Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2013 roku został zakończony.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja (w zł) na rok:
99.0000024/13Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia - polonika z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk - Etap 3:szczegóły
2013: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
68.0000033/13Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
NIP:631-13-33-505
Prace Renowacyjne - Konserwatorskie zabytkowych organów w Złoczowie etap I szczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
56.4000036/13Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia-polonika Archiwum Watykańskiego i Biblioteki Apostolskiej w Watykanie - Etap I: rozpoznanie.szczegóły
2013: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
71.6000062/13Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
NIP:944-15-03-752
Badania polskich drzeworytów ludowych z Ossolineum we Lwowie szczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
64.4000077/13Stowarzyszenie Przyjaciół Podola
NIP:873-31-91-649
Zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Okopach na Ukrainie.szczegóły
2013: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
39.0000086/13Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Europejska edukacja Józefa Kostrzewskiego: Berlin i Londyn 1910-14.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.2000155/13Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
NIP:795-22-12-351
Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach szczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
37.6000156/13Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru
NIP:734-32-62-105
Ekspedycja dokumentacyjno - badawcza WORKUTA 2013szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
52.6000157/13Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Cyfryzacja,opracowanie zbiorów ikonograficznych Londyn etap3szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
92.0000347/13Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnymszczegóły
2013: 356 022.00
Łącznie: 356 022.00
91.0000348/13Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - III etapszczegóły
2013: 80 310.00
Łącznie: 80 310.00
94.0000353/13Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Rosyjskiej Bibliotece Narodowejszczegóły
2013: 50 085.00
Łącznie: 50 085.00
94.0000357/13Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga - Grudzińskiego - III etapszczegóły
2013: 214 700.00
Łącznie: 214 700.00
49.4000741/13Fundacja "AVE ARTE"
NIP:951-21-71-459
Rejestracja kamerowa i dokumentacja archiwaliów związanych z Ignacym Janem Paderewskim w Wielkiej Brytanii i Francjiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
62.2000743/13Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XIszczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
87.8000744/13Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XIIszczegóły
2013: 25 500.00
Łącznie: 25 500.00
93.8000783/13Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Katedra św. Zofii w Żytomierzu - zakończenie prac zabezpieczających przed wilgocią.szczegóły
2013: 238 000.00
Łącznie: 238 000.00
74.8000880/13Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Kościół św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie - prace konserwatorskie ołtarza głównego, I etapszczegóły
2013: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
85.2000883/13Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego - Kaplica Wiśniowieckich IV etap.szczegóły
2013: 161 000.00
Łącznie: 161 000.00
95.0000949/13Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Zakończenie prac konserwatorskich w Kościele p.w. WNMP w Kopyczyńcach na Ukrainie. szczegóły
2013: 120 500.00
Łącznie: 120 500.00
0 błędy form.00955/13Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
NIP:899-10-22-796
Pomniki techniki – mosty współpracy polsko-rosyjskiejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
96.0001399/13Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Prace konserwatorskie przy polskich zabytkach w Tbilisi - etap 3szczegóły
2013: 51 000.00
Łącznie: 51 000.00
59.2001403/13Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Dokumentacja archiwaliów kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja - etap 2szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
48.6001420/13Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja nagrobka rodziny Babińskich na Cmentarzu Montmorency, Francjaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
44.2001425/13Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Projekt techniczny remontu drewnianego lamusa w Grodnie, Białoruśszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
29.6001430/13Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Środkowej
NIP:795-24-73-809
Publikacja spisu właścicieli dworów na Kresach płd-wsch.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
