Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowe

Celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2013 roku został zakończony.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 9.00-15.00

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja (w zł) na rok:
67.2507107/13Fundacja Katarzyny Kozyry
NIP:521-36-32-117
Cyfrowe archiwum Katarzyny Kozyryszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07119/13Fundacja Lokal Sztuki
NIP:525-23-56-986
Archiwum Natalii LLszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.0007125/13Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Digitalizacja wybranych ksiąg z kolekcji starodruków cerkiewnychszczegóły
2013: 34 000.00
Łącznie: 34 000.00
92.6707135/13Uniwersytet Jagielloński
NIP:675-00-02-236
Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiejszczegóły
2013: 250 190.00
Łącznie: 250 190.00
0 błędy form.07142/13Stowarzyszenie Obywatelskie "Dom Polski"
NIP:526-27-81-194
Studencka piosenka turystyczna w zasobach osób i organizacjiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.5007178/13Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
NIP:684-22-90-504
Dokumentacja cyfrowa zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
39.7507205/13Niezależna Fundacja Filmowa
NIP:521-30-53-276
VODKIN - internetowy DKFszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.2507213/13Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
NIP:525-15-69-220
Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiegoszczegóły
2013: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
79.3307214/13Muzyka Odnaleziona
NIP:701-03-33-296
Archiwum Muzyki Wiejskiejszczegóły
2013: 29 500.00
Łącznie: 29 500.00
92.0007219/13Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk szczegóły
2013: 75 700.00
Łącznie: 75 700.00
0 błędy form.07221/13Projekt Nauka Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej
NIP:894-30-31-662
Pierwsza dwudziestolatka. Projekt dokumentujący życie literackie we Wrocławiu w latach 1945-1965szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
65.0007224/13Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Cyfryzacja dokumentacji badań archeologicznych w Pełczyskach, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskieszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
83.6707230/13Uniwersytet Mikołaja Kopernika
NIP:879-01-77-291
Digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych rękopisów BG UMKszczegóły
2013: 41 850.00
Łącznie: 41 850.00
64.7507231/13Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
NIP:724-00-04-952
Prezentacja filmów szkolnych PWSFTViT w serwisie filmpolski.plszczegóły
2013: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
78.2507235/13Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja cerkwi w Hańczowej i Pielgrzymceszczegóły
2013: 72 000.00
Łącznie: 72 000.00
64.5007239/13Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
NIP:795-10-02-924
Cyfrowe dziedzictwo pogranicza polsko- ukraińskiegoszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
77.0007338/13Fundacja Projekt: Polska
NIP:113-27-09-813
Otwarte Zabytki - digitalizacja zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opoluszczegóły
2013: 106 000.00
Łącznie: 106 000.00
39.5007347/13Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE
NIP:712-26-20-500
Ebook - "Renesans Lubelski - Renesans w Regionie Lubelskim" - opracowanie kompleksoweszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
39.7507350/13Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją
NIP:956-20-74-830
Biblioteka Kolekcji Prywatnych w Federacji Bibliotek Cyfrowych szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
65.5007355/13Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym
NIP:665-10-86-827
Digitalizacja wybranych kolekcji Muzeum im. ks. Jarzębowskiego w Licheniu i udostępnienie ich za pomocą internetuszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
73.5007356/13Fundacja Dobrej Książki
NIP:526-10-18-616
Benedykt Jerzy Dorys - digitalizacja kolekcji fotografii III