Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura kultury

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż II nabór do priorytetu, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, nie będzie realizowany.

Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty podmiotów prowadzących działalność w obszarze kultury.

Uwaga: w tym roku został wydzielony odrębny priorytet dla domów kultury pn. Infrastruktura domów kultury

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Uwaga - prosimy aby wszyscy Państwo wypełniając wniosek wypełnili dla siebie również załącznik szczegółowa kalkulacja kosztów, który pomyślany jest jako pomoc przy rzetelnym przygotowaniu kosztorysu. Załącznik ten prosimy dostarczyć do nas jedynie w przypadku gdy otrzymają Państwo dofinansowanie. Przesyłają go Państwo wtedy wraz z pierwotnym wnioskiem, który był wypełniany w terminie do końca listopada 2011 r.

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby:

 

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (I nabór 2012)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie decyzji Ministra o przyznanym dofinansowaniu. Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie mniejsze niż wnioskowane, będą proszeni o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania (przy ew. obniżeniu wysokości wkładu własnego należy utrzymać proporcję pomiędzy kwotą dofinansowania Ministra a kwotą  wkładu własnego, wskazaną we wniosku pierwotnym). Aktualizacji trzeba dokonać poprzez system EBOI (w tym celu należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki "Dokumenty/Moje złożone pisma/Elektroniczne", wybrać swój wniosek, kliknąć przycisk "szczegóły" w aktualizowanym wniosku, a następnie kliknąć przycisk "aktualizuj").
Prosimy zatem o podjęcie prac nad zmianą preliminarza (pozycje finansowane przez MKiDN muszą dokładnie sumować się na kwotę przyznanego dofinansowania).
Wszelkie szczegółowe informacje na temat wniosku pierwotnego, aktualizacji oraz załączników znajdą Państwo w przygotowywanym przez nas piśmie.
Po zgromadzeniu kompletnej dokumentacji w DEK wnioski Państwa zostaną przekazane do Departamentu Finansowego, który przygotuje umowy. Środki finansowe zostaną ewentualnie uruchomione po obustronnym podpisaniu umowy.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski nie otrzymały dofinansowania (I nabór 2012)

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku, jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał, co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).
Po zakończeniu procedury odwołań wszyscy Państwo otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania do priorytetu Infrastruktura kultury.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

 

Wyniki naborów
 

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
0 błędy form.00087/12Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
NIP:655-17-62-631
Zakup wyposażenia na potrzeby sali "Ojców gatunku" kolejnego etapu wystawy "Bajkowy Świat" w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowieszczegóły
72.4000098/12Państwowa Opera Bałtycka
NIP:584-02-03-587
Modernizacja parku oświetleniowego Opery Bałtyckiejszczegóły
72.6000102/12Muzeum Ziemi Wałeckiej
NIP:765-11-71-114
"My też chcemy i możemy III"szczegóły
50 000.00
77.8000104/12Muzeum Narodowe w Krakowie
NIP:675-00-04-442
EUROPEUM. Kontynuacja remontu zabytkowego Spichlerzaszczegóły
540 000.00
67.4000148/12Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu
NIP:626-10-58-935
Rozbark pulsujący talentami - edycja Vszczegóły
69.2000150/12Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:586-13-95-847
Pierwsza biblioteczna pracownia multimedialna w Gdyniszczegóły
65.8000153/12Centrum Rzeźby Polskiej
NIP:799-14-39-395
FOTO ATELIER - organizacja i wyposażenie profesjonalnej pracowni fotograficznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońskuszczegóły
73.8000154/12Gmina Nadarzyn
NIP:534-22-54-841
Uzupełnienie instrumetnów muzycznych dla nadarzyńskiej orkiestryszczegóły
20 000.00
0 błędy form.00157/12Powiat Zduńskowolski
NIP:829-16-24-435
Budowa letniej sceny artystycznej na terenie PMOS w Zduńskiej Woliszczegóły
75.8000158/12Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Przebudowa pawilonu wystawienniczego Muzeum w Szreniawieszczegóły
200 000.00
62.4000159/12Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
NIP:585-12-53-318
Zakup fortepianu i sprzętu nagłaśniającego do Dworku Sierakowskichszczegóły
64.2000179/12Stowarzyszenie Animacji Kultury "Heksa"
NIP:713-30-72-634
Nowoczesna orkiestra dęta z niedrzwickimi tradycjamiszczegóły
64.2000191/12Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
NIP:849-10-23-077
Nowa Biblioteka w starych murachszczegóły
69.0000192/12Teatr Ślaski im. Stanisława Wyspiańskiego
NIP:634-00-29-572
Zakup wyposażenia scenicznego.szczegóły
0 błędy form.00199/12Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Artystycznych w Radomiu
NIP:948-12-00-408
Unowocześnienie bazy instrumentalnej i rozwój multimediów w Społecznym Ognisku Muzycznym Radom-Centrumszczegóły
75.4000215/12Filharmonia Świętokrzyska
NIP:657-04-64-739
Zakup wyposażenia - fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem szczegóły
186 000.00
61.6000224/12Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie
NIP:527-25-42-255
Zakup organów piszczałkowych wraz z wyposażeniem dodatkowymszczegóły
65.6000227/12Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
NIP:668-17-06-878
Biblioteka Publiczna w Turku nowoczesnym centrum edukacji i informacji.szczegóły
75.6000229/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
NIP:792-10-70-476
Jarosławskie Centrum Multimedialneszczegóły
358 000.00
79.8000231/12Muzeum w Łowiczu
NIP:834-11-81-478
Przeniesienie plebanii z Pszczonowa do skansenu w Maurzycach - etap IIszczegóły
400 000.00
70.4000232/12Gmina Bukowsko
NIP:687-17-85-579
Z mobilną estradą przez Bukowską wieśszczegóły
66.8000233/12Muzeum Regionalne w Lubaniu
NIP:613-00-03-253
Zakup sprzętu wystawienniczego dla muzeumszczegóły
71.6000267/12Teatr Muzyczny w Lublinie
NIP:712-01-05-231
Dostosowanie infrastruktury nagłośnieniowej do wymogów repertuarowych oraz działalności poza siedzibąszczegóły
67.6000268/12Fundacja "Kamojowa"
NIP:638-17-08-548
Remont i modernizacja oraz wyposażenie budynku na cele działalności statutowej w dziedzinie kultury.szczegóły
76.4000269/12Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochliszczegóły
88 000.00
72.6000270/12Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku
NIP:668-17-07-085
Zakup kompleksowego wyposażenia do przebudowanego gmachu Muzeum w Turkuszczegóły
79 000.00
74.8000280/12Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
„Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja” szczegóły
280 000.00
69.6000285/12Książnica Zamojska
NIP:922-10-70-015
Biblioteka łącznikiem tradycji z nowoczesnościąszczegóły
67.0000286/12Teatr Syrena w Warszawie
NIP:525-00-09-683
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU MAŁEJ SCENY TEATRU SYRENAszczegóły
72.8000288/12Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
NIP:695-10-10-662
Modernizacja przestrzeni bibliotecznej ze szczególnym uwzględnieniem kącików dziecięcychszczegóły
20 000.00
66.2000294/12Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
NIP:718-11-70-961
ZAKUP FORTEPIANU NA CELE KONCERTOWEszczegóły
70.8000299/12Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP:754-25-27-629
Zakup wyposażenia sali wystawowej w Muzeum Śląska Opolskiego w Opoluszczegóły
67.8000300/12Katolicki Dom Kultury "ARKA"
NIP:865-15-22-092
Zakup wyposażenia dla KDK "ARKA" w Racławicachszczegóły
71.0000305/12Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
MUZEUM BEZ BARIERszczegóły
73.8000316/12Teatr Muzyczny Roma
NIP:526-03-07-850
Adaptacja obiektu TM ROMA do wymogów przepisów p.poż. i bhpszczegóły
200 000.00
67.2000320/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Utworzenie stanowisk informacyjno-promocyjnych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elbląguszczegóły
71.6000323/12Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego
NIP:796-00-78-447
Wyposażenie nowej lalkowej sceny "Fraszka"szczegóły
51.0000330/12Fundajca Rozwoju Dzieci Stefanka
NIP:113-28-16-905
Mała Akademia Wrażliwości – zakupy wyposażeniaszczegóły
71.2000332/12Fundacja "Dom Muzyka Seniora"
NIP:526-27-59-059
Wyposażenie Salonu Muzycznego w Domu Muzyka Seniora w Kątach szczegóły
80.8000338/12Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
NIP:526-10-23-681
Remont i modernizacja infrastruktury obsługi ruchu turystycznego zespołu pałacowo-ogrodowego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie szczegóły
930 000.00
64.8000371/12Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
NIP:774-10-72-315
INFORMATYZACJA SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓWszczegóły
46.8000374/12Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Zarząd Główny
NIP:525-19-85-562
Wiersze na murachszczegóły
66.4000375/12Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
NIP:774-10-72-315
NOWE INSTRUMENTARIUM ORAZ WYPOSAŻENIE DLA PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJszczegóły
82.8000377/12Parafia i Sanktuarium p.w. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
NIP:814-14-51-571
Dokończenie modernizacji i przebudowa organów piszczałowych w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Etap III.szczegóły
250 000.00
76.6000382/12Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Zakup wyposażenia sali wystaw czasowych Muzeumszczegóły
45 000.00
74.8000387/12Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT
NIP:951-20-62-730
Zaplecze Teatru Kamienica i Makieta Przedwojennej Warszawyszczegóły
700 000.00
59.6000403/12Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku
NIP:848-11-31-776
Atelier Zofii Nasierowskiejszczegóły
67.6000406/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
NIP:929-10-06-525
Zakup regałów przesuwnych i stacjonarnych do Działu Magazynów i Wypożyczalni Głównej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górzeszczegóły
70.0000432/12Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
Modernizacja magazynu i ekspozycji Muzeum.szczegóły
72.2000438/12Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
NIP:525-23-41-832
Zakup wyposażenia, sprzętu audiowizualnego, biurowego i magazynowego na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawieszczegóły
72.2000439/12Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Remont i przebudowa budynku Muzeum Miasta Zgierzaszczegóły
75.0000441/12Muzeum Sztuki w Łodzi
NIP:724-10-00-146
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku J - Muzeum Sztuki w Łodzi szczegóły
72 000.00
80.0000446/12Muzeum Sztuki w Łodzi
NIP:724-10-00-146
Podszepty - dostosowanie ekspozycji w Pałacu Herbsta do potrzeb osób niewidomychszczegóły
120 000.00
80.4000451/12Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
„Remont i przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie cz. II” szczegóły
4 473 000.00
72.2000454/12Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
NIP:554-02-40-549
Poprawa jakości brzmienia grupy instrumentów dętych drewnianych Oriestry Symfonicznej.szczegóły
0 błędy form.00456/12Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej
NIP:525-15-70-944
Modernizacja sieci wod.-kan., w tym instalacje do 14 łazienek i zabezpieczenia przeciwpożarowe w oficynie Domu Pracy Twórczej w Oborachszczegóły
72.0000458/12MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
NIP:531-10-00-938
Opracowanie dokumentacji technicznej remontu wraz przebudową siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim szczegóły
81.0000462/12Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Poprawa bezpieczeństwa Muzeum w Kozłówce - Pomnika Historiiszczegóły
70 000.00
65.2000466/12Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Wyposażenie sal pałacowych Muzeum Czartoryskich w Puławachszczegóły
72.6000467/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Księgi pod specjalnym nadzoremszczegóły
49 000.00
57.2000471/12Urząd Gminy Strzelce Wielkie
NIP:508-00-13-940
Remont i przebudowa istniejącego obiektu z przeznaczeniem na potrzeby działalności kulturalnej w gminie Strzelce Wielkieszczegóły
75.2000474/12Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3szczegóły
130 000.00
74.0000478/12Gmina Radziłów
NIP:719-15-44-050
Remont i wyposażenie obiektu przeznaczonego do organizacji zajęć kulturalno - artystycznych w Radziłowieszczegóły
180 000.00
78.8000481/12Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Bukowiec, stodoła (pocz. XIX w.) na terenie folwarku przypałacowego: budowa zaplecza dla działalności kulturalnejszczegóły
260 000.00
72.8000501/12Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Sprzęt wielokrotnego użytku do organizacji wystaw czasowychszczegóły
23 000.00
66.4000503/12Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
NIP:887-16-88-989
Modernizacja biblioteki Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicachszczegóły
65.8000506/12TEATR LALEK RABCIO
NIP:735-00-16-206
Zakup nagłośnienia scenicznegoszczegóły
64.0000537/12Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie
NIP:946-18-34-104
Lublin, zespół pobrygidkowski– zabezpieczenia, ekspozycjaszczegóły
65.6000557/12Stowarzyszenie Smocza
NIP:522-28-39-875
Otwarta pracownia projektowania komputerowego dla dzieci i młodzieży.szczegóły
74.6000561/12Białostocki Teatr Lalek
NIP:542-00-00-328
Termomodernizacja i modernizacja dużej sceny Białostockiego Teatru Lalekszczegóły
680 000.00
66.4000566/12Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach
NIP:866-16-54-197
Młodzieżowa bibliotekaszczegóły
68.2000569/12Fundacja Balet
NIP:852-08-01-058
Adaptacja i przebudowa budynków „Starej Olejarni” na potrzeby „Domu Sztuki” (przyszłej szkoły baletowej)szczegóły
71.2000574/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
NIP:676-10-86-811
Zakup częściowy pierwszego wyposażenia krakowskiej mediaARTekiszczegóły
70.4000588/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
NIP:676-10-86-811
Dostosowanie dojść ewakuacyjnych w budynku WBP do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowegoszczegóły
67.0000635/12Stowarzyszenie Teatr Performer Instytut Sztuki Nowej
NIP:922-11-97-997
Remont i wyposażnie kompleksu DOM SPOTKAŃszczegóły
78.8000696/12Gmina Bukowsko
NIP:687-17-85-579
Tworzenie warunków do działalności kulturalnej w Gminie Bukowsko etap IIszczegóły
300 000.00
0 błędy form.00709/12Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie
NIP:525-23-33-270
Wyposażenie Mazowieckiego Teatru Muzycznegoszczegóły
75.6000719/12Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Przygotowanie dokumentacji technicznej na przeniesienie dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzemszczegóły
30 000.00
82.6000742/12Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
NIP:542-03-04-637
Dokumentacja projektowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 8 w Białymstoku – etap IIszczegóły
135 000.00
81.2000743/12Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie
NIP:525-20-59-432
Modernizacja aparatury oświetleniowej w sali im. Moniuszki TW-ON - etap Iszczegóły
1 800 000.00
79.0000747/12Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie
NIP:525-20-59-432
Podniesienie standardów brzmienia zespołu Teatru Wielkiego–Opery Narodowej poprzez zakup wyspecjalizowanych instrumentów muzycznych.szczegóły
440 000.00
70.8000826/12Teatr Lalki i Aktora w Łomży
NIP:718-11-38-271
Zakup środka transportu do prowadzenia działalności objazdowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży.szczegóły
70.4000831/12Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
NIP:754-03-36-747
Zakup fortepianu na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu szczegóły
73.2000833/12Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
NIP:542-21-24-069
Książnica Podlaska - Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku.szczegóły
380 000.00
78.4000845/12Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
NIP:886-00-03-835
TEATR NA PLACACH - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO REALIZACJI SPEKTAKLI PLENEROWYCH szczegóły
96 000.00
70.6000849/12Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
NIP:738-20-71-496
Zakup wyposażenia do spichlerza z Rożnowic na cele działalności kulturalnej wśród osób niepełnosprawnychszczegóły
68.6000852/12Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
NIP:738-20-71-496
Wyposażenie techniczne Kasztelu i Oficyny Dworskiej w Szymbarkuszczegóły
72.2000857/12Galeria Arsenał
NIP:542-19-66-151
Stworzenie dokumentacji starej elektrowni - przyszłej siedziby wystawienniczej Galerii Arsenałszczegóły
66.8000860/12Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
NIP:886-00-03-835
MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I DROGI DOJAZDOWEJ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW TEATRU DRAMATYCZNEGO W WAŁBRZYCHU - I ETAP szczegóły
0 błędy form.00864/12Jaworski Ośrodek Kultury
NIP:695-00-01-572
Modernizacja zaplecza technicznego Teatru Miejskiego w Jaworzeszczegóły
52.6000866/12Fundacja Fabryka UTU
NIP:956-21-97-751
A/V_LAB. Zakup samochodu oraz sprzętu do prowadzenia działalności z zakresu edukacji kulturalnej i medialnejszczegóły
66.8000883/12Teatr Mały
NIP:646-24-44-533
Remont instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej wraz z klimatyzacją w Teatrze Małym w Tychachszczegóły
60.4000887/12Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA
NIP:771-27-86-064
Remont i wyposażenie siedziby Stowarzyszenia Folkloru Miejskiego AGRAFA na potrzeby działalności kulturalnejszczegóły
57.8000890/12Fundacja Scena Współczesna
NIP:522-26-23-483
Wyposażenie techniczne Sceny Współczesnejszczegóły
63.8000891/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego
NIP:873-10-24-491
Kompleksowa ochrona, zabezpieczenie i doposażenie MBPszczegóły
64.2000892/12Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:637-18-87-791
Zakup regałów przesuwnych do magazynu Biblioteki w Olkuszuszczegóły
61.0000893/12Gminna Biblioteka Publiczna
NIP:538-18-22-054
Zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komarówce Podlaskiejszczegóły
68.4000894/12Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
NIP:866-10-09-462
"Przyjazna biblioteka" - modernizacja i wymiana wyposażeniaszczegóły
0 błędy form.00896/12Gmina Żmudź
NIP:563-21-58-347
Poprawa warunków funkcjonowania "Ośrodka Kultury" w Żmudzi poprzez zakup wyposażeniaszczegóły
60.0000898/12Filharmona im. H. Wieniawskiego w Lublinie
NIP:712-01-63-820
Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu osób i wyposażeniaszczegóły
74.8000901/12Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" w Słupsku
NIP:839-00-29-782
Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku (etap III)szczegóły
154 000.00
72.2000904/12Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:645-24-18-735
Biblioteka od nowa, biblioteki odnowaszczegóły
63.0000905/12Gmina Jaśliska
NIP:684-25-86-647
Utworzenie podstawowych warunków funkcjonowania działalności kulturalnej w nowo utworzonej Gminie Jaśliskaszczegóły
73.4000907/12Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego
NIP:626-00-04-972
KOMPLEKSOWY REMONT PLACÓWKI FILIALNEJ NR 4 MBP W BYTOMIU ORAZ MODERNIZACJA WYPOSAŻENIAszczegóły
280 000.00
66.0000910/12Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
NIP:687-19-23-604
Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji działań i rozwoju Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kulturyszczegóły
63.4000913/12Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
NIP:525-15-71-671
Zakup fortepianu KAWAI RX-3szczegóły
0 błędy form.00915/12Fundacja Strefy Rytmu
NIP:113-27-92-027
Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Centrum Kultur Świataszczegóły
65.6000917/12Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
NIP:774-10-14-559
Wyposażenie Muzeum Wisły w Wyszogrodzieszczegóły
0 błędy form.00925/12Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
NIP:628-10-34-033
Nadbudowa skrzydła tylnego o pomieszczenia magazynowe Muzeumszczegóły
69.0000929/12Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
NIP:883-10-14-776
Wyposażenie sal wystaw czasowych w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w gabloty i systemy wystawienniczeszczegóły
80 000.00
63.8000931/12Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
NIP:566-17-01-788
Wyposażenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowieszczegóły
65.2000933/12Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:773-16-91-608
Modernizacja sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckimszczegóły
57.6000939/12Muzeum w Ostródzie
NIP:741-18-66-041
Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności wystawienniczej i oświatowejszczegóły
63.4000945/12Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"
NIP:886-28-83-556
Wymiana wyposażenia kostiumerii i szatni w samorządowej instytucji kultury - Zespole Pieśni i Tańca "Wałbrzych"szczegóły
69.0000949/12Biblioteka Publiczna w Tuchowie
NIP:993-02-45-321
Modernizacja Biblioteki Publicznej w Tuchowieszczegóły
74.0000955/12Fundacja XX Czartoryskich
NIP:676-01-18-934
Remont konserwatorski i przebudowa Pałacu Czartoryskich szczegóły
1 000 000.00
0 błędy form.00960/12Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym
NIP:921-18-70-518
Dalsza modernizacja Izby Regionalnej w Jarczowie szczegóły
73.6000968/12Muzeum Narodowe w Kielcach
NIP:959-09-67-511
Zakup nowoczesnego wyposażenia do barokowego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcachszczegóły
120 000.00
67.2000973/12Teatr im. Juliusza Osterwy
NIP:712-01-03-717
Reflektory sceniczneszczegóły
63.0000980/12Teatr Ósmego Dnia
NIP:778-11-17-142
Zakup samochodu do przewozu osób i scenografiiszczegóły
72.8000981/12Muzeum Narodowe w Warszawie
NIP:526-03-09-719
Przygotowanie fragmentu dokumentacji technicznej dotyczącego zabezpieczenia przeciwwilgociowego Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawieszczegóły
45 000.00
74.8000987/12Urząd Miasta Rzeszowa
NIP:813-00-08-613
Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów–aranżacja multimedialnaszczegóły
120 000.00
66.8000993/12Fundacja Solaris
NIP:739-34-79-574
Przebudowa i wyposażenie wiejskiego domu kultury w Stawigudzieszczegóły
72.8000994/12Filharmonia Zabrzańska
NIP:648-00-05-850
Zakup instrumentów muzycznych szczegóły
29 000.00
70.6000999/12Teatr Polski w Warszawie
NIP:525-00-09-766
Zakup fortepianu przez Teatr Polski w Warszawieszczegóły
63.6001004/12Stowarzyszenie Rozwoju Doliny Dolnej Narwi
NIP:757-14-54-063
Modernizacja Centrum Integracyjno-Kulturalnego Hieronimy szczegóły
0 błędy form.01010/12Związek Karaimów Polskich w RP
NIP:899-22-10-666
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Związku Karaimów Polskichszczegóły
79.4001014/12ZHP - Muzeum Harcerstwa
NIP:526-25-44-287
Zakup i modernizacja wyposażenia sal ekspozycyjnych i archiwum Muzeum Harcerstwaszczegóły
36 000.00
64.8001023/12Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików
NIP:525-10-51-078
Adaptacja galerii do projektów multimedialnych i uzupełnienie oświetleniaszczegóły
66.4001041/12Fundacja Teatr Realistyczny
NIP:836-18-24-519
Rozbudowa bazy technicznej Teatru Realistycznego - Etap IIszczegóły
71.8001047/12Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"
NIP:886-28-83-556
"Nowe możliwości - szersza perspektywa" - uzupełnienie wyposażenia Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" poprzez zakup instrumentów i sprzętu muzycznego.szczegóły
74.8001050/12Fundacja Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy
NIP:521-31-68-447
Zakup sprzętu audiowizualnego i montażowego oraz wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Fundacji Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy w siedzibie w Warszawie oraz filii w Żyrardowie.szczegóły
117 000.00
77.4001059/12Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
NIP:525-12-90-392
Wyposażenie staromiejskich piwnic na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Historycznego m. st. Warszawyszczegóły
930 000.00
66.0001072/12Gminna Biblioteka Publiczna
NIP:713-25-95-212
Remont budynku i adaptacja pomieszczeń w celu stworzenia funkcjonalnej i estetycznej dla użytkowników przestrzeni, w której zostanie utworzony i wyposażony w nowoczesny sprzęt oddział dla dzieci i czytelnie.szczegóły
70.0001116/12Fundacja XX Czartoryskich
NIP:676-01-18-934
Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Książąt Czartoryskichszczegóły
600 000.00
78.4001126/12Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
NIP:771-23-49-872
Zakup fortepianu koncertowego. szczegóły
36 000.00
72.4001135/12Fundacja Promocji Kultury Słowiańskiej ,,Kalina"
NIP:522-29-38-778
Rewitalizacja budynku domu kultury w Bielawach służącego integracji i aktywizacji społeczności wiejskiejszczegóły
400 000.00
56.8001139/12Gminna Biblioteka Publiczna w Gawłuszowicach
NIP:817-18-97-515
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na miarę XXI wiekuszczegóły
59.4001142/12Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:531-10-32-507
Zakup wyposażenia dla Filii nr 2 MBP w Nowym Dworze Maz.szczegóły
73.2001146/12Archidiecezja Warszawska
NIP:525-15-55-985
Ekspozycja Główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – roboty budowlane (kontynuacja)szczegóły
9 000 000.00
0 błędy form.01163/12STOWARZYSZENIE KULTURALNE POCZTÓWKA
NIP:603-00-14-004
WYPOSAŻENIE MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO WERTEP - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO Z PRZYCZEPĄ szczegóły
77.2501165/12Muzeum Pałac w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Adaptacja oświetlenia przestrzeni ekspozycyjnej w zabytkowym budynku Oranżerii w Muzeum Pałacu w Wilanowie do wymaganych standardów wystawienniczych.szczegóły
190 000.00
69.4001170/12Fundacja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
NIP:526-03-03-906
Współczesna uczelnia artystyczna - nowoczesną instytucją kulturyszczegóły
77.8001180/12Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"
NIP:648-26-17-623
Adaptacja komory K8 ZKWK Guido w Zabrzu na cele kulturalneszczegóły
380 000.00
0 błędy form.01183/12Centrum Myśli Jana Pawła II
NIP:525-23-57-081
Remont pomieszczeń realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych Centrum Myśli Jana Pawła IIszczegóły
61.4001186/12STOWARZYSZENIE ARTANIMACJE
NIP:526-23-37-269
Galeria Ceramiki Artystycznej SHINOszczegóły
73.8001193/12Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
NIP:675-00-07-191
Modernizacja urządzeń Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na miarę XXI wieku - IV etap pracszczegóły
74 000.00
0 błędy form.01195/12Wieluński Dom Kultury w Wieluniu
NIP:832-10-42-242
Kino i teatr dla południowo-zachodniej części woj. łódzkiego - przebudowa kino-teatru Syrena w Wieluniu szczegóły
66.8001198/12Fundacja "Wiatrak"
NIP:554-25-59-203
Sala widowiskowo - kinowa: oaza "Wiatraka" na pustyni kultury w Bydgoszczy-Fordonieszczegóły
69.0001201/12Opera Krakowska w Krakowie
NIP:675-00-06-174
Zakup wyposażenia dla zespołów artystycznych Opery Krakowskiej – dostosowanie do profesjonalnych standardówszczegóły
59.8001207/12Fundacja Vlepvnet
NIP:113-27-70-451
Rozbudowa i zakup niezbędnego wyposażenia pracowni sitodrukarskiej Fundacji Vlepvnetszczegóły
62.6001224/12Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej
NIP:952-19-84-506
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Fundacji PSW Promocji Sztuki Współczesnejszczegóły
69.8001229/12Książnica Beskidzka
NIP:547-17-51-808
Zwiększenie atrakcyjności Książnicy Beskidzkiej poprzez zakup nowego wyposażeniaszczegóły
61.2001235/12Galeria Sztuki Wozownia
NIP:956-19-45-079
Modernizacja zaplecza technicznego Galerii Wozowniaszczegóły
69.0001244/12Kielecki Teatr Tańca w Kielcach
NIP:657-25-77-666
Zakup wyposażenia Kieleckiego Teatru Tańcaszczegóły
64.6001258/12Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka
NIP:525-00-09-708
Modernizacja i dostosowanie toalet widzów dla osób niepełnosprawnych oraz budowa rampy zewnętrznejszczegóły
67.0001261/12Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA
NIP:123-10-13-888
Zakup wyposażenia na potrzeby działań z zakresu edukacji kulturalnej prowadzonych w Warszawskiej Szkole Filmowejszczegóły
250 000.00
69.8001265/12Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
NIP:639-11-83-679
Modernizacja Biblioteki w Raciborzu. Etap Iszczegóły
68.8001270/12Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
NIP:732-10-77-553
Nowoczesne wyposażenie gwarancją jakości usługszczegóły
73.0001272/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
NIP:844-13-10-490
Centrum Doskonalenia Wykonawców Muzyki Sakralnej dla rozwojuszczegóły
390 000.00
71.0001277/12Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej
NIP:628-19-55-336
Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej prowadzonej przez Świetlicy Wiejską Zameczek w Wygiełzowie, Koło Gospodyń Wiejskich Lipowianki, Bractwo Rycerskie Zamku Lipowiec, Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej poprzez zakup wyposażenia do pomieszczeń przyziemia oraz do izby rycerskiej na piętrze budynku Domu Ludowego w Wygiełzowie.szczegóły
75.0001280/12Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnieszczegóły
70 000.00
65.6001282/12Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
NIP:927-10-06-798
Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Świebodzinie w nowe regały szczegóły
62.6001290/12Fundacja Łagowski Dom Artysty
NIP:927-19-13-680
Remont "Galerii Magiel - łagowskiej oazy kultury"szczegóły
74.4001292/12Gmina Miejska Słupca
NIP:667-17-39-385
Remont Muzeum Regionalnego w Słupcy - II etapszczegóły
120 000.00
66.4001296/12Filharmonia Częstochowska
NIP:573-02-06-780
Zakup samochodu do przewozu muzyków i instrumentówszczegóły
62.6001298/12Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
NIP:713-25-59-073
Wyposażenie w środki trwałe Biblioteki Publicznej w Niemcachszczegóły
71.4001304/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
NIP:929-10-06-525
Zakup i wdrożenie systemu identyfikacji i ochrony zbiorów w technologii RFID w Bibliotece Norwida szczegóły
0 błędy form.01305/12Archidiecezja Poznańska
NIP:782-11-46-820
Zakup sprzętu komputerowego służącego poprawie funkcjonowania Biblioteki Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniuszczegóły
70.2001307/12Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
NIP:754-03-39-881
Zakup środka transportu służącego działalności kulturalnejszczegóły
80.4001315/12Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
NIP:675-00-07-191
Modernizacja rozdzielni średniego napięcia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej dla sceny, podscenia i galerii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – III etap pracszczegóły
420 000.00
63.4001474/12Stowarzyszenie Pomocy, Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja"
NIP:113-01-66-633
Organizacja Działalności Kulturalnej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Zajęć Integracyjnychszczegóły
68.4001478/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
NIP:835-12-40-455
Wyposażenie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiejszczegóły
70.8001488/12Fundacja "Gębiczyn"
NIP:763-16-62-257