22.0001515/13Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Prace inwentaryzacyjne XIX-wiecznego polskiego założenia pałacowo – parkowego w miejscowości Nadniemen na Białorusi.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
76.0001554/13Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym
NIP:966-10-29-092
Prace remontowo - konserwatorskie organów w kościele pw. Imienia NMP i św. Jana Nepomucena w Ejsmontach Wielkichszczegóły
2013: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
0 błędy form.01669/13Międzynarodowy Instytut Badań nad Sztuką IRSA
NIP:676-19-92-969
Wydanie publikacji pt. "Plenery krzemienieckie w latach 30. XX wieku - tradycja, współczesność, perspektywy"szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
73.6001679/13Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
NIP:779-16-34-264
Prace zabezpieczające kompleksu kościelno-klasztornego w Tywrowie, Etap I.szczegóły
2013: 44 000.00
Łącznie: 44 000.00
82.2001697/13Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
NIP:873-27-91-519
Z Witosem na Zaolziuszczegóły
2013: 10 000.00
Łącznie: 10 000.00
70.2001700/13Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
NIP:526-10-31-806
Osuszenie zabytkowego kościoła franciszkańskiego w Udziale na Białorusiszczegóły
2013: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
91.0001729/13Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów
NIP:525-20-67-845
zabezpieczenie przed wilgocią kościoła prokatedralnego p.w. Św. Barbary w Witebsku (Białoruś) - etap Iszczegóły
2013: 52 400.00
Łącznie: 52 400.00
53.5001766/13Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 - badania, kwerendy i digitalizacja. Etap 3szczegóły
2013: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
87.0001853/13Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
NIP:526-00-01-915
Wydanie książki "Kustosze księgozbiorów polskich za granicą" szczegóły
2013: 26 900.00
Łącznie: 26 900.00
95.0001872/13Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-17-30-376
Digitalizacja dokumentów archiwalnych w Archiwum kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymieszczegóły
2013: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
74.8001910/13Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
NIP:712-29-35-876
Roboty zabezpieczające i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. św. Mikołaja w Wyżnianachszczegóły
2013: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
75.0001918/13Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidle J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi - Indieszczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
94.7501922/13Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap VIIszczegóły
2013: 63 200.00
Łącznie: 63 200.00
78.7501926/13Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie i rekonstrukcyjne w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu Republika Litewska. Kolejny etapszczegóły
2013: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
89.0001935/13Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja ołtarza w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Wołpie, Białoruś-2 etapszczegóły
2013: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
78.4001946/13Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Konserwacja zespołu obiektów ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu.szczegóły
2013: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
59.2002000/13Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Renowacja kwatery Platerów na cmentarzu w Patmali - etap Iszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
18.2002030/13Fundacja Azji i Pacyfiku
NIP:701-03-58-698
Klejnoty kolekcji ordynacji Dzieduszyckich ze Lwowa - inwentaryzacja części zbioru. szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
95.0002689/13Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowieszczegóły
2013: 75 000.00
Łącznie: 75 000.00
90.0002694/13Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace remontowo - konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku, Białoruś, etap V (ostatni).szczegóły
2013: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.0002744/13Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic"
NIP:814-16-38-849
Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJszczegóły
2013: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
66.0006009/13Filmoteka Narodowa
NIP:521-10-35-771
Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kwerend archiwalnych w Szwecji i Rosji.szczegóły
2013: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
0 błędy form.06045/13Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja zbiorów polskiego dziedzictwa na Ukrainieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
24.8006055/13Muzeum Niepodległości w Warszawie
NIP:526-03-07-904
Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
