
NIP:558-14-63-393
Melodia Przyszłości-zakup sprzętu muzycznego i technicznegoszczegóły
60 000.00
58.2000490/12Centrum Kultury i Turystyki w Supraślu
NIP:966-17-67-476
Remont i doposażenie Domu Ludowego w Supraśluszczegóły
58.0000491/12Centrum Kulturalne w Przemyślu
NIP:795-21-24-902
Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kulturyszczegóły
56.4000492/12Miejski Ośrodek Kultury im.Klemensa Waberskiego
NIP:784-19-61-204
Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kulturyszczegóły
63.2002174/12Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
NIP:721-11-37-076
Modernizacja wyposażenia Sali Kameralnej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnieszczegóły
68.0002281/12Gmina Brzesko z siedzibą Urząd Miejski w Brzesku
NIP:869-10-02-648
Wyposażenie studia nagrań w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzeskuszczegóły
69.0002309/12Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"
NIP:696-00-11-359
Zakup oświetlenia scenicznego dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" szczegóły
67 000.00
55.2002346/12Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku
NIP:579-20-23-254
Remont budynku Ośrodka Kultury w Malborku oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.szczegóły
65.8002455/12GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W SOLINIE Z/S W POLAŃCZYKU
NIP:688-10-03-897
Zakup sceny z oświetleniem i nagłośnienia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej szczegóły
72.8002471/12Janowski Ośrodek Kultury
NIP:862-10-06-457
Zakup oświetlenia scenicznego dla Janowskiego Ośrodka Kulturyszczegóły
41 000.00
65.0002607/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:673-16-66-461
Zakup zadaszenia sceny oraz nagłośnienia dla MGOK w Białym Borzeszczegóły
69.2002831/12Gmina Dobrzyniewo Duże
NIP:966-05-16-743
Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużymszczegóły
315 000.00
62.0002869/12Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
NIP:823-13-96-019
Remont budynku M-GOK w Kosowie Lackimszczegóły
72.0002900/12Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
NIP:123-10-77-397
Wyposażenie budynku modelarni lotniczejszczegóły
80 000.00
75.2002910/12Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie
NIP:896-14-31-260
Zakup wyposażenia G.O.K. w Mietkowieszczegóły
30 000.00
62.0002930/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk
NIP:813-28-52-170
Zakup sprzętu nagłośnieniowego 8000W w pełnej konfiguracji z osprzętem, okablowaniem, mikrofonami, odsłuchami scenicznymi.szczegóły
69.8002938/12GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W NIWISKACH
NIP:814-10-00-294
Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach. szczegóły
51 000.00
63.0002946/12Miejski Dom Kultury
NIP:576-10-36-020
Wymiana okotarowania sceny sali widowiskowej Domu Kultury w Oleśnieszczegóły
55.4002957/12Urząd Gminy Porąbka
NIP:937-10-74-457
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce szansą poprawy edukacji kulturalnej w Gminie Porąbkaszczegóły
200 000.00
63.0002960/12Gminne Centrum Kultury
NIP:696-16-37-440
Zakup instrumentów i akcesoriów dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Poniecuszczegóły
20 000.00
61.2003012/12Centrum Kultury w Ropczycach
NIP:818-10-16-344
Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnejszczegóły
61.6003063/12Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie
NIP:721-00-03-505
Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowieszczegóły
59.8003097/12Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
NIP:882-00-03-148
Zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętejszczegóły
50 000.00
57.4003098/12Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Modernizacja sprzętu i remont w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN"szczegóły
100 000.00
56.0003100/12Ostrołęckie Centrum Kultury
NIP:758-20-11-702
Adaptacja i wyposażenie sali kinowo - konferencyjnej przy Ostrołęckim Centrum Kulturyszczegóły
74.6003115/12Siemiatycki Ośrodek Kultury
NIP:544-12-66-066
Doposażenie pracowni edukacyjnych i nagłośnienie - niezbędne w Siemiatyckim Ośrodku Kulturyszczegóły
165 000.00
62.4003168/12Gorlickie Centrum Kultury
NIP:738-00-11-739
Montaż klimatyzacji i wentylacji w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kulturyszczegóły
59.8003197/12Miejski Dom Kultury
NIP:666-13-32-593
Remont i wyposażenie pracowni w Miejskim Domu Kultury w Koleszczegóły
68.6003209/12Miejski Dom Kultury
NIP:547-10-29-394
"Szuflandia XXI wieku" - zakup wyposażenia garderoby Domu Kultury Włókniarzy.szczegóły
42 000.00
66.2003229/12Miejski Dom Kultury w Malborku
NIP:579-10-42-462
Zakup wyposażenia multimedialnej pracowni edukacji kulturalnej w Miejskim Domu Kultury w Malborku. szczegóły
0 błędy form.03256/12Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Stąporkowie
NIP:658-14-48-520
Remont sali widowiskowej MGOK w Stąporkowie z zapleczem.szczegóły
60.2003260/12MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
NIP:749-10-03-186
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Domu Kultury w Koźlu szczegóły
73.4003275/12Kutnowski Dom Kultury
NIP:775-13-59-739
zakup wyposażenia dla pracowni edukacji kulturalnejszczegóły
53 000.00
71.2003315/12Grębocickie Centrum Kultury
NIP:692-23-12-550
Wyposażenie pracowni edukacji muzycznej w domu kulturyszczegóły
23 000.00
52.2003324/12Ostrzeszowskie Centrum Kultury
NIP:514-00-82-868
Modernizacja sali edukacji kulturalnej w Ostrzeszowskim Centrum Kultruryszczegóły
65.0003335/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:734-25-74-305
Modernizacja sali prób dla orkiestry, zespołu regionalnego i kółek zainteresowań wraz z klatką schodową w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku i zakup koniecznego sprzętu nagłośnieniowego. szczegóły
63.2003340/12Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
NIP:867-18-68-706
Wyposażenie SOK w podesty sceniczne i zadaszenie estradoweszczegóły
72.4003341/12Ośrodek Kultury
NIP:674-12-11-360
Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom.szczegóły
408 000.00
61.0003342/12Centrum Kultury w Gdyni
NIP:586-12-13-177
Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Gdyniszczegóły
74.6003344/12Miejski Dom Kultury
NIP:575-00-08-356
Rozwój infrastruktury Miejskiego Domu Kultury w Lublińcuszczegóły
50 000.00
75.6003392/12Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
NIP:611-26-62-465
OPERACJA MOKSiAL - remont i wyposażenie Ośrodka Kulturyszczegóły
273 000.00
60.8003407/12Gmina Rajcza
NIP:553-17-46-723
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy wraz z doposażeniem w sprzęt nagłaśniający i oświetleniowyszczegóły
51.6003504/12Gmina Tuczno
NIP:765-16-02-867
Przebudowa budynku oraz zakup wyposażenia na potrzeby GOK w Tucznieszczegóły
74.0003522/12Tarnogórskie Centrum Kultury
NIP:645-22-65-763
MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY - FAZA II szczegóły
243 000.00
75.8003541/12Tarnobrzeski Dom Kultury
NIP:867-10-04-495
Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kulturyszczegóły
30 000.00
58.2003544/12Miejski Dom Kultury
NIP:745-16-76-022
przebudowa widowni sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnieszczegóły
64.6003550/12Dom Muz
NIP:956-14-30-257
Modernizacja wyposażenia filii Domu Muzszczegóły
71.2003551/12Bałucki Ośrodek Kultury
NIP:726-00-02-436
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
26 000.00
78.8003575/12Złocieniecki Ośrodek Kultury
NIP:674-10-04-170
Zgrani- zakup wyposażenia do pracowni muzycznej w Złocieńcuszczegóły
66 000.00
81.8003586/12Łowicki Ośrodek Kultury
NIP:834-00-00-718
Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w ŁOKszczegóły
34 000.00
62.4003616/12Miasto Marki
NIP:125-00-18-556
Wyposażenie zabytkowego Mareckiego Ośrodka Kultury w sprzęt służący prowadzeniu edukacji kulturalnej.szczegóły
40 000.00
72.0003632/12Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" w Nisku
NIP:865-17-19-357
Edukacja poprzez muzykę. Zakup instrumentów dla Orkiestry Kameralnej i Rozrywkowejszczegóły
75 000.00
56.6003633/12Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku
NIP:877-14-08-200
Remont i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętnikuszczegóły
300 000.00
63.2003740/12Pałac Lubostroń
NIP:562-16-09-504
Adaptacja piwnic w fosie na salę kinowo-koncertowo-wystawienniczą.szczegóły
64.6003760/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:792-00-10-383
Wyposażenie sali widowiskowej z przyległymi pomieszczeniami.szczegóły
53.2003780/12Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie
NIP:594-15-38-591
Termomodernizacja i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowieszczegóły
54.0003801/12Miasto Grybów
NIP:738-10-10-274
Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Grybowie poprzez prace remontowe i zakup wyposażeniaszczegóły
69.4003802/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:615-10-43-884
Zakup wyposażenia do Węglinieckiego Centrum Kulturyszczegóły
23 000.00
55.2003804/12Gmina Miasto Mysłowice
NIP:222-00-12-288
Modernizacja filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach -Brzezinceszczegóły
71.8003820/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:846-10-22-529
"Ulepszamy warunki pracy i podnosimy atrakcyjność oferty kulturalnej M-GOK w Lipsku"szczegóły
26 000.00
0 błędy form.03823/12Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
NIP:649-15-31-743
Nowoczesny, funkcjonalny ośrodek kultury - metamorfoza budynku MOK w Porębie.szczegóły
67.6003827/12Ośrodek Teatralny Kana
NIP:851-29-97-348
Zakup wyposażenia w ramach kompleksowej modernizacji OT KANAszczegóły
54.2003871/12Miejski Ośrodek Kultury "Kamyk" w Pruszkowie
NIP:534-14-65-814
Zakup sprzętu nagłośnieniowego przez Miejski Ośrodek Kultury "Kamyk" w Pruszkowieszczegóły
52.4003877/12Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie
NIP:587-16-96-384
Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej CKPiS Władysławowoszczegóły
53.8003885/12Miasto Suwałki
NIP:844-21-55-152
Zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Mieście Suwałkiszczegóły
61.0003903/12Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
NIP:665-16-67-547
Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej CKiS w Koninieszczegóły
65.0003916/12Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku
NIP:831-12-16-999
Zakup sprzętu audio-wizualnego szczegóły
69.4003930/12Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
NIP:877-10-09-026
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskimszczegóły
55 000.00
75.0003952/12GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY LEŻAJSK
NIP:816-00-02-006
ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA DOMU KULTURY W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJszczegóły
48 000.00
70.8003961/12Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem
NIP:813-11-00-189
Zakup estrady mobilnej dla GOKiB w Krasnemszczegóły
23 000.00
63.4003963/12Gmina Siepraw
NIP:681-12-99-390
Wyposażenie nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiuszczegóły
58.4003979/12Gmina Świebodzin
NIP:927-00-09-197
Remont i wyposażenie sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury szczegóły
63.6003993/12Gmina Wyry
NIP:646-10-14-931
Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku Domu Kultury w Gostyniszczegóły
76.0004003/12Chocianowski Ośrodek Kultury
NIP:692-00-00-680
Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury.szczegóły
296 000.00
82.2004008/12Gminny Ośrodek Kultury wTarnowie Opolskim
NIP:754-21-97-735
Przygotowanie projektu modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim.szczegóły
52 000.00
62.8004015/12Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
NIP:923-14-91-882
Zakup wyposażenia scenicznego potrzebnego do obsługi imprez artystycznych, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.szczegóły
54.0004023/12Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
NIP:673-12-79-161
Zakup wyposażenia do realizacji działalności statutowej SAPiK.szczegóły
55.8004025/12Staromiejski Dom Kultury
NIP:526-02-51-658
Remont Piwnicy Artystycznej przy ul. Zakroczymskiej w Warszawieszczegóły
68.2004031/12Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta
NIP:678-13-13-032
E-kultur@ szczegóły
20 000.00
67.4004040/12Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
NIP:875-15-26-729
Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiuszczegóły
66.0004045/12Gmina Ropczyce
NIP:818-15-81-908
Modernizacja obiektu Domu Kultury w Niedźwiadzieszczegóły
700 000.00
55.2004052/12Gmina Miejska Piechowice
NIP:611-01-08-658
Dokumentacja techniczna remontu Piechowickiego Ośrodka Kulturyszczegóły
58.2004056/12Gmina Kleszczewo
NIP:777-31-57-115
Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewieszczegóły
0 błędy form.04068/12Centrum Nowoczesności
NIP:956-22-86-029
Zakup wyposażenia multimedialnego dla centrum naukiszczegóły
51.8004150/12Gmina Opoczno
NIP:768-17-17-575
Zakup wyposażenia Regionalnej Sali Konferencyjnejszczegóły
0 błędy form.04176/12Centrum Spotkań Europejskich Światowid
NIP:578-00-14-019
Teatr oknem na świat - utworzenie pracowni edukacji teatralnej w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"szczegóły
70.0004187/12Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
NIP:868-15-78-737
Nowoczesna scena edukacji kulturalnejszczegóły
161 000.00
65.2004189/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach
NIP:577-16-87-658
Doposażenie Domu Kultury w Żarkach - dawnej synagogi. szczegóły
0 błędy form.04202/12Gmina Godziszów
NIP:862-10-21-250
Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowieszczegóły
57.2004206/12Lidzbarski Dom Kultury
NIP:743-13-12-535
Zakup wyposażenia sali widowiskowo - kinowej Lidzbarskiego Domu Kulturyszczegóły
100 000.00
71.6004211/12Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
NIP:125-11-99-287
Usłysz i zobacz Gminne Centrum Kultury - zakup nagłośnienia i oświetlenie do sali widowiskowejszczegóły
34 000.00
55.4004212/12Kętrzyńskie Centrum Kultury
NIP:742-10-33-940
Poprawa funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Kultury poprzez zakup samochodu osobowo- transportowego szczegóły
58.6004227/12Kamieński Dom Kultury
NIP:986-02-16-164
Pierwszy krok w nowoczesną edukację kulturalną - dokumentacja techniczna budowy Kadekuszczegóły
54.6004231/12Gmina Pawłosiów
NIP:792-20-31-515
Remont Domu Kultury w Cieszacinie Wielkim - poprawa warunków rozwoju kultury.szczegóły
72.6004232/12Miejski Dom Kultury
NIP:822-10-07-884
Zakup wyposażenia do Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckimszczegóły
49 000.00
75.2004237/12Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie
NIP:766-10-15-249
Zakup sprzętu muzycznego na realizację działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kulturyszczegóły
30 000.00
68.6004238/12Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna
NIP:873-18-56-926
Muzyczna Stodoła Paderewskiego - IV etap adaptacjiszczegóły
197 000.00
0 błędy form.04243/12Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
NIP:637-10-00-032
CERAMIKA NA PLUSszczegóły
65.4004246/12Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
NIP:684-21-58-733
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnejszczegóły
72.8004248/12Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
NIP:866-10-01-443
Zakup sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu szczegóły
65 000.00
71.8004249/12Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu
NIP:563-18-06-904
Zakup wyposażenia do pomieszczeń nowo powstałego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu.szczegóły
31 000.00
66.4004252/12Hrubieszowski Dom Kultury
NIP:919-00-02-224
Przebudowa Sali Widowiskowo - Kinowej HDKszczegóły
59.8004291/12Samorządowy Ośrodek Kultury
NIP:913-15-14-106
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.szczegóły
61.2004298/12Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
NIP:762-18-84-482
Wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodleszczegóły
71.8004309/12Moniecki Ośrodek Kultury
NIP:546-10-37-512
Wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Monieckim Ośrodku Kultury.szczegóły
40 000.00
0 błędy form.04314/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
NIP:866-10-18-030
Wyposażenie pracowni plastycznej w M-GOK w Osieku. szczegóły
58.0004377/12Centrum Kultury Gminy Markowa
NIP:815-15-99-849
Remont i przebudowa budynku Centrum Kultury Gminy Markowa w Markowej.szczegóły
58.8004386/12Centrum Kultury i Promocji
NIP:944-19-77-705
"Nasze imprezy na naszej scenie"szczegóły
51.6004390/12Wąbrzeski Dom Kultury
NIP:878-00-06-375
Modernizacja sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kulturyszczegóły
52.8004393/12Dom Kultury w Górze
NIP:693-19-47-609
Cyfryzacja kina Domu Kultury w Górze.szczegóły
300 000.00
55.2004402/12Żuromińskie Centrum Kultury
NIP:569-10-52-231
wyposażenie Żuromińskiego Centrum Kulturyszczegóły
72.2004409/12Gmina Wielgomłyny
NIP:772-22-60-702
Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach.szczegóły
26 000.00
57.0004425/12Obornicki Ośrodek Kultury
NIP:787-14-39-820
Remont budynku usługowego Obornickiego Ośrodka Kulturyszczegóły
61.4004458/12Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
NIP:919-10-02-278
Modernizacja i wyposażenie GOK Werbkowice szczegóły
70.0004467/12Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
NIP:564-11-99-386
Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnejszczegóły
99 000.00
63.8004468/12Węgrowski Ośrodek Kultury
NIP:824-00-02-445
Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury - etap IIIszczegóły
70.8004472/12Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
NIP:652-00-12-432
ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO,OŚWIETLENIOWEGO I INSTRUMENTÓWszczegóły
177 000.00
65.6004474/12Dom Kultury w Łęczycy
NIP:775-16-47-740
PRZYSTOSOWANIE SCENY I SALI WIDOWISKOWEJ DO WYMOGÓW PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH I KONCERTÓW ESTRADOWYCHszczegóły
54.0004475/12Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
NIP:529-11-76-426
Zakup estrady mobilnej wraz z zadaszeniem dla Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowieckiszczegóły
61.0004484/12Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
NIP:553-22-97-428
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Klubu Śrubka w Żywcuszczegóły
54.6004487/12MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI
NIP:829-10-54-305
Zakup oświetlenia i nagłośnienia dla MDK w Zduńskiej Woliszczegóły
74.2004488/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:732-10-77-599
Wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzuszczegóły
30 000.00
55.2004497/12Gmina Wiazowna
NIP:532-00-00-234
Przebudowa budynku w Woli Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury "Nad Świdrem"szczegóły
300 000.00
57.8004499/12Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni
NIP:868-16-00-253
Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury gwarantem wzbogacenia lokalnej oferty kulturalnej szczegóły
76.4004508/12Dom Kultury w Łapach
NIP:966-05-73-936
Nowoczesny dom kultury - krokiem w przyszłość.szczegóły
80 000.00
56.8004536/12Gmina i Miasto Krajenka
NIP:767-15-96-839
Remont, Krajeńskiego Ośrodka Kultury szczegóły
150 000.00
75.4004577/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
NIP:853-13-40-885
Ośrodek kultury w Lipianach - nowoczesna wiejska placówka edukacyjna szczegóły
42 000.00
73.6004578/12Gmina Lubań
NIP:613-14-36-221
Opracowanie dokumentacji technicznej dla Ośrodka Kultury szczegóły
54 000.00
59.6004590/12Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
NIP:731-10-08-214
Zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicachszczegóły
70.4004606/12Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli
NIP:693-19-34-587
Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli szczegóły
36 000.00
46.8004609/12Ząbkowicki Ośrodek Kultury
NIP:887-00-10-191
Wyposażenie do obsługi imprez plenerowych organizowanych przez Ząbkowicki Ośrodek Kulturyszczegóły
50.2004611/12Urząd Miasta Limanowa
NIP:737-10-04-591
Remont części widowiskowo - kinowej Limanowskiego Domu Kulturyszczegóły
63.0004622/12Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
NIP:742-14-04-690
Remont sali widowiskowo-teatralnej CKiT w Mrągowieszczegóły
64.6004623/12Gmina Krapkowice
NIP:199-00-12-987
Zakup wyposażenia sali kinowo-widowiskowej KDKszczegóły
72.8004625/12Gminny Zespół Instytucji Kultury
NIP:621-16-37-625
Zakup sprzętu nagłaśniającego do działalności na polu edukacji kulturalnej dla Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskimszczegóły
42 000.00
57.8004628/12Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
NIP:817-16-67-324
Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla SCK w Mielcu szczegóły
57.4004630/12Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
NIP:821-00-08-816
Adaptacja pomieszczeń technicznych na garderoby wraz z wyposażeniem, przystosowanie dla niepełnosprawnych przy sali teatralnej CKiSszczegóły
58.4004631/12Gminne Centrum Kultury
NIP:887-16-38-945
Remont elewacji oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacji kulturalnej budynku Gminnego Centrum Kultury.szczegóły
57.8004648/12Gmina Bobolice
NIP:499-04-41-187
Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicachszczegóły
0 błędy form.04649/12Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
NIP:843-15-26-596
Remont i przebudowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie oraz zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej.szczegóły
67.6004650/12Bartoszycki Dom Kultury
NIP:743-17-72-834
Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę BDKszczegóły
70.0004651/12Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
NIP:971-06-91-840
Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostyninszczegóły
66 000.00
0 błędy form.04660/12Ośrodek Kultury w Mirosławcu
NIP:765-14-59-654
Remont wraz z wyposażeniem Ośrodka Kultury w Mirosławcuszczegóły
49.4004661/12Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
NIP:522-27-99-710
Modernizacja infrastruktury technicznej sali teatralnejszczegóły
63.2004691/12Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
NIP:837-10-21-259
Remont pomieszczeń MOK filia Boryszew wraz z wyposażeniem - II etapszczegóły
64.2004705/12Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z/s W Rzepienniku Suchym
NIP:873-11-11-698
Doposażenie sali widowiskowej w Rzepienniku Strzyżewskim.szczegóły
72.8004721/12Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
NIP:559-10-05-189
Zakup wyposażenia do sali kulturalno-edukacyjnej "Kameralna Przestrzeń Widowiskowa" szczegóły
113 000.00
56.4004725/12Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
NIP:734-11-08-601
Modernizacja zaplecza technicznego CK w Krynicy-Zdrojuszczegóły
66.6004745/12Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
NIP:727-10-80-919
Zakup nagłośnienia do prowadzenia działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury Konstantynowie Ł.szczegóły
62.0004757/12Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie
NIP:753-10-71-775
Przebudowa Nyskiego Domu Kultury - remont dachu i dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych. szczegóły
0 błędy form.04837/12Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem
NIP:587-15-36-462
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.szczegóły
61.8004870/12Żuławski Ośrodek Kultury
NIP:578-10-58-734
Modernizacja sali widowiskowejszczegóły
73.4004886/12Brodnicki Dom Kultury
NIP:874-13-22-037
Brodnicka Akademia Kreatywności-czyli wyposażenie nowoczesnych pracowni plastycznych z możliwością ekspozycji.szczegóły
75 000.00
56.4004895/12Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu
NIP:796-18-34-483
Wyższa technika - więcej kulturyszczegóły
80 000.00
58.6004898/12Milanowskie Centrum Kultury
NIP:529-10-82-352
Zaplecze techniczne i wystawiennicze do edukacji kulturalnejszczegóły
0 błędy form.04923/12Zbąszyńskie Centrum Kultury
NIP:788-18-06-177
Odmłodzenie Orkiestry Szałamajeszczegóły
67.6005005/12Centrum Kultury Wrocław - Zachód
NIP:894-27-35-349
Modernizacja Dziecięcego Studia Filmów Animowanychszczegóły
57.0005009/12Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
NIP:697-10-18-336
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznieszczegóły
77.0005025/12Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach
NIP:594-11-29-094
Wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycachszczegóły
110 000.00
63.8005037/12Jarociński Ośrodek Kultury
NIP:617-10-00-033
Zakup sprzętu nagłośnieniowego.szczegóły
65.0005040/12Miejski Ośrodek Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
NIP:771-27-06-467
Zakup i montaż systemu oświetleniowego do MOKszczegóły
65.0005045/12Gmina Szreńsk
NIP:569-18-20-486
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńskuszczegóły
56.0005049/12Tarnowskie Centrum Kultury
NIP:873-00-19-281
Modernizacja piwnic na potrzeby działalności klubu filmowegoszczegóły
56.4005133/12Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
NIP:537-21-47-245
Modernizacja pracowni edukacji kulturalnej w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystykiszczegóły
71.2005136/12Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej
NIP:822-22-30-555
Cyfrowe kino w Mrozachszczegóły
244 000.00
56.4005137/12Gmina Miasto Augustów
NIP:846-15-29-116
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie - Etap I szczegóły
58.2005152/12Centrum Kultury "Zamek"
NIP:894-23-02-509
Modernizacja wyposażenia nagłośnieniowego oraz scenicznego-oświetleniowego Centrum Kultury „ZAMEK” we Wrocławiuszczegóły
67.4005154/12Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
NIP:537-21-57-060
Przygotowanie dokumentacji technicznej do remontu i modernizacji budynku GOKiO w Wisznicachszczegóły
56.2005168/12Gmina Mikołów
NIP:635-18-05-347
Budowa kameralnej sali koncertowej - Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.szczegóły
69.4005174/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:813-35-73-472
Adaptacja strychu Miejskiego Ośrodka Kultury na pracownię edukacji kulturalnejszczegóły
132 000.00
74.2005191/12Ośrodek Kultury "Górna"
NIP:729-10-87-497
Poprawa standardów funkcjonowania Ośrodka Kultury "Górna" w Łodziszczegóły
58 000.00
59.8005206/12Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
NIP:675-10-00-328
ArtZONA - Strefa Kreatywności w Nowej Hucie - remont i modernizacjaszczegóły
63.0005211/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:686-15-18-256
Zakup wyposażenia do bibliotek gminyszczegóły
64.0005218/12Dom Kultury w Rawiczu
NIP:699-14-65-676
Zakup aparatury nagłośnieniowej dla Domu Kultury w Rawiczu szczegóły
75.0005225/12Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
NIP:862-12-50-861
GOK w Modliborzycach. Profesjonalna scena i widownia na wsi? szczegóły
131 000.00
0 błędy form.05230/12Gmina Chorzele
NIP:761-15-04-561
Adaptacja i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach wraz z zakupem wyposażeniaszczegóły
55.0005238/12Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie
NIP:508-00-49-211
Zakup wyposażenia dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynieszczegóły
66.4005249/12Nałęczowski Ośrodek Kultury
NIP:716-21-53-855
Remont i modernizacja parteru Nałęczowskiego Ośrodka Kultury - zaplecza sanitarnego, sali widowiskowo - kinowej, galerii im. M.E. Andriollego. szczegóły
56.6005265/12Gmina Białobrzegi
NIP:798-12-51-885
Kultura przez duże "K" we wnętrzach z XXI wiekuszczegóły
0 błędy form.05267/12Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu
NIP:845-00-10-853
Opracowanie projektu modernizacji istniejącego budynku z przystosowaniem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury Kultury w Pozezdrzu wraz z uporządkowaniem terenu oraz mediów zewnętrznych.szczegóły
69.0005269/12Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
NIP:886-28-82-798
Modernizacja wyposażenia Centrum Kultury i Turystyki w Walimiuszczegóły
21 000.00
69.4005272/12Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
NIP:679-24-51-080
Zakup wyposażenia dla poprawy jakości i efektywności działania.szczegóły
22 000.00
65.2005292/12Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
NIP:882-18-71-326
Modernizacja widowni MOKiS w Bielawieszczegóły
100 000.00
64.6005297/12Dom Kultury, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a
NIP:549-00-05-420
Modernizacja i doposażenie Domu Kultury w Kętach - rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnejszczegóły
60.2005306/12Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
NIP:639-14-61-799
Modernizacja MOKSiR (etap II) zwiększeniem dostępu do edukacji kulturalnej i artystycznej.szczegóły
72.6005331/12Gmina Dąbrówka
NIP:125-13-34-785
Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówceszczegóły
196 000.00
68.0005348/12Miejsko_Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
NIP:665-29-51-256
Zakup instrumentów muzycznychszczegóły
55.0005380/12Centrum im. Ludwika Zamenhofa
NIP:966-20-55-200
Taras Sztuki - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu aranżacji tarasów Centrum im. Ludwika Zamenhofaszczegóły
62.0005382/12Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
NIP:954-27-01-844
Działania z zakresu eukacji kulturalnejszczegóły
50 000.00
67.0005383/12Młodzieżowe Centrum Kultury
NIP:836-16-09-270
Wyposażenie pracowni multimedialnej i grafiki komputerowejszczegóły
0 błędy form.05384/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:858-15-35-591
OGRÓD SZTUKI - edukacja przez sztukęszczegóły
61.6005386/12Gmina Miasto Wejherowo
NIP:588-10-00-993
Wyposażenie pracowni i sal Wejherowskiego Centrum Kulturyszczegóły
100 000.00
0 błędy form.05387/12Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
NIP:529-17-61-656
Remont, modernizacja CKiIO w Podkowei Leśnej oraz zakup wyposażenia. szczegóły
56.6005451/12Gmina Pobiedziska
NIP:777-30-94-478
Modernizacja sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Pobiedziskachszczegóły
0 błędy form.05462/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:967-06-95-167
Utworzenie pracowni ceramicznejszczegóły
77.0005478/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:674-12-50-242
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOBUDOWY "SKRZYDŁA KULTURY" szczegóły
46 000.00
0 błędy form.05487/12Centrum Kultury KŁOBUK
NIP:742-18-57-546
Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury "KŁOBUK" w Mikołajkach.szczegóły
58.2005493/12Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
NIP:642-26-75-410
"Wiejski Dom Kultury - centrum naszej społeczności"szczegóły
69.0005495/12Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury
NIP:611-26-69-384
"I wszystko gra" - zakup sprzętu nagłośnieniowego do nowej siedzibyszczegóły
78 000.00
60.8005498/12Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
NIP:842-13-31-773
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach oraz zakup wyposażeniaszczegóły
74.2005544/12Wiślańskie Centrum Kultury
NIP:548-11-66-690
Rozwój Domu Kultury w Wiśleszczegóły
40 000.00
80.8005558/12Gminny Dom Kultury w Cycowie
NIP:505-01-01-450
Zakup wyposażenia do celów edukacyjnych w Gminnym Domu Kultury w Cycowieszczegóły
94 000.00
68.6005559/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:821-16-41-289
Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.szczegóły
260 000.00
67.2005560/12Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
NIP:915-00-04-056
Zakup oświetlenia sceny dla ZPK w Żmigrodzieszczegóły
76.2005566/12Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach
NIP:429-00-54-287
Modernizacja obiektu GOK oraz wyposażenie pracowni edukacyjnych.szczegóły
203 000.00
74.8005567/12Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury
NIP:888-18-96-672
Unowocześnienie bazy sprzętowej i zakup oprogramowania graficznego szczegóły
70 000.00
66.2005589/12Gmin Zławieś Wielka
NIP:879-24-69-951
Edukacja kulturalna kluczem do rozwoju społeczeństwaszczegóły
63.8005590/12Gmina Chełm
NIP:563-21-61-349
Sprzęt do organizacji imprez plenerowych i pracowni sztukszczegóły
52.6005593/12Centrum Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu
NIP:637-10-77-483
Nowe technologie biletem w przyszłość dla kultury. Modernizacja foyer Centrum Kultury i przekształcenie go w salę wielofunkcyjną - konferencyjno-multimedialną oraz scenę kameralną.szczegóły
80.4005620/12Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
NIP:537-11-01-459
Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespoluszczegóły
72 000.00
57.8005639/12Wieruszowski Dom Kultury
NIP:997-00-22-449
Adaptacja poddasza Domu Kultury na cele kulturalneszczegóły
0 błędy form.05644/12Centrum Spotkań Europejskich Światowid
NIP:578-00-14-019
Autobus filmowy - zakup mobilnego kina dla upowszechniania edukacji medialnej.szczegóły
0 błędy form.05645/12Urząd Gminy Lipie
NIP:574-10-65-449
Zakup wyposażenia dla orkiestry.szczegóły
55.8005647/12Gmina Hrubieszów
NIP:919-17-35-733
Remont i adaptacja byłej szkoły na bibliotekę w Moniatyczachszczegóły
54.6005656/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu
NIP:511-02-69-674
Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniuszczegóły
0 błędy form.05668/12Gmina Ogrodzieniec
NIP:649-22-75-822
Remont Domu Kultury w Ogrodzieńcu - Etap IIszczegóły
62.6005714/12Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
NIP:715-11-20-622
Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych do sali kinowo-teatralnej w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.szczegóły
0 błędy form.05748/12Darłowski Ośrodek Kultury
NIP:669-15-80-901
Sprzęt do spektakli plenerowych teatru zamkowego w Darłowie.szczegóły
51.4005750/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:848-17-10-899
Termomodernizacja i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkachszczegóły
46.0005751/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:845-11-48-743
Zakup zestawu nagłośnienia oraz estradowego sprzętu oświetleniowego do działalnośći Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach.szczegóły
61.0005767/12Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej
NIP:556-27-30-574
Dobry początek- zakup wyposażenia dla GOKSiR w Dąbrowie Biskupiejszczegóły
56.2005770/12Gmina Krosno
NIP:684-00-13-798
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji RCKP w Krośnie.szczegóły
60.0005778/12Miejski Dom Kultury w Radomsku
NIP:772-10-09-489
Miejsce dla kulturyszczegóły
68.6005793/12Centrum Kultury w Lublinie
NIP:712-01-62-269
Zakup systemu wystawienniczego do Warsztatów Kultury w Lublinieszczegóły
27 000.00
62.8005795/12Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
NIP:113-23-50-312
Adaptacja pomieszczeń na studio nagrań TuPraga w Domu Kultury Pragaszczegóły
51.6005822/12Miejski Dom Kultury w Wołominie
NIP:125-00-42-187
Wyposażenie domu kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
56.6005831/12Polkowickie Centrum Animacji
NIP:692-00-01-047
Modernizacja wyposażenia pracowni edukacji kulturalnej.szczegóły
68.0005834/12Gmina Dobczyce
NIP:681-10-04-443
Uzupełnienie wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach niezbędnego do uruchomienia działalności kulturalnej w nowej siedzibieszczegóły
64.2005836/12Gmina Paszowice
NIP:695-13-99-944
Przebudowa GOK w Paszowicach i zakup wyposażenia.szczegóły
55.0005842/12Klub Kultury "Radość"
NIP:952-11-74-747
Adaptacja pomieszczeń na pracownie edukacji kulturalnej w Klubie Kulturyszczegóły
68.4005848/12Ośrodek Kultury w Serocku
NIP:536-15-74-009
Kompleksowe wyposażenie Ośrodka Kultury w Serockuszczegóły
100 000.00
57.8005849/12Szczaniecki Ośrodek Kultury
NIP:927-10-00-689
Modernizacja Szczanieckiego Ośrodka Kulturyszczegóły
56.4005862/12Gmina Miejska Głogów
NIP:693-00-12-466
Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowieszczegóły
57.4005863/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:537-21-48-463
"REAKTYWACJA KINA WENUS"szczegóły
69.4005872/12Gmina Borowie
NIP:826-20-37-310
Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele kulturyszczegóły
133 000.00
75.2005888/12Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS"
NIP:647-24-92-835
Doposażenie sal na potrzeby teatralnej i tanecznej edukacji kulturalnej.szczegóły
44 000.00
58.0005894/12Urząd Miejski w Libiążu
NIP:628-17-84-679
Przebudowa sali kinowej w domu kultury w Libiążuszczegóły
59.0005902/12Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
NIP:253-02-23-743
Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Wierzchowieszczegóły
54.2005903/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:496-01-40-446
Remont oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowieszczegóły
63.8005907/12Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
NIP:545-16-32-911
Zakup wyposażenia służącego edukacji kulturalnejszczegóły
50.6005925/12Miejskki Dom Kultury
NIP:835-12-40-461
Zakup nagłośnienia dla Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej szczegóły
78.0005948/12Centrum Kultury Książ Wlkp.
NIP:785-16-58-654
Zakup wyposażenia dla działalności Centrum Kultury Książ Wlkp.szczegóły
68 000.00
51.8005952/12PISKI DOM KULTURY
NIP:849-10-27-371
Kurtyna LED - nowoczesny punkt widzenia kultury.szczegóły
300 000.00
71.2005978/12Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
NIP:617-19-95-458
Remont Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy oraz zakup wyposażenia.szczegóły
150 000.00
58.4005983/12Klub Żak
NIP:583-00-04-739
Zakup nagłośnienia do sali koncertowo-teatralnej Klubu Żakszczegóły
64.0006014/12Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka
NIP:839-29-03-148
Zakup mobilnej sceny wraz z nagłośnieniem oraz wyświetlaczem LEDszczegóły
53.0006016/12Starachowickie Centrum Kultury
NIP:664-10-37-508
Cyfryzacja nagłośnienia Sali Widowiskowej Starachowickiego Centrum Kultury szczegóły
75.0006028/12Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
NIP:869-16-62-296
Przygotowanie dokumentacji technicznej do adaptacji poddasza na cele działalności statutowej wraz z wymianą konstrukcji dachowej budynku głównego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowejszczegóły
30 000.00
52.4006034/12Gryfiński Dom Kultury
NIP:858-16-89-673
Poprawa stanu wyposażenia sali widowiskowo-kinowejszczegóły
57.2006042/12Gmina Krynica-Zdrój
NIP:734-10-05-491
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu szczegóły
72.6006059/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:665-00-25-321
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynieszczegóły
177 000.00
72.6006060/12MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
NIP:635-15-78-762
Zakup wyposażenia fotograficznego i multimedialnego do pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu.szczegóły
26 000.00
0 błędy form.06074/12Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
NIP:558-15-50-548
Modernizacja pomieszczeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku i zakup wyposażenia na potrzeby Kulturalnej Akademii Bobasa.szczegóły
56.6006077/12Miejski Dom Kultury w Łańcucie
NIP:815-00-05-606
Filia Miejskiego Domu Kultury przy ul. Podzwierzyniec w Łańcucie - wykonanie instalacji, przyłączy oraz robót drogowychszczegóły
59.4006081/12Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie
NIP:772-22-10-880
Adaptacja budynku Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia.szczegóły
0 błędy form.06083/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:836-10-00-793
Zakup i montaż projektora cyfrowego 3Dszczegóły
62.4006090/12Nowotomyski Ośrodek Kultury
NIP:788-12-74-065
Remont holu z adaptacją na działania edukacyjno-artystyczneszczegóły
100 000.00
64.6006100/12Gmina Sędziszów Małopolski
NIP:818-15-84-373
Przebudowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskimszczegóły
65.4006102/12MIEJSKI DOM KULTURY
NIP:598-15-53-177
Modernizacja sali kinowej w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie.szczegóły
73.6006113/12Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego PROM
NIP:595-00-07-315
Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni aktywności twórczej "Wielopokoleniowy Dom Kultury"szczegóły
90 000.00
64.2006126/12Miejski Dom Kultury
NIP:571-14-46-767
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Miejskiego Domu Kultury w Działdowieszczegóły
40 000.00
64.0006139/12Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
NIP:922-24-32-710
Zakup samochodu oraz przyczepki na działalność kulturalną Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynieszczegóły
54.4006140/12Dom Kultury w Pleszewie
NIP:617-12-19-263
Remont, modernizacja i zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Pleszewieszczegóły
78.8006163/12Dom Kultury w Subkowach
NIP:593-10-90-858
Remont, modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gminie Subkowy wraz z zagospodarowaniem terenu.szczegóły
247 000.00
63.8006173/12Miejski Dom Kultury "Muflon"
NIP:611-18-14-559
PoCiąg do kultury... stacja Sobieszówszczegóły
65.6006204/12Wojewódzki Dom Kultury
NIP:813-02-68-047
Zakup wyposażenia w celu prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
58.6006210/12Łukowski Ośrodek Kultury
NIP:825-10-02-437
Modernizacja budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury.szczegóły
55.2006213/12Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamieniu
NIP:498-00-73-948
WNĘTRZE W NOWYM STYLU - Wyposażenie budynku Ośrodka Kultury "Andaluzja"szczegóły
67.8006223/12Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
NIP:737-18-31-035
Uzupełnienie wyposażenia pracowni muzycznej i multimedialnej GOKSiT w Laskowejszczegóły
64.6006240/12Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
NIP:988-01-86-012
Remont i zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnymszczegóły
200 000.00
0 błędy form.06246/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:534-14-62-690
Wszechstronny Warsztat Sztukiszczegóły
64.4006250/12Gmina Dołhobyczów
NIP:919-17-83-011
Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do potrzeb prowadzenia edukacji kulturalnej w Domu Kultury w Przewodowie.szczegóły
56.0006251/12Centrum Sztuki IMPART
NIP:896-00-05-555
Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiuszczegóły
0 błędy form.06252/12Konstancinski Dom Kultury
NIP:123-06-94-337
Pracownia wokalno-muzyczna "Manufaktura Dźwięku"szczegóły
60.2006253/12centrum kultury w połczynie-zdroju
NIP:672-18-33-035
Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i komputerowego do Ośrodka Kulturyszczegóły
59.0006254/12Gmina Masłów
NIP:657-25-38-821
GOKiS w Masłowie bez barier wraz z termomodernizacjąszczegóły
68.8006255/12Nowogardzki Dom Kultury
NIP:856-11-41-423
Podążając za potrzebami społeczeństwa lokalnegoszczegóły
136 000.00
68.6006256/12Gmina Stare Kurowo
NIP:599-00-18-911
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie- etap I.szczegóły
179 000.00
50.2006257/12Ośrodek Kultury w Luboniu
NIP:777-22-80-049
Remont w budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w związku z prowadzeniem zajęć w ramach Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz doposażenie na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.szczegóły
75.8006258/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:738-10-22-432
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Ropieszczegóły
35 000.00
0 błędy form.06259/12Zbąszyńskie Centrum Kultury
NIP:788-18-06-177
Remont Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozłaszczegóły
56.8006260/12Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie
NIP:744-16-60-864
Remont wraz z wyposażeniem Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Zalewieszczegóły
61.4006261/12Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie
NIP:793-13-44-538
Modernizacja Domu Kultury w Załużu szansą na poszerzenie oferty kulturalnej.szczegóły
100 000.00
73.2006263/12Gminne Centrum Kulturi i Ekologii w Cisnej
NIP:688-12-31-546
Adaptacja i zakup wyposażenia do sali widowiskowej i sali warsztatów artystycznych GCKiE w Cisnej.szczegóły
60 000.00
61.4006265/12Gmina Miasta Czarnków
NIP:763-20-93-092
Modernizacja sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowieszczegóły
500 000.00
69.8006266/12Gmina Śmigiel
NIP:698-17-22-462
Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Śmiglu. szczegóły
23 000.00
59.4006267/12nadarzyński ośrodek kultury
NIP:534-20-89-224
Zakup wyposażenia dla NOKszczegóły
68.0006268/12Sławieński Dom Kultury
NIP:839-20-64-015
Modernizacja Sławieńskiego Domu Kultury.szczegóły
68.0006269/12Sandomierskie Centrum Kultury
NIP:864-19-10-817
Doposażenie SCK w nagłośnieniowy sprzęt estradowyszczegóły
56.2006270/12Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
NIP:915-12-65-971
Przebudowa budynku GOKiS w Prusicach.szczegóły
63.4006271/12Gmina Dobromierz
NIP:884-23-65-479
Rozwój edukacji kulturalnej mieszkańców Gminy Dobromierz poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz świetlicy wiejskiej w Roztoceszczegóły
63.2006272/12Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"
NIP:692-00-01-171
Wyposażenie Galerii Jadwiga na cele edukacji artystycznejszczegóły
69.4006273/12Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy
NIP:713-17-77-738
Usprawnienie działalności w zakresie edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicyszczegóły
33 000.00
64.8006274/12Centrum Kultury "Zamek"
NIP:778-10-19-907
Wyposażenie pracowni edukacyjnych w Centrum Kultury "Zamek"szczegóły
55.4006276/12Zamojski Dom Kultury w Zamościu
NIP:922-23-38-193
Remont i wyposażenie Zamojskiego Domu Kultury w Zamościuszczegóły
64.0006277/12Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
NIP:125-00-37-973
Zakup wyposażenia dla Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonceszczegóły
61.4006278/12Starogardzkie Centrum Kultury
NIP:592-10-01-497
Przebudowa sali widowiskowej ze studiem nagrań w Starogardzkim Centrum Kultury - Etap Iszczegóły
74.8006279/12Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
NIP:719-10-02-544
Doposażenie Ośrodka Integracji Europejskiej w Goniądzuszczegóły
42 000.00
63.0006280/12Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
NIP:543-10-23-238
Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Bielskiego Domu Kulturyszczegóły
47.4006281/12Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Okonku
NIP:767-00-05-428
Wyposażenie adoptowanego budynku na Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Okonkuszczegóły
62.0006282/12Miejsko-Gminny Osrodek Promocji Kultury
NIP:577-16-70-439
Zakup oświetlenia i nagłośnienia dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowachszczegóły
66.6006283/12Libiąskie Centrum Kultury
NIP:628-10-07-119
Mobilna kulturaszczegóły
64.4006284/12Wadowickie Centrum Kultury
NIP:551-22-59-991
Modernizacja budynku Wadowickiego Centrum Kultury szczegóły
47.8006285/12Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej
NIP:755-18-50-229
Zakup wyposażenia - scena plenerowa wraz ze sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowymszczegóły
66.6006286/12Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
NIP:966-18-30-430
Nowoczesne oblicze edukacji kulturalnej GOK w Michałowieszczegóły
78.8006287/12Nekielski Ośrodek Kultury
NIP:789-16-92-232
Zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w Nekielskim Ośrodku Kulturyszczegóły
32 000.00
0 błędy form.06288/12Urząd Miejski w Wasilkowie
NIP:542-00-05-550
Rozbudowa budynku ośrodka kultury w Wasilkowieszczegóły
0 błędy form.06289/12Gmina Aleksandrów Łódzki
NIP:732-21-34-537
Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkimszczegóły
60.2006290/12Chodzieski Dom Kultury
NIP:764-10-06-796
Przebudowa i remont budynku ChDK - ETAP V.szczegóły
56.4006317/12Gmina Tarczyn
NIP:123-12-33-414
Budowa Domu Kultury w Tarczynie - etap Iszczegóły
61.0006327/12Staszowski Ośrodek Kultury
NIP:866-10-09-456
"Nowy SOK" - modernizacja i wyposażenie Staszowskiego Ośrodka Kultury.szczegóły
51.6006335/12Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
NIP:734-33-34-514
Unowocześnienie infrastruktury Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari służące rozwojowi edukacji kulturalnejszczegóły
0 błędy form.06337/12Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
NIP:718-10-10-714
Zakup sceny mobilnej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomżyszczegóły
0 błędy form.06340/12Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
NIP:718-10-10-714
Zakup wyposażenia dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomżyszczegóły
60.8006348/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince
NIP:926-10-55-252
Zakup i montaż oświetlenia scenicznego, systemu nagłośnieniowego i multimedialnego oraz system zabezpieczający przed kradzieżą i włamaniem.szczegóły
54.2006357/12Gminny Ośrodek Kultury w Biszczy
NIP:918-11-02-050
Dostosowanie infrastruktury i termomodernizacja GOK Biszczaszczegóły
58.6006364/12Ostrowskie Centrum Kultury
NIP:622-25-85-642
Naprawa dachu i malowanie kina KOMEDA w Ostrowie Wielkopolskimszczegóły
66.2006371/12Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
NIP:692-00-00-674
Przystosowanie i wyposażenie pracowni edukacyjno-warsztatowych w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawieszczegóły
61.4006378/12Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
NIP:883-17-40-979
Zakup foteli teatralnych i wykładziny podłogowej oraz modernizacja podestów pod fotele w cześci balkonowej sali widowiskowo-kinowej.szczegóły
80 000.00
55.6006382/12Gminne Centrum Kultury Cieszków
NIP:916-13-12-471
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich gminy Cieszkówszczegóły
68.8006384/12Miejski Ośrodek kultury
NIP:771-00-08-397
Modernizacja wyposażenia pracowni muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury.szczegóły
70 000.00
0 błędy form.06396/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:858-15-35-591
Biblioteka z klasąszczegóły
58.4006407/12Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
NIP:966-05-94-507
Remont sali widowiskowej i pomieszczeń w M-GCK w Choroszczyszczegóły
65.8006415/12Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
NIP:818-10-11-298
Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskimszczegóły
57.8006422/12Raciborskie Centrum Kultry
NIP:639-17-84-752
Przygotowanie dokumentacji technicznej do modernizacji pomieszczeń w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności statutowej Raciborskiego Centrum Kultury . szczegóły
52.4006431/12Wrzesiński Ośrodek Kultury
NIP:789-14-41-180
Nowe oblicze holu Wrzesińskiego Ośrodka Kulturyszczegóły
57.0006434/12Gmina Karpacz
NIP:611-01-07-759
Wyposażenie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystykiszczegóły
100 000.00
67.2006443/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:573-24-79-507
Modernizacja i doposażenie ośrodka celem wzbogacenia ofertyszczegóły
68.0006454/12Dom Kultury w Tuchowie
NIP:873-21-58-118
Remont sal, amfiteatru i parkingu Domu Kultury w Tuchowie. szczegóły
55.6006455/12Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
NIP:959-14-55-084
Zakup sceny modułowej dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynieszczegóły
69.0006460/12Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
NIP:824-11-97-787
Zakup wyposażenia na potrzeby usprawnienia działalności Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowieszczegóły
21 000.00
62.6006461/12GMINA JADÓW
NIP:125-13-34-791
Modernizacja wyposażenia sali widowiskowej i scenyszczegóły
63.8006462/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:668-18-71-933
Zakup sceny z nagłośnieniemszczegóły
56.6006464/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:739-14-91-128
Wspieranie aktywności grup twórczych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynieszczegóły
60.0006466/12Bytomskie Centrum Kultury
NIP:626-00-12-747
Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej Becekuszczegóły
79.2006497/12Gminny Ośrodek Kultury
NIP:826-14-13-076
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wildzeszczegóły
210 000.00
66.0006509/12Buskie Samorządowe Centrum Kultury
NIP:655-11-55-954
Zakup sprzętu oświetleniowego i wizualizacyjnego.szczegóły
66.4006524/12Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
NIP:616-11-62-946
Termoizolacja budynku ośrodka kultury wraz z zakupem wyposażenia do sali widowiskowej i pracowni audiowizualnej szczegóły
67.8006536/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:882-17-17-884
Zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnejszczegóły
58.0006544/12Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
NIP:645-22-35-319
Remont oraz wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskimszczegóły
57.6006545/12Kazimierski Ośrodek Kultury
NIP:662-11-58-083
Wyposażenie pracowni muzycznej Kazimierskiego Ośrodka Kulturyszczegóły
68.0006548/12Dworek na Długiej
NIP:797-19-40-229
ROZWÓJ ORKIESTRY MODERATOszczegóły
60.4006553/12Centrum Kultury w Łęcznej
NIP:713-18-15-189
Wymiana pokrycia dachowego Centrum Kultury w Łęcznej wraz z zagospodarowaniem poddasza na cele edukacji kulturalnej.szczegóły
53.0006554/12Centrum Kultury i Sztuki
NIP:697-10-25-804
Zakup wyposażenia sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Lesznieszczegóły
63.4006559/12Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobi
NIP:696-17-07-324
Centrum Kultury Ludowej "Biskupiański Gościniec"szczegóły
66.6006560/12Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce
NIP:693-00-11-308
Modernizacja nagłośnienia w domu kultury w Białołęceszczegóły
70.4006561/12Dom Kultury w Przysusze
NIP:799-18-23-225
Zakup sprzętu i wyposażeniaszczegóły
27 000.00
59.4006566/12Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie
NIP:579-19-98-309
Wyposażenie Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie oraz świetlic wiejskich w sprzęt nagłośnieniowy.szczegóły
48.6006578/12Wałbrzyski Ośrodek Kultury
NIP:886-25-10-950
Modernizacja wyposażenia Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.szczegóły
67.8006590/12Gmina Olsztyn
NIP:739-05-04-751
Rozbudowa Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynieszczegóły
55.6006594/12Dom kultury w Środzie Śląskiej
NIP:913-10-53-237
Cyfryzacja kluczem do efektywnej edukacji kulturalnej.szczegóły
59.2006663/12Gmina Bukowno
NIP:637-19-98-065
Remont budynku głównego MOK w Bukownie oraz jego filii w Podlesiu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
57.4006666/12Ośrodek Kultury i Turystyki
NIP:556-10-21-597
Zakup wyposażenia dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakościszczegóły
53.6006669/12Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie
NIP:672-00-05-980
Adaptacja pracowni muzycznej na studio nagrań.szczegóły
61.2006672/12Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"
NIP:926-16-53-668
Poprawa infrastruktury Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”szczegóły
0 błędy form.06714/12Powiat Zduńskowolski
NIP:829-16-24-435
Budowa letniej sceny artystycznej na terenie PMOS w Zduńskiej Woliszczegóły
69.6006734/12Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
NIP:669-11-05-614
Zakup instrumentów do pracowni muzycznej.szczegóły
34 000.00
58.8006746/12Gmina Przecław
NIP:817-19-79-911
Wyposażenie Domu Kultury w Tuszymie i Filii w Białym Borze.szczegóły
61.2006748/12Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
NIP:969-14-74-595
Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach w celu prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
60.2006754/12Ełckie Centrum Kultury
NIP:848-11-35-538
Poprawa warunków funkcjonowania i podniesienie poziomu usług Ełckiego Centrum Kulturyszczegóły
57.2006757/12Urząd Gminy Sarnaki
NIP:537-00-20-150
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach oraz zakup wyposażenia.szczegóły
58.2006764/12Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach
NIP:625-24-13-733
Modernizacja i wyposażenie sceny w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicachszczegóły
67.0006773/12Gmina Łancut
NIP:815-16-32-222
Zakup wyposażenia dla Ośrodka Kultury w Kraczkowejszczegóły
58.8006781/12Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
NIP:553-22-03-137
Zakup wyposażenia sali do prezentacji artystycznych.szczegóły
64.2006787/12Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach
NIP:829-16-21-388
Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicachszczegóły
56.0006788/12Gmina Karczew
NIP:532-19-62-030
Wzrost dostępności oferty świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dla mieszkańców Gminy Karczew poprzez zakup mobilnej sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniemszczegóły
65.8006794/12Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
NIP:642-21-55-018
Mobilny Dom Kultury szczegóły
55.4006795/12Centrum Kultury MUZA
NIP:692-00-00-622
Remont dachu i elewacji oraz zakup wyposażenia sal warsztatowych w obiekcie Centrum Kultury " MUZA" w Lubinieszczegóły
55.2006797/12Gmina Chełmża
NIP:879-24-58-798
Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.szczegóły
64.6006800/12Rzeszowski Dom Kultury
NIP:517-03-10-021
Zakup sceny mobilnej dla Rzeszowskiego Domu Kulturyszczegóły
62.6006803/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
NIP:668-13-25-053
NOWE PRACOWNIE - LEPSZA OFERTA, CZYLI PLUS DLA KULTURY W TULISZKOWIEszczegóły
63.4006804/12Miasto Sokołów Podlaski
NIP:823-15-44-856
Modernizacja Sokołowskiego Ośrodka Kultury - ETAP I. szczegóły
66.4006808/12Hajnowski Dom Kultury
NIP:543-02-00-098
Adaptacja poddasza Hajnowskiego Domu Kultury na salę taneczną wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia .szczegóły
63.2006812/12Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie
NIP:968-08-77-183
Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie na miarę XXI wieku.szczegóły
70.4006816/12Gminny Osrodek Kultury
NIP:814-15-34-742
Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskimszczegóły
34 000.00
81.4006820/12Centrum Kultury i Rekreacji w Ladku Zdroju
NIP:881-00-03-112
Nagłośnienie sceny - zakup sprzętu elektroakustycznego i baletowegoszczegóły
47 000.00
63.5006825/12Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
NIP:655-17-62-631
Aranżacja sali "Ojców gatunku" kolejnego etapu wystawy "Bajkowy Świat" w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowieszczegóły
59.2006834/12Gmina Miejska Przemyśl
NIP:795-23-19-592
Zakup wyposażenia do Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
200 000.00
73.0006837/12Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
NIP:552-12-55-774
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.szczegóły
26 000.00
54.4006842/12Ośrodek Kultury i Sztuki
NIP:896-00-05-986
Wsparcie technologiczne realizacji regionalnych programów edukacji kulturalnej i rozwoju sektora kultury na Dolnym Śląskuszczegóły
56.4006844/12Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
NIP:685-22-97-695
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Tarnowcu celem utworzenia Centrum Kulturalno - Turystycznegoszczegóły
54.2006845/12Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
NIP:839-10-06-375
Modernizacja Działu Muzycznego Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupskuszczegóły
61.2006870/12Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie
NIP:554-26-34-815
Remont, przebudowa oraz wyposażenie WOK w Łochowie.szczegóły
49.6006875/12Miejski Ośrodek Kultury
NIP:693-00-14-531
ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU MOK W GŁOGOWIEszczegóły
62.0006898/12Urząd Gminy Kołbaskowo
NIP:851-29-08-333
Przebudowa budynku magazynowego na Ośrodek Kultury w Przecławiuszczegóły
55.0006955/12Ośrodek Działań Twórczych Światowid
NIP:896-11-62-305
Adaptacja budynku dla nowych funkcji oraz stworzenie pracowni szkłaszczegóły
50.8006957/12Dom Kultury "Słowianin" w Szczecinie
NIP:852-00-10-693
Zakup sprzętu dla Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie szczegóły
0 błędy form.06958/12Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
NIP:525-00-05-900
Przygotowanie projektu architektonicznego do rozbudowy MCKiS.szczegóły

koniec głównej treści