Remont i przebudowa budynków gospodarczych na cele edukacyjno-kulturalneszczegóły
71.0001491/12Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka
NIP:525-00-09-708
Przebudowa ciągu komunikacyjnego widzów do Małej Sceny, w tym dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnychszczegóły
200 000.00
64.4001497/12Teatr Muzyczny Roma
NIP:526-03-07-850
Modernizacja sceny i widowni TM ROMA – nowe wyposażenieszczegóły
69.8001630/12Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku
NIP:839-20-45-880
Zakup autobusu dla Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupskuszczegóły
65.8001635/12Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida
NIP:884-00-10-128
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnej Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicyszczegóły
73.6001637/12Gmina Mszczonów
NIP:838-14-26-420
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznegoszczegóły
258 000.00
70.2001644/12Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"
NIP:611-00-53-006
Kulturalna pracownia komputerowaszczegóły
61.8001655/12Gminna Bilbioteka Publiczna w Lelowie
NIP:949-17-71-934
Jeszcze jeden krok do Biblioteki XXI wiekuszczegóły
72.4001658/12Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
NIP:754-03-39-881
Poprawa infrastruktury technicznej Teatru im. J. Kochanowskiego w Opoluszczegóły
71.8001660/12Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Innowacyjna metoda. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego upowszechnianie historii nowoczesnymi technikami wizualnymiszczegóły
73.0001662/12Parafia rzymskokatolicka pw Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
NIP:118-14-59-196
BUDOWA WIELKICH ORGANÓW LASECKICH 2012 ROKszczegóły
130 000.00
62.6001671/12Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
W stronę nowoczesnego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowieszczegóły
73.2001680/12Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie
NIP:579-20-29-191
Remont budynku Akademii Świętego Mikołaja - Centrum Kultury Ukraińskiej w Cyganku - Żelichowie szczegóły
180 000.00
70.2001686/12Ochotnicza Straż Pożarna
NIP:553-20-11-314
Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Milówkiszczegóły
64.8001700/12Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
NIP:926-10-76-461
Biblioteka dla małego i dużego człowiekaszczegóły
68.2001702/12Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
NIP:795-10-60-790
Zakup oświetlenia, nagłośnienia oraz sprzętu multimedialnego do sali koncertowej Towarzystwa Muzycznego w Przemyśluszczegóły
76.2001719/12Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiejszczegóły
240 000.00
69.4001723/12Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
NIP:635-15-43-344
Mikołowska Baza Informacji Regionalnejszczegóły
73.0001727/12Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
NIP:635-15-43-344
Jedna biblioteka - wiele możliwościszczegóły
20 000.00
68.8001735/12Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Modernizacja oraz zakup wyposażenia sali edukacyjnej w Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskimszczegóły
72.6001743/12Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska
NIP:675-02-00-108
Modernizacja sceny głównej Teatru Groteska w Krakowieszczegóły
120 000.00
74.0001747/12Państwowa Opera Bałtycka
NIP:584-02-03-587
Zakup instrumentów dla Orkiestry Opery Bałtyckiejszczegóły
400 000.00
63.2001754/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
NIP:697-10-26-057
Biblioteka XXI wiekuszczegóły
67.4001759/12Muzeum Narodowe w Szczecinie
NIP:851-00-13-721
Zakup wyposażenia do wystaw stałych Muzeum Narodowego w Szczecinie szczegóły
78.2001766/12Muzeum Narodowe w Krakowie
NIP:675-00-04-442
Adaptacja Kamienicy Szołayskich do nowej oferty kulturalnej szczegóły
940 000.00
57.0001769/12Fundacja Brat Słońce
NIP:675-14-62-135
Zakup wyposażenia dla aktywizacji działań kulturalnychszczegóły
76.6001773/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
NIP:727-10-24-424
Biblioteka miejscem przyjaznym dla osób z dysfunkcją wzrokuszczegóły
42 000.00
76.0001776/12Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
NIP:591-16-36-159
Wyposażenie wystawy prezentującej dzieje Młodokaszubówszczegóły
41 000.00
0 błędy form.01778/12Fundacja "Grupa Nowolipie - Uskrzydleni"
NIP:951-23-05-606
Remont i wyposażenie placówki pod działania kulturalne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzone przez Fundację " Grupa Nowolipie- Uskrzydleni"szczegóły
74.2001780/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
NIP:657-18-54-477
Rozbudowa infrastruktury technicznej Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej szczegóły
40 000.00
77.4001781/12Teatr Rozmaitości
NIP:525-00-09-594
Zakup sprzętu audio i video na potrzeby wystawienia spektaklu Macbeth w ramach Festiwalu w Edynburgu szczegóły
150 000.00
67.0001788/12Teatr Rozmaitości
NIP:525-00-09-594
Unowocześnienie bazy komputerowej i urządzeń biurowych TR Warszawaszczegóły
0 błędy form.01798/12Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Termomodernizacja i wykonanie nowej instalacji grzewczej dla zabytkowego budynku tzw. szpitalika oddziału Muzeum Ziemi Puckiej w Puckuszczegóły
0 błędy form.01823/12Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego
NIP:642-30-95-382
Gruntowny remont budynku Fundacji Mniejszości Niemieckiej w Rybniku oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnejszczegóły
71.0001828/12Gmina Stare Miasto
NIP:665-27-33-559
"www.stare-miasto.pl" - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnejszczegóły
77.2001830/12Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Sobolów
NIP:868-18-14-178
Instrumenty Muzyczne dla Orkiestry Dętej w Sobolowieszczegóły
150 000.00
68.6001832/12Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego
NIP:929-01-15-815
Nowoczesna scena w Lubuskim Teatrzeszczegóły
64.8001840/12STOWARZYSZENIE KULTURALNE POCZTÓWKA
NIP:603-00-14-004
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DO DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJszczegóły
68.8001842/12Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni
NIP:868-15-98-220
Rozbudowa systemu informatycznego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochniszczegóły
68.4001853/12Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
NIP:526-12-88-385
Multimedialne Muzeumszczegóły
70.2001860/12Fundacja Filmowa Se-ma-for
NIP:725-19-73-672
Remont Muzeum Bajki Se-ma-forszczegóły
100 000.00
70.0001862/12Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
NIP:622-20-29-817
Stare dzieje, nowy przekaz - wyposażenie na miarę XXI w.szczegóły
73.4001865/12Opera Wrocławska
NIP:896-00-05-526
Zakup fortepianu koncertowego dla Opery Wrocławskiejszczegóły
110 000.00
73.0001868/12Teatr BAJ
NIP:525-00-09-660
Modernizacja sceny Teatru BAJszczegóły
120 000.00
67.6001869/12Muzeum w Gostyniu
NIP:696-00-11-307
Chronimy cenne zbiory Muzeum w Gostyniu - instalacja monitoringuszczegóły
77.2001871/12Filmoteka Narodowa
NIP:521-10-35-771
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie edukacji multimedialnej w kinie Iluzjon - Muzeum Sztuki Filmowej przy ul. Narbutta 50a w Warszawieszczegóły
2 000 000.00
70.2001873/12Teatr Syrena w Warszawie
NIP:525-00-09-683
WYMIANA CZĘŚCIOWA OŚWIETLENIA SCENY TEATRU SYRENAszczegóły
100 000.00
73.7501874/12Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
NIP:526-02-51-285
Remont Arsenału przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowskiszczegóły
180 000.00
64.8002114/12Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit
NIP:886-29-00-243
Wyposażenie ogniska muzycznego w akcesoria muzyczne oraz stworzenie stanowiska grafika.szczegóły
63.6002136/12Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Prezentacja zbiorów Muzeum w postaci cyfrowejszczegóły
74.8002162/12Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:815-10-71-663
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucieszczegóły
148 000.00
62.0002205/12Teatr im.Adama Mickiewicza
NIP:573-03-02-704
WYPOSAŻENIE TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZESTOCHOWIE W URZĄDZENIA DO STEROWANIA TECHNOLOGIĄ OŚWIETLENIA SCENY DUŻEJszczegóły
67.0002215/12Gmina Głogówek
NIP:755-19-08-182
Modernizacja Muzeum Regionalnego w Głogówkuszczegóły
67.8002219/12Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti
NIP:563-00-08-744
Nowoczesne i funkcjonalne magazyny chełmskiej książnicyszczegóły
73.2002223/12Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
NIP:879-20-06-197
Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.szczegóły
130 000.00
0 błędy form.02239/12MAC-JAB Maciej Jabłoński
NIP:618-20-68-833
Tajemnicza sztolnia w Sowinieszczegóły
0 błędy form.02244/12Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z kosztorysami na przebudowę budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 2szczegóły
71.8002250/12Gmina Szczekociny
NIP:649-22-91-092
Biblioteka w Szczekocinach na miarę XXI wieku - etap Iszczegóły
70.0002256/12Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Modernizacja Muzeum Kinematografiiszczegóły
200 000.00
65.2002259/12Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
NIP:758-10-27-262
Biblioteka dla dzieci centrum edukacji i rozrywkiszczegóły
70.6002263/12Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
NIP:954-25-36-813
Zakup instrumentów muzycznychszczegóły
0 błędy form.02275/12Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI
NIP:641-22-46-601
Zakup wyposażenia do Innego Domu Kulturyszczegóły
72.2002284/12Galeria Sztuki w Legnicy
NIP:691-13-27-513
Zakup systemu gablot ekspozycyjnychszczegóły
72.0002288/12Galeria Sztuki w Legnicy
NIP:691-13-27-513
Zakup wyposażenia systemów: wykrywania i sygnalizacji włamania, wykrywania i sygnalizacji pożaru, telewizji dozorowej, nagłośnieniowego, sieci strukturalnejszczegóły
72.0002292/12Gmina Miasto Elbląg
NIP:578-30-51-446
Przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia "Mediateki Elbląskiej"szczegóły
77.4002297/12Gmina Męcinka
NIP:695-13-99-938
Przebudowa gminnego obiektu kulturalnego w Męcince nr 85szczegóły
180 000.00
0 błędy form.02301/12Centrum Kultury w Błaszkach
NIP:827-10-56-330
Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury w Błaszkachszczegóły
73.0002308/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
NIP:948-10-52-474
Zakup wyposażenia dla dwóch filii bibliotecznychszczegóły
90 000.00
66.6002311/12Muzeum Częstochowskie
NIP:573-01-07-701
Wyposażenie Centrum Promocji Młodychszczegóły
72.0002315/12Gmina Wydminy
NIP:845-19-72-086
Wykonanie dokumentacji technicznej na salę kinową w budynku gminnym w Wydminachszczegóły
79.4002316/12Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
NIP:724-00-03-473
Dostosowanie infrastruktury scenicznej do standardów europejskich szczegóły
290 000.00
0 błędy form.02324/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela
NIP:738-10-13-812
Biblioteczna pracownia introligatorska i konserwatorskaszczegóły
68.6002383/12Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
NIP:827-11-30-233
Wyposażenie wypożyczalni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu po rozbudowie pomieszczeńszczegóły
79.4002389/12Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
NIP:724-00-05-070
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.szczegóły
110 000.00
69.6002391/12Muzeum Rzemiosła w Krośnie
NIP:684-18-36-680
Wyposażenie wieży-dzwonnicy w sprzęt do działań kulturalnychszczegóły
0 błędy form.02398/12Powiat Nowotarski
NIP:735-21-75-044
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdrojuszczegóły
0 błędy form.02401/12Gmina Łukta
NIP:741-20-89-964
Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Łuktaszczegóły
72.0002439/12Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Zakup wyposażenia sal wystaw czasowych i sali edukacyjno-konferencyjnej w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.szczegóły
70.0002442/12Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
NIP:879-25-44-977
Adaptacja Pastorówki na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnieszczegóły
76.2002443/12Gmina Masłów
NIP:657-25-38-821
Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotachszczegóły
120 000.00
64.4002453/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu
NIP:618-18-63-215
Czytelnia multimedialna w Bibliotece Głównejszczegóły
64.8002533/12Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Pracownia Filmu Etnograficznegoszczegóły
67.0002543/12Gmina Pieniężno
NIP:582-15-62-196
Kultura zawsze po drodze, nie mijam - wchodzęszczegóły
69.0002545/12Dom Pracy Twórczej "Reymontówka"
NIP:821-00-14-805
Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pracy Twórczejszczegóły
67.4002547/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
NIP:771-23-49-820
Moc wolności - siła radości w piotrkowskiej książnicyszczegóły
66.4002555/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Nowoczesna przestrzeń kulturyszczegóły
0 błędy form.02560/12Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
NIP:625-10-03-329
Modernizacja wyposażenia sprzętu technicznego teatruszczegóły
0 błędy form.02563/12Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
NIP:551-10-01-931
Zakup sprzętu do działalności kulturalnej w gminie Andrychówszczegóły
0 błędy form.02568/12Gmina Głowno
NIP:733-13-04-861
Zakup wyposażenia na potrzeby kółka fotograficznego i sali widowiskowej.szczegóły
65.4002569/12Teatr im.Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
NIP:618-00-42-367
Nagłośnienie Dużej Sceny Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszuszczegóły
69.8002575/12Gmina Węgorzyno
NIP:854-10-01-653
Adaptacja budynku mieszkalnego na świetlice wiejską w Ginawieszczegóły
68.6002587/12Gmina Malczyce
NIP:913-15-01-629
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietnoszczegóły
74.0002591/12Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji Tezaurus Cracoviensisszczegóły
86 000.00
67.2002593/12Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
NIP:548-26-34-242
Wyposażenie stałej ekspozycji "Śląska Rzecz"szczegóły
66.6002597/12Gmina Ciechanowiec
NIP:722-10-04-454
Przebudowa i rozbudowa budynku kina na salę widowiskową w Ciechanowcuszczegóły
73.2002601/12Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
NIP:588-11-39-969
Zakup sprzętu i oprogramowania do opracowania, zabezpieczenia i upowszechnienia kolekcji prof.Gerarda Labudyszczegóły
100 000.00
77.6002606/12Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
NIP:526-02-51-210
Modernizacja obiektu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki: wytyczenie nowej drogi komunikacji, w tym przebudowa wejścia bocznegoszczegóły
1 200 000.00
71.8002610/12Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej BLICH
NIP:834-17-75-433
Zakup sprzętu muzycznego i wyposażenia dla Kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy"szczegóły
74.8002611/12Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Remont i adaptacja budynku na SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA JAROCINIEszczegóły
195 000.00
75.4002613/12Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
NIP:724-00-05-070
Zakup sprzętu: ekranu automatycznie zwijanego i projektora HD dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteinaszczegóły
88 000.00
77.2002614/12Gmina Kosakowo
NIP:586-10-23-761
Poczuj magię żywego instrumentu - wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczneszczegóły
75 000.00
73.6002616/12Gmina Czernice Borowe
NIP:761-14-85-906
Żeby w gminie wszystko grało - zakup instrumentów muzycznych dla powstającej Gminnej Orkiestry Dętej. szczegóły
20 000.00
58.6002619/12Urząd Miasta Limanowa
NIP:737-10-04-591
Zakup wyposażenia do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiejszczegóły
70.0002621/12Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida
NIP:578-17-65-319
Gotycka.pl narzędzie promocji, kultury i nauki.szczegóły
66.8002633/12Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta
NIP:573-23-95-070
Wykończenie i wyposażenie Centrum Misyjnego POBRESszczegóły
58.8002653/12Stowarzyszenie Pomocy Początkującym Artystom
NIP:777-32-06-664
Dopiewiecki Ośrodek Edukacji Artystycznej. Remont i adaptacja nieruchomości na potrzeby edukacji artystycznej.szczegóły
66.0002667/12Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Przystosowanie I linii produkcji nitrogliceryny DAG Fabrik do użytku zwiedzającychszczegóły
65.8002678/12Stowarzyszenie Teatralna Chata
NIP:525-23-90-227
Wyposażenie sceny teatralnej Teatru Bazaszczegóły
0 błędy form.02808/12Stowarzyszenie Sił Twórczych Wataha
NIP:772-23-21-409
STWORZENIE MIĘDZYGMINNEGO CENTRUM KULTURY, adaptacja i remont pomieszczeń sali widowiskowej w Gminie Gomunice - Etap II szczegóły
68.0002822/12Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria "U Jaksy"
NIP:659-15-14-052
Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego. Wyposażenieszczegóły
67.2002845/12Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:836-16-10-735
Biblionetk@ - lokalne centrum informacji i kultury.szczegóły
67.8002853/12Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie
NIP:593-21-73-256
Remont i przebudowa Muzeum Diecezjalnego w Pelplinieszczegóły
65.0002861/12Fundacja Promocji Kultury
NIP:679-30-17-173
Sprzęt medialnyszczegóły
61.6002871/12Stowarzyszenie "Widzimisie"
NIP:821-26-32-631
Wyposażenie dla Galerii Sztuki Współczesnej Widzimisieszczegóły
73.8002879/12Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Edukacja regionalna po nowemuszczegóły
29 000.00
59.6002883/12Fundacja Centrum Fotografii
NIP:547-20-15-804
Adaptacja lokali na potrzeby Międzynarodowego Domu Fotografii Fundacji Centrum Fotografii szczegóły
77.0002884/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
NIP:727-10-24-424
Biblioteka miejscem przyjaznych dźwiękówszczegóły
32 000.00
66.8002886/12Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
NIP:691-02-05-357
Przekształcenie Sceny na Nowym Świecie w stałą scenę Teatru w Legnicyszczegóły
75.0002887/12Gliwicki Teatr Muzyczny
NIP:631-23-02-151
Nowoczesne urządzenia sceniczne wymogiem współczesnych inscenizacji w Gliwickim Teatrze Muzycznym.szczegóły
52 000.00
70.6002891/12Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego
NIP:873-00-07-071
SOLSKI - zaplecze techniczneszczegóły
65.6002896/12Stowarzyszenie Artystyczne Mózg
NIP:967-12-20-325
Modernizacja zaplecza socjalnego oraz technicznego siedziby Stowarzyszenia Artystycznego "Mózg" - dostosowanie do standardów europejskich.szczegóły
0 błędy form.02909/12Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie
NIP:525-23-33-270
Zakup profesjonalnego projektora teatralnegoszczegóły
68.2002911/12Gmina Górno
NIP:657-24-00-548
Kultura w świetlicy i w plenerzeszczegóły
0 błędy form.02915/12Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
NIP:899-20-84-457
Przebudowa budynku PSM II st. przy ul.Podwale 69 we Wrocławiu na potrzeby szkoły muzycznejszczegóły
67.6002927/12Muzeum Ziemi Leżajskiej
NIP:816-16-53-007
Zakup wyposażenia dla Muzeum Ziemi Leżajskiejszczegóły
100 000.00
67.6002933/12Gmina Żmigród
NIP:915-16-03-741
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Radziądzu - rozwój kultury na wsi.szczegóły
75.0002939/12Miasto Radzyń Podlaski
NIP:538-18-51-423
Adaptacja budynku - Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskimszczegóły
148 000.00
68.0002967/12Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
NIP:669-22-37-803
Nowa jakość biblioteki w 65-lecie jej istnienia - modernizacja systemu magazynowania Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.szczegóły
66.4002980/12Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
NIP:701-00-02-599
Świetlice - rozwój nowoczesnych lokalnych centrów kulturyszczegóły
71.6003017/12Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji Apteka pod Orłemszczegóły
69.6003019/12Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
NIP:883-00-05-657
Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap IIszczegóły
500 000.00
76.0003026/12Fundacja Sinfonia Varsovia
NIP:526-25-04-626
Zakup instrumentów dla Orkiestry Sinfonia Varsoviaszczegóły
28 000.00
71.6003037/12Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "RACŁAWICE"
NIP:865-23-27-760
Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca "RACŁAWICE"szczegóły
79.6003047/12FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE
NIP:813-02-67-013
Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności koncertowej i edukacyjnej Filharmonii Podkarpackiej szczegóły
250 000.00
78.0003069/12Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "Sygnał" w Zielenicach
NIP:682-17-11-484
„Jankomuzykant III ETAP” – pomoc w rozwijaniu talentów dzieci i młodzieżyszczegóły
45 000.00
71.0003078/12Powiat Tomaszowski
NIP:921-16-58-439
Zakup i montaż instalacji ochrony budynku dla Muzeum szczegóły
74.4003085/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BNszczegóły
120 000.00
68.2503094/12FUNDACJA f.o.r.t.e.
NIP:701-01-19-545
Zakup historycznego instrumentarium na potrzeby programu "Lotnej Akademii Kultury"szczegóły
70.4003109/12Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
NIP:554-10-00-818
Modernizacja sceny - scena obrotowa, wieże teleskopowe, widownia.szczegóły
67.6003119/12Stowarzyszenie Musica Patria
NIP:783-16-50-922
Zakup instrumentów dla zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Maxima, funkcjonującego na wzór kapeli farnej - miejskiej, która w XVII ,XVIII i XIX wieku działała na terenie Miasta Poznania.szczegóły
73.8003124/12Fundacja Pro Academia Narolense
NIP:526-23-82-844
Remont siedziby Akademii Narolskiej - Zespołu Pałacowego w Naroluszczegóły
240 000.00
65.4003129/12Muzeum Wojska Polskiego
NIP:701-00-53-504
Instalacja systemu kontroli dostępu w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowejszczegóły
64.0003135/12Stowarzyszenie Rotunda
NIP:677-10-20-742
Krakowskie Reminiscencje Teatralne- wyposażenieszczegóły
72.6003171/12Muzeum Powstania Warszawskiego
NIP:527-24-36-056
Nowy wystrój w zmodernizowanym Fotoplastikonie Warszawskim.szczegóły
35 000.00
67.4003180/12Muzeum Regionalne w Siedlcach
NIP:821-11-35-215
Adaptacja zespołu dworsko – parkowego w Dąbrowie na cele muzealne.szczegóły
70.8003190/12Filharmona im. H. Wieniawskiego w Lublinie
NIP:712-01-63-820
Zakup instrumentów muzycznychszczegóły
67.8003201/12Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku
NIP:687-14-29-910
Biblioteka -nowoczesne centrum informacji, kultury, edukacjiszczegóły
69.2003208/12Teatr Współczesny
NIP:851-00-17-630
Nowe brzmienie w Teatrze Współczesnym w Szczecinieszczegóły
63.6003214/12Muzeum w Tarnowskich Górach
NIP:645-11-13-643
Edukacja i bezpieczeństwo w nowoczesnym muzeumszczegóły
0 błędy form.03216/12Gmina Buczek
NIP:831-15-66-104
Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego na Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczkuszczegóły
64.4003222/12Fundacja Cultura Animi
NIP:118-19-20-146
Zakup fortepianu cyfrowego Yamaha Gran Touch GT 2 oraz sprzętu nagłaśniającego Mackieszczegóły
0 błędy form.03236/12Civis Silesiae
NIP:898-20-72-553
Mobilna Scena - nowy standard występów artystów z terenów wiejskich.szczegóły
78.6003246/12Gmina Wilamowice
NIP:937-26-38-755
Zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętejszczegóły
66 000.00
67.8003264/12Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
NIP:669-22-37-803
Przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do utworzenia Mediateki w KBP.szczegóły
0 błędy form.03267/12Gmina Oborniki Śląskie
NIP:915-16-05-065
Budowa Centrum Kulturalno - Oświatowego w Pęgowie szczegóły
0 błędy form.03271/12Łukowski Ośrodek Kultury
NIP:825-10-02-437
Zakup wyposażenia dla Łukowskiego Ośrodka Kultury dla potrzeb prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
70.8003273/12Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej UNISONO
NIP:603-00-53-286
Stowarzyszenie UNISONO krzewi kulturę muzyczną w Hajnówceszczegóły
64.8003281/12Stowarzyszenie na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych Gminy Kosakowo
NIP:587-16-47-807
Zakup instrumentów do nowo tworzonej amatorskiej orkiestry dętejszczegóły
53.0003287/12Fundacja ARTA
NIP:634-27-99-009
Archiwizacja dokumentów i ikonografii mniejszości narodowych - przeszłość i teraźniejszość na Śląsku.szczegóły
71.4003290/12Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"
NIP:826-19-67-828
Remont pracowni rękodzieła w Ośrodku Szkoleniowym w Łucznicyszczegóły
70.0003294/12Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
NIP:657-02-34-815
Przystanek TEATR. Zakup mobilnego samochodu – sceny.szczegóły
62.8003295/12Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK"
NIP:742-21-32-779
Wyposażenie Stowarzyszenia SEEiK w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej wśród mieszkańców wsi województwa warmińsko-mazurskiegoszczegóły
63.6003302/12Fundacja Boudewijna Brandsa
NIP:727-26-87-693
Wyposażenie inkubatora muzycznego Bajkonurszczegóły
69.2003316/12Powiat Łowicki
NIP:834-15-47-057
Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną szczegóły
67.8003322/12Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Puchate"
NIP:642-31-64-812
Zakup instrumentów muzycznych dla wiejskiego zespołu dzieci z rodzin wielodzietnych: pianino, skrzypiece, perkusja, zestawy (muzyczne-dzwonki, marakasy,harmonijki), 12 szt gitar (do nauki gry na gitarze), 15 szt statywów pod nuty; zestaw nagłaśniający (2 kolumny, wzmaczniacz, kable, mikser, komputer), 15 sztuk mikrofonów ze statywami; stoły warsztatowe do zajęć artystycznych z arteterapii oraz 30szt krzeseł, 10 szt gablot ekspozycyjnychszczegóły
67.4003444/12Teatr Łaźnia Nowa
NIP:678-29-38-805
Modernizacja Teatru Łaźnia Nowaszczegóły
69.8003463/12Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Wyposażenie w sprzęt komputerowy i audio-wizualny Biblioteki Naukowej, Archiwum Nauki, pomieszczeń konferencyjnych, Wydawnictwa PAU i Kancelarii PAU. szczegóły
71.4003469/12Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
NIP:884-20-93-549
Wyposażenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.szczegóły
69.2003473/12Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Wyposażenie pracowni fotograficznej w Muzeum Okręgowym w Toruniuszczegóły
65.5003475/12Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
Modernizacja infrastruktury informatycznej – etap Iszczegóły
44.6003488/12Kinomaszyna
NIP:851-31-38-765
Z kamerą wśród ludziszczegóły
61.4003501/12Szczecińska Agencja Artystyczna
NIP:852-00-14-449
Zakup infrastruktury technicznej dla SAAszczegóły
72.2003509/12Teatr Ludowy w Krakowie
NIP:675-00-07-305
Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznychszczegóły
65.6003515/12Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
NIP:944-14-92-907
Wyposażenie wielofunkcyjnej sali edukacyjnej w Opactwie Benedyktynów w Tyńcuszczegóły
72.0003529/12Gmina Stare Miasto
NIP:665-27-33-559
Muzyczny zawrót głowy w Gminie Stare Miastoszczegóły
63.6003558/12Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
NIP:736-15-36-837
Remont i modernizacja Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanemszczegóły
76.2003559/12Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Wyposażenie nowego obiektu - dobudowanego skrzydła zamku królewskiego w Sanoku z przeznaczeniem na ekspozycje muzealneszczegóły
110 000.00
68.4003578/12Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Rozwój infrastruktury technicznej MOCAK-uszczegóły
58.0003604/12Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oto Ja
NIP:774-29-67-824
Remont i wyposażenie Kulturalnego Mleczaka - galerii Oto Ja z księgarnio-kawiarnią "Spółdzielnia" szczegóły
61.8003610/12Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna
NIP:782-24-90-896
Zakup mobilnego oświetlenia i nagłośnienia szczegóły
76.6003615/12Teatr im. Juliusza Osterwy
NIP:599-26-86-835
Zakup sprzętu dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.szczegóły
300 000.00
66.4003617/12Gmina Strzelce Krajeńskie
NIP:599-27-77-199
Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum Publicznego w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z budową windy i zakupem wyposażeniaszczegóły
60.4003626/12Fundacja Urban Forms
NIP:732-21-16-781
Wyposażenie 2012szczegóły
67.0003627/12Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie
NIP:842-13-31-483
rewitalizacja zagrody Styp-Rekowskich w Płotowieszczegóły
66.6003662/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
NIP:754-11-38-050
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla Biblioteki Obcojęzycznejszczegóły
66.8003665/12Muzeum Ikon oddział Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
NIP:701-01-75-294
WYPOSAŻENIE MUZEUM IKON- ODDZIAŁ MUZEUM METROPOLII PRAWOSŁAWNEJ W WARSZAWIEszczegóły
66.8003669/12Gmina Ulan-Majorat
NIP:538-18-50-613
Zakup instrumentów muzycznych dla Ulańskiej Orkiestry Dętej.szczegóły
70.0003670/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
NIP:693-13-65-936
Przystosowanie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczychszczegóły
200 000.00
57.6003676/12Stowarzyszenie "NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO"
NIP:894-29-67-367
Wyposażenie stowarzyszenia w sprzęt na potrzeby działalności kulturalnej.szczegóły
66.4003682/12STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY W POWIECIE KĘPIŃSKIM "NUTKA"
NIP:619-20-13-408
Zakup wyposażenia dla orkiestry funkcjonującej w ramach Stowarzyszenia "Nutka"szczegóły
68.8003686/12Muzeum Ziemi Lubuskiej
NIP:973-03-53-276
Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Ziemi Lubuskiej szczegóły
63.0003687/12Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
NIP:632-17-91-020
Wyposażenie Filii Jeleń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie na miarę XXI wieku.szczegóły
64.8003693/12Gmina Kościerzyna
NIP:591-15-68-498
Rozwój kultury z dobrej infrastruktury gminy Kościerzynaszczegóły
67.2003695/12OPERA ŚLĄSKA
NIP:626-03-41-020
Cieplej w Operze- termomodernizacja budynku administracji Opery Śląskiejszczegóły
71.6003700/12OPERA ŚLĄSKA
NIP:626-03-41-020
Ekspresja wizualna to atrakcja - zakup sprzętu wizualnegoszczegóły
68.2003708/12Filharmonia Sudecka
NIP:886-00-03-976
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychuszczegóły
70.6003713/12Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze
NIP:844-20-76-381
Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej na Suwalszczyźnieszczegóły
72.2003728/12Instytut im. Jerzego Grotowskiego
NIP:896-00-05-549
Zakup wyposażenia Studia Na Grobliszczegóły
69.2003729/12Filharmonia Sudecka
NIP:886-00-03-976
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii Sudeckiejszczegóły
71.6003751/12Gmina - Miasto Poręba
NIP:649-15-31-878
Nowe instrumenty muzyczne szansą na efektywny rozwój Orkiestry Dętej z miasta Poręba.szczegóły
0 błędy form.03757/12Gmina Nowa Słupia
NIP:657-24-64-005
GOK w Rudkach jako nowoczesne centrum kultury - remont i zakup wyposażenia.szczegóły
78.6003772/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mazurach
NIP:814-15-81-517
Rozbudowa organów w Kościele parafialnym w Mazurachszczegóły
90 000.00
63.6003789/12Gmina Dopiewo
NIP:777-31-33-416
Remont i wyposażenie świetlicy Vitalia w Konarzewieszczegóły
69.2003905/12Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
NIP:776-00-04-823
Dokumentacja wsi przydrożnej w MWM. Etap IIszczegóły
71.0003920/12Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
NIP:534-00-03-046
Wyposażenie PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiegoszczegóły
500 000.00
0 błędy form.03946/12Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
NIP:534-00-03-046
Warsztaty artystyczne Matecznik Mazowszeszczegóły
0 błędy form.04061/12Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa AGROTUR
NIP:744-15-80-993
Zadaszenie istniejącej sceny i tarasu przy świetlicy wiejskiej w Szałkowieszczegóły
65.2004071/12Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce - Zdroju
NIP:735-18-12-543
Dokumentacja projektowa modernizacji Muzeum Orkanaszczegóły
71.8004073/12Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem
NIP:736-10-46-197
Modernizacja widowni poprzez wymianę siedzisk w ramach programu całościowej odnowy i rewitalizacji kina Sokół w Zakopanemszczegóły
63.0004075/12Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce - Zdroju
NIP:735-18-12-543
Przyjazne Muzeumszczegóły
68.6004090/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
NIP:644-23-64-601
System ochrony księgozbioru Biblioteki Głównej w Sosnowcuszczegóły
72.4004097/12Gmina Kocierzew Południowy
NIP:834-18-59-590
Adaptacja poddasza w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnejszczegóły
63.0004105/12Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
NIP:559-16-66-790
Gruczno- Otwarta Strefa Twórczaszczegóły
57.8004108/12Towarzystwo Kulturalne Fuga
NIP:969-14-86-173
Zakup wyposażenia dla biura festiwalowego TK Fuga oraz sprzętu nagłaśniającegoszczegóły
68.0004161/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
NIP:712-27-03-002
Zakup pierwszego wyposażenia BIBLIO - multimedialnej bibliotekiszczegóły
100 000.00
69.2004166/12Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"
NIP:764-20-06-545
Modernizacja obiektu Społecznego Stowarzyszenia "Stacja Szamocin"szczegóły
79.4004175/12Filharmonia Dolnośląska
NIP:611-00-52-886
Modernizacja systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego oraz zakup serweraszczegóły
180 000.00
73.8004179/12Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraśluszczegóły
42 000.00
61.6004183/12Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza"
NIP:712-26-12-009
Wyposażenie Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki "Cytadela Syriusza" na miarę XXI wiekuszczegóły
63.8004191/12NOWY TEATR im. WITKACEGO w SŁUPSKU
NIP:839-28-95-058
Zakup wyposażenia techniczno-akustyczno-elektrycznego sceny Nowego Teatru im. Witkacego w Słupskuszczegóły
0 błędy form.04230/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
NIP:712-01-03-628
Modernizacja Galerii WBP - II etapszczegóły
68.0004307/12Parafia Prawosławna p.w. św. Włodzimierza w Krynicy - Zdroju
NIP:734-31-89-271
Centrum Kultury Łemkowskiej w Krynicy - Zdrojuszczegóły
0 błędy form.04320/12Gmina Żarów
NIP:884-23-65-232
Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjnąszczegóły
69.0004332/12Capella Cracoviensis
NIP:675-10-00-417
Zakup dużych organów przenośnych dla Capelli Cracoviensisszczegóły
71.2004336/12Capella Cracoviensis
NIP:675-10-00-417
Zakup klawesynu koncertowego dla Capelli Cracoviensisszczegóły
40 000.00
66.4004341/12Gmina Miasto Świdnica
NIP:884-00-24-797
Świdnica wyposażona w kulturęszczegóły
63.2004350/12Teatr Ad Spectatores
NIP:899-23-85-443
Zakup widowni na nową scenę Teatru Ad Spectatores.szczegóły
65.6004356/12Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
NIP:676-20-55-190
Cheder - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.szczegóły
0 błędy form.04363/12Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
NIP:775-17-99-711
Podniesienie atrakcyjności muzeum poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia multimedialnego wraz z kontentemszczegóły
72.5004383/12Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
NIP:526-02-51-285
Remont elewacji Zamku Ujazdowskiego siedziby Centrum Sztuki Współczesnejszczegóły
69.4004397/12Opera NOVA w Bydgoszczy
NIP:967-00-01-897
Zagospodarowanie i wyposażenie budynku warsztatowo-magazynowegoszczegóły
400 000.00
71.0004403/12Fundacja Sztukmistrze
NIP:946-26-21-563
Zakup i wyposażenie namiotu cyrkowego na potrzeby działalności kulturalnej Fundacji Sztukmistrzeszczegóły
70.4004405/12Opera NOVA w Bydgoszczy
NIP:967-00-01-897
Zakup i montaż systemu sterowania oświetleniem sceny gł. Opery NOVAszczegóły
64.2004411/12Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Biłgoraju
NIP:918-19-18-165
Wyposażenie Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im. Czesława Nizio w instrumenty muzyczneszczegóły
67.8004413/12Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
NIP:657-24-54-840
Modernizacja i rozwój infrastruktury informatycznej MBP Kielceszczegóły
0 błędy form.04418/12Gmina Orzysz
NIP:849-10-39-782
Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11- na bibliotekę i pracownie Domu Kultury w Orzyszuszczegóły
67.4004427/12Teatr Nowy
NIP:521-34-68-244
Zakup hali namiotowej na potrzeby Nowego Teatru w Warszawieszczegóły
0 błędy form.04428/12Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik
NIP:881-14-11-824
Odtworzenie pochylni transportowej zabytkowego pieca wapienniczego i adaptacja jego na funkcję kulturalnąszczegóły
64.0004434/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu
NIP:671-15-65-840
Zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby działalności muzealniczej do bazyliki w Kołobrzeguszczegóły
60.2004439/12Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Wyposażenie sali edukacyjnej szczegóły
73.4004444/12Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile
NIP:764-21-50-868
Modernizacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile uwzględniająca potrzeby czytelnika niepełnosprawnego - ostatni etapszczegóły
120 000.00
69.8004448/12Muzeum Przyrody w Drozdowie
NIP:718-10-38-776
Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Opracowanie dokumentacji technicznejszczegóły
65.6004450/12Urząd Gminy w Wilczynie
NIP:665-18-84-196
Remont wraz z rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynieszczegóły
68.6004452/12Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
NIP:844-12-84-226
Modernizacja i unowocześnienie Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkachszczegóły
70.8004454/12Muzeum Poczty i Telekomunikacji
NIP:899-21-30-447
Zakup oświetlenia do Muzeum PiT - kontynuacjaszczegóły
72.4004456/12Muzeum Przyrody w Drozdowie
NIP:718-10-38-776
Muzyczne tradycje Dworu Lutosławskich - zakup fortepianu do Muzeum Przyrody w Drozdowie szczegóły
0 błędy form.04460/12Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
NIP:668-12-24-783
Zakup instrumentów dla PSM I st. w Turkuszczegóły
69.4004462/12Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
NIP:844-12-84-226
Nowe oferty kulturalne suwalskich filii bibliotecznych szczegóły
68.0004466/12Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Zakup samochodu osobowo – dostawczego do realizacji działań kulturalno – edukacyjnychszczegóły
77.4004471/12Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Wyposażenie Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew", oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnychszczegóły
75 000.00
75.6004473/12Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Nowoczesny system oświetlenia ekspozycji pod nazwą "Galeria Morska"szczegóły
29 000.00
67.8004476/12Stowarzyszenie Targowa 62
NIP:726-24-90-836
Wyposażenie Teatru Szwalnia, prowadzonego przez Stowarzyszenie Targowa 62, w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny. szczegóły
71.0004478/12Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie
NIP:856-16-72-310
Przekształcenie sali wystawowej w wielofunkcyjną powierzchnię konferencyjno-szkoleniowo-teatralno-wystawowo-autorskąszczegóły
69.2004479/12Gdański Teatr Szekspirowski
NIP:583-30-13-408
Wyposażenie na potrzeby bieżącej działalności kulturalnej GTSszczegóły
100 000.00
70.8004489/12Stowarzyszenie Jarocin XXI
NIP:617-18-65-968
kino Echo w Jarocinie - dalsza modernizacja szczegóły
66.6004493/12Urząd Gminy Jaraczewo
NIP:617-17-24-794
Remont amfiteatru w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie wraz z zagospodarowaniem terenuszczegóły
60.2004498/12Urząd Gminy Jaraczewo
NIP:617-17-24-794
Przebudowa placu postojowego przy sali widowiskowej w Jaraczewieszczegóły
66.4004502/12Ochotnicza Straż Pożarna w Ręcznie
NIP:771-20-07-278
Reaktywacja orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie - zakup instrumentów muzycznych.szczegóły
67.6004542/12Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu
NIP:578-10-73-260
ONI Bliżej kultury.szczegóły
67.4004543/12Centrum ds. Katasrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa"
NIP:899-25-01-984
Remont i wyposażenie "Zajezdni" Pracowni Projektów Międzykulturowychszczegóły
62.0004551/12Gliwicki Klub Filmowy WROTA
NIP:631-24-17-055
Zakup wyposażenia dla organizacji kulturalnej non-profit. Profesjonalizacja III sektora. Zwiększenie dostępu do technologii w procesie twórczym. szczegóły
61.2004562/12Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska
NIP:784-19-61-210
Doposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziskaszczegóły
67.6004565/12Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
NIP:956-18-77-343
Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Muzeumszczegóły
68.0004571/12Artystyczno-Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie "Lokomotywa"
NIP:735-26-81-824
Projekt budowlano-architektoniczny Centrum Kultury "Kino Śnieżka"szczegóły
64.0004574/12Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
NIP:778-01-68-893
Zakup nowoczesnego wyposażenia i instrumentów na potrzeby realizacji przedstawień.szczegóły
65.0004576/12Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Multimedializacja wystawy stałej w MAKszczegóły
60.0004580/12Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie
NIP:823-15-60-631
Zakup mebli i innego wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowieszczegóły
62.6004584/12Fundacja Miasto Projekt
NIP:956-22-62-230
CARNIVAL, Otwarta Przestrzeń Cyrkowa, wyposażenieszczegóły
65.0004586/12Gdańsk 2016
NIP:583-31-23-864
Rozbudowa funkcjonalności Punktu Informacji Kulturalnejszczegóły
0 błędy form.04587/12Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Sztuka na wyciągnięcie rękiszczegóły
67.6004588/12Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie
NIP:581-17-98-595
zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu audio-wizualnego, widowni i rampy - etap 2szczegóły
67.4004593/12Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
NIP:778-01-68-893
Łamanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. szczegóły
63.6004594/12Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE
NIP:728-26-77-012
Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej dla Miejskiego Punktu Kultury Prexer-UŁ w Łodzi prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografieszczegóły
63.8004595/12Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego "Żak"
NIP:677-21-73-896
Modernizacja zaplecza szkoleniowego i infrastruktury technicznej Krakowskiego Radia Akademickiegoszczegóły
59.8004601/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Lubaczowie
NIP:793-13-72-463
eBibliotekaszczegóły
51.6004607/12Biblioteka Publiczna Gminy Lipnica
NIP:842-16-46-548
Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Lipnicyszczegóły
66.4004616/12Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
NIP:634-01-37-669
Oprogramowanie dla Filharmonii Śląskiej - kontynuacjaszczegóły
74.2004685/12Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
NIP:634-01-37-669
Zakup samochodu, estrady oraz wyposażenia dla Filharmonii Śląskiejszczegóły
28 000.00
74.0004690/12Teatr Nowy
NIP:521-34-68-244
Zakup dodatkowego sprzętu technicznego na potrzeby obsługi spektakli Nowego Teatru w Warszawieszczegóły
200 000.00
70.4004697/12Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza
NIP:525-00-09-789
Dostosowanie warunków technicznych Teatru Studio do standardów nowoczesnej sceny teatralnejszczegóły
69.4004702/12Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
NIP:814-12-80-431
Muzeum mobilneszczegóły
69.0004708/12Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
NIP:525-15-71-671
Zakup wyposażenia dla Muzeum Witolda Gombrowiczaszczegóły
64.0004712/12Stowarzyszenie TeatralneTeatr Biuro Podróży
NIP:783-12-44-211
Zakup średniego samochodu ciężarowego do przewozu scenografiiszczegóły
72.0004715/12Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku
NIP:584-03-57-149
Teatr Miniatura: modernizacja sceny. Szansa rozwoju.szczegóły
0 błędy form.04717/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
NIP:712-01-03-628
Remont Elewacji Oficyny "A" - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinieszczegóły
63.8004718/12Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
NIP:778-14-06-751
STUDIO NOWYCH TECHNOLOGII UAPszczegóły
64.0004720/12Muzeum w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażeniaszczegóły
70.8004722/12Opera Krakowska w Krakowie
NIP:675-00-06-174
Rozbudowa urządzeń nowoczesnej technologii sceny w Operze Krakowskiej w Krakowskie szczegóły
64.0004724/12Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
NIP:763-11-32-878
Zakup wyposażenia do Działu Zbiorów Specjalnych, sprzętu informatycznego dla osób niewidomych i niedowidzącychszczegóły
0 błędy form.04728/12Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji "Li-TWA
NIP:949-20-90-225
DOM PRACY TWÓRCZEJ LITERACKIEGO TOWARZYSTWA WZAJEMNEJ ADORACJI "Li-TWA"szczegóły
66.6004731/12Opera na Zamku w Szczecinie
NIP:851-02-05-159
Zakup podestów scenicznych i sprzętu akustycznegoszczegóły
68.4004733/12Opera na Zamku w Szczecinie
NIP:851-02-05-159
Zakup instrumentów muzycznych oraz samochodu dostawczegoszczegóły
64.8004734/12Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Modernizacja i rozbudowa budynków Muzeum Miedzi w Legnicy oraz przyległego do nich lapidariumszczegóły
70.0004735/12Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku
NIP:584-03-57-149
Teatr Miniatura: projekty modernizacji sceny. Szansa rozwoju.szczegóły
73.8004737/12Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Przygotowanie dokumentacji modernizacji części Muzeum szczegóły
48 000.00
64.6004741/12Teatr Baj Pomorski
NIP:956-15-91-575
Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu sprzedaży i obsługi widzaszczegóły
63.4004746/12Toruńska Agenda Kulturalna
NIP:956-22-31-146
Zakup sprzętu multimedialnego dla Toruńskiej Agendy Kulturalnejszczegóły
62.4004747/12Galeria Labirynt
NIP:946-18-29-801
Labirynt XXIszczegóły
61.0004749/12Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła"
NIP:899-23-31-660
Poprawa i wzmocnienie infrastruktury biura organizacyjnego festiwalu kulturalnego „Brave Festival – Przeciw wypędzeniom z kultury” szczegóły
75.8004750/12Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
NIP:814-12-80-431
Skansen otwarty dla niepełnosprawnychszczegóły
20 000.00
67.0004752/12Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa
NIP:513-02-20-903
Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i wyposażenia dla Orkiestry Wieniawaszczegóły
0 błędy form.04753/12Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
NIP:575-00-08-327
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznegoszczegóły
71.4004754/12Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
NIP:575-00-08-327
Zakup wyposażenia do sal widowiskowych i dydaktycznych koszęcińskiego pałacuszczegóły
66.8004756/12Fundacja Teatru Ósmego Dnia
NIP:779-21-10-296
Dom Pracy Twórczej w Strychachszczegóły
72.4004795/12Gmina Sianów
NIP:499-04-43-571
Remont kina Zorza w Sianowie szczegóły
70.8004799/12Filharmonia Kaliska
NIP:618-00-42-350
Jubileusz 1850 lat Kalisza - nowa rola Filharmonii Kaliskiejszczegóły
68.0004801/12Teatr Muzyczny w Lublinie
NIP:712-01-05-231
Zakup mobilnej infrastruktury scenicznej niezbędnej do funkcjonowania poza siedzibą teatruszczegóły
200 000.00
63.2004811/12Teatr Polski w Poznaniu
NIP:778-10-03-125
Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Małej Sceny - Malarniszczegóły
62.4004813/12Fundacja ART-ERIAE
NIP:725-19-74-022
zakup wyposażenia technicznego do budynku dawnego basenu przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawieszczegóły
0 błędy form.04838/12THEATRUM MUNDI
NIP:993-05-43-863
arte lociszczegóły
65.8004844/12Teatr im. H. Ch. Andersena
NIP:712-01-03-746
Zakup oświetlenia scenicznegoszczegóły
64.0004856/12Stowarzyszenie Panorama Kultur
NIP:563-21-55-751
Remont siedziby Stowarzyszenia Panorama Kultur w Wojsławicach w celu rozszerzenia działalności kulturalnej stowarzyszenia i uruchomienia Domu Spotkań Panoramy Kultur. szczegóły
69.2004894/12Stowarzyszenie Teatr Formy
NIP:895-17-26-120
Zakup ruchomej sceny i jej wyposażenia na potrzeby działań Stowarzyszenia Teatr Formyszczegóły
79.2004917/12Teatr Wielki w Łodzi
NIP:724-00-01-793
Zakup sprzętu oświetleniowego dla Teatru Wielkiego w Łodziszczegóły
160 000.00
0 błędy form.04927/12Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
NIP:738-20-63-717
Nowe trendy - nowe możliwości szczegóły
65.8004928/12Toruńska Agenda Kulturalna
NIP:956-22-31-146
Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej prowadzonej przez Toruńską Agendę Kulturalnąszczegóły
0 błędy form.04937/12Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
NIP:617-10-08-885
Biblioteka dla wszystkichszczegóły
70.6004941/12Gmina Wilkowice
NIP:937-26-32-468
Rozwój i promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach.szczegóły
63.0004948/12Fundacja Młodego Kina
NIP:526-17-44-268
Wyposażenie Fundacji Młodego Kina w sprzęt do realizacji filmówszczegóły
64.5004950/12Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL
NIP:522-25-07-104
Zakup wyposażenia do prowadzenia projektów z zakresu kulturyszczegóły
66.8004953/12Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA
NIP:669-23-69-189
Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA poprzez zakup nowych instrumentów muzycznych oraz tablic multimedialnych.szczegóły
70.4004956/12Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze
NIP:611-25-47-847
Rozwój Muzeum Hauptmanna w Jeleniej Górze jako instytucji kultury XXI w. szczegóły
69.4005002/12Urząd Gminy Świerklaniec
NIP:645-11-05-997
Ceramika śląska w Pałacu Kawalera w Świerklańcuszczegóły
62.0005007/12Biblioteka Miejska w Luboniu
NIP:777-14-06-181
XXI wiek otulony historią szczegóły
71.6005021/12Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
NIP:558-15-95-284
Zakup oświetlenia i wyposażenia punktu informacyjnego MZK.szczegóły
66.2005072/12Gmina Brzeźnica
NIP:551-11-23-918
Spichlerz regionalizmu i edukacji kulturalnej w centrum Brzeźnicyszczegóły
69.4005082/12Fundacja Teatr Realistyczny
NIP:836-18-24-519
POJAZD SZTUKI - zakup samochodu na potrzeby Fundacji Teatr Realistyczny szczegóły
0 błędy form.05104/12Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina
NIP:971-06-68-077
Renowacja zabytkowego ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego im.Fryderyka Chopina w Sannikach.szczegóły
67.6005117/12Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach
NIP:691-23-61-179
Wyposażenie sali widowiskowej oraz stworzenie czytelni letniej.szczegóły
66.4005149/12Pałac w Rybnej
NIP:645-25-24-437
Zakup instrumentu - fortepianu koncertowego na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnejszczegóły
0 błędy form.05158/12Stowarzyszenie Pogranicza
NIP:738-19-66-133
Park kultury Beskidu Niskiegoszczegóły
73.4005164/12Gmina Kędzierzyn-Koźle
NIP:749-00-15-170
Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych MBP w Kędzierzynie-Koźluszczegóły
260 000.00
67.2005169/12Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
NIP:626-00-04-392
Reorganizacja i doposażenie magazynów zbiorów MGB. Etap Vszczegóły
68.2005173/12Centrum Rzeźby Polskiej
NIP:799-14-39-395
Odbudowa alejek i ścieżek spacerowych na terenie parku CRP w Orońsku w ramach prac rewitalizacyjnychszczegóły
60.2005177/12Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca"
NIP:775-23-36-775
Mała estrada - otwiera bramy regionuszczegóły
68.8005203/12Teatr Wielki w Łodzi
NIP:724-00-01-793
Zakup systemu podświetlenia architektonicznego gmachu Teatru Wielkiego w Łodziszczegóły
71.2005207/12Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Zakup dźwigu do Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie szczegóły
65.4005213/12Miejska Biblioteka Publiczna Słupsk
NIP:839-17-89-928
Uzupełnienie infrastruktury informacyjnej MBP - wyposażenie informatoriumszczegóły
76.6005216/12Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnejszczegóły
39 000.00
0 błędy form.05749/12Urząd Gminy Kołbaskowo
NIP:851-29-08-333
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa budynku magazynowego na Ośrodek Kultury w Przecławiu"szczegóły
77.0005918/12Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
NIP:542-21-24-069
Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej - etap IIszczegóły
330 000.00
75.0006099/12Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis
NIP:583-12-81-056
Zakup kopii instrumentów barokowychszczegóły
76 000.00
64.4006138/12Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
NIP:632-17-91-020
Modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania Biblioteką SOWAszczegóły
0 błędy form.06141/12OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI GMINY KŁODZKO
NIP:883-16-85-602
Remont sali widowiskowej w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w Ołdrzuchowicach Kł.szczegóły

koniec głównej treści