73.0006061/13Fundacja Zbiorów Im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie
NIP:525-10-09-171
Udział polskich ekspertów w warsztatach dla konserwatorów w Nieświeżu szczegóły
2013: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
36.8007463/13Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Rewaloryzacja XIX-wiecznego Cmentarza Bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie - etap I szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
31.8007551/13Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Konserwacja kolumny upamiętniającej Konstytucję 3 Maja 1791 r., XVIII w. w Leonpolu nad Dźwiną na Białorusiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
95.0007555/13Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Restauracja płyty nagrobnej Baltazara Bzowskiego 1574 r. herbu Ostoja w archikatedrze rzymskokatolickiej we Lwowie, Ukrainaszczegóły
2013: 22 100.00
Łącznie: 22 100.00
95.0007562/13Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz programu prac konserwatorskich przy nagrobku Izy Salmonowiczówny na Cmentarzu "Rossa" w Wilnie, Litwaszczegóły
2013: 15 877.00
Łącznie: 15 877.00
96.0007567/13Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi, Ukraina, XVII-XIX w.: rozeta centralna posadzki, zakrystia – prace badawcze i restauratorskie elementów kamiennych, epitafia XIX w. i inne oraz portal przy cerkwi bazyliańskiej – dokończenie prac szczegóły
2013: 19 674.00
Łącznie: 19 674.00
96.0007568/13Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy portalu głównym i malarstwie ściennym nad portalem a także wykonanie daszku zabezpieczającego w kościele parafialnym w Brzeżanach, Ukrainaszczegóły
2013: 71 500.00
Łącznie: 71 500.00
55.2007570/13Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Zakończenie prac przy restauracji nagrobka J. Śniadeckiego – wykonanie daszku oraz prace restauratorskie w krypcie i kaplicy na cmentarzu w Horodnikach, Białoruś szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.0007576/13Stowarzyszenie Willa Decjusza
NIP:676-11-13-643
Inwentaryzacja zespołu pałacowo-parkowego Fredrów w Benkowej Wiszni (Ukraina) etap IVszczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
65.8007577/13Stowarzyszenie Willa Decjusza
NIP:676-11-13-643
Badania i opracowanie projektu prac konserwatorskich przy pojezuickim kościele pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie.szczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
78.0007578/13Stowarzyszenie Willa Decjusza
NIP:676-11-13-643
Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowieszczegóły
2013: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
90.0007580/13Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowo -konserwatorskie w Parafii w Krzemieńcuszczegóły
2013: 44 820.00
Łącznie: 44 820.00
48.8007724/13Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy-grobowca Nahlikówszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
90.8007726/13Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Renowacja polskich nagrobków na cmentarzu w Drohobyczuszczegóły
2013: 12 840.00
Łącznie: 12 840.00
44.0007727/13Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowo-konserwatorskie w kościele w Krzemieńcuszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
73.8007731/13Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
GROBOWIEC-KAPLICA NEUMANNÓW- prace remontowo-konserwatorskieszczegóły
2013: 10 000.00
Łącznie: 10 000.00
66.8007734/13Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
NIP:526-21-49-912
XXXV Sesja Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek XXXV Sesja Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (w Budapeszcie i Esztergomie) szczegóły
2013: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
93.0007735/13Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
NIP:526-10-31-806
Odwodnienie, osuszenie i odbudowa kościoła i zespołu klasztornego w Holszanach na Białorusi.szczegóły
2013: 82 300.00
Łącznie: 82 300.00
96.0007738/13Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
NIP:525-15-72-452
Zabezpieczanie dziedzictwa archiwalnego za granicąszczegóły
2013: 471 285.00
Łącznie: 471 285.00
60.0007740/13Muzeum Pałac w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Wystawa "Polsko - szwajcarskie szlaki. Historia pisana wspólnie"szczegóły
2013: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
86.0007760/13Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie w Kościele Podominikańskim w Kamieńcu Podolskim (Ukraina)szczegóły
2013: 94 100.00
Łącznie: 94 100.00
59.8007761/13Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Konserwacji drewnianej rzeźby Św. Augustyna autorstwa J. J. Pinsla w Muzeum Archidiecezjalnym we Lwowie.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
94.0007765/13Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Konserwacja grobowca A. Gierymskiegoo, A. Madeyskiego, W. Brodzkiego, J. Bohdanowicza w Rzymie szczegóły
2013: 68 500.00
Łącznie: 68 500.00
94.0007767/13Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina) w roku 2013 – etap VI szczegóły
2013: 369 800.00
Łącznie: 369 800.00
71.0007769/13Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace ratunkowe i program prac konserwatorskich w Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce (Ukraina)szczegóły
2013: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
66.8007776/13Fundacja Wolność i Demokracja
NIP:701-00-04-121
Ochrona i cyfryzacja czasopism polskojęzycznych na Ukrainie ukazujących się w latach 1921-1939.szczegóły
2013: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
92.0007779/13Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Prace interwencyjne przy konserwacji epitafiów ormiańskichszczegóły
2013: 35 400.00
Łącznie: 35 400.00
95.0007802/13Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki Anny Supruniuk i Mirosława Adama Supruniuka "Bibliografia «Kultura» (1997-2000), «Zeszyty Historyczne» (1997-2010), działalność wydawnicza (1997-2010), «Fragments» (1973-1979). szczegóły
2013: 16 500.00
Łącznie: 16 500.00
55.0007804/13Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki w serii "Archiwum Kultury": Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki, "Listy 1946-1968", oprac. Andrzej Dobrowolski.szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
87.0007808/13Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: "Raporty dyplomatyczne 1945-1950 Czesława Miłosza".szczegóły
2013: 17 600.00
Łącznie: 17 600.00
66.6007814/13Fundacja Ormiańska KZKO
NIP:118-19-23-570
Renowacja nagrobków Ormian Polskich na Pokuciuszczegóły
2013: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
96.0007817/13Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 4 i 5 (druk materiałów pokonferencyjnych)szczegóły
2013: 67 800.00
Łącznie: 67 800.00
73.8007828/13Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis"
NIP:526-00-21-527
Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap II wraz z przygotowaniem dokumentacji architektoniczno-budowlanej.szczegóły
2013: 110 587.00
Łącznie: 110 587.00
64.0007834/13Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.
NIP:583-25-13-669
Wilno, kościół Wniebowzięcia NMP, konserwacja malowideł - etap I.szczegóły
2013: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
32.0007837/13Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
NIP:795-10-02-924
ONI TAM POZOSTALI... DOKUMENTOWANIE POLSKIEGO DZIEDZICTWA NA UKRAINIEszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
32.6007840/13Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Relacje Polaków w Kanadzie - emigracja powojenna szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
32.2007971/13Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego
NIP:641-24-61-558
Zebranie materiału do książki o Profesorze Janie Karskim w relacji przyjaciół, współpracowników i studentów szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
87.0007972/13Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego
NIP:641-24-61-558
Inwentaryzacja i opracowanie historyczne osobistych pamiątek po Profesorze Janie Karskimszczegóły
2013: 21 000.00
Łącznie: 21 000.00
25.4007973/13Centrum Studiów Polska-Azja
NIP:524-26-69-057
Osiem Pokoleń Polaków w Chinach: przeszłość, teraźniejszość, przyszłośćszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
31.2007975/13Fundacja Kresy-Syberia
NIP:527-25-96-392
Audiowizualne Archiwum Sybiraków - projekt historii mówionejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
30.4007976/13Fundacja Kresy-Syberia
NIP:527-25-96-392
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - sala Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberiaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
25.4007977/13Fundacja Kresy-Syberia
NIP:527-25-96-392
Elektroniczny indeks biograficzny żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
96.0007978/13Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im.Jana Cichewicza
NIP:753-22-69-284
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE W KOŚCIELE P/W NPNMP W ŁOPATYNIE UKRAINA ETAP VIIszczegóły
2013: 69 700.00
Łącznie: 69 700.00
43.8007979/13Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
NIP:742-14-54-794
Prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Kownie na Litwie. szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07980/13Związek Karaimów Polskich w RP
NIP:899-22-10-666
Orach toju - karaimskie święto urodzaju. Historia mówiona oraz kwerenda w Trokach i Wilnie (Litwa)szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.0007981/13Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej, Organizacja Pożytku Publicznego, Zarząd Główny
NIP:897-16-51-460
Renowacja cmentarzy polskich na Ukrainie przez młodzież dolnośląską w ramach, IV akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2013"szczegóły
2013: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00

koniec głównej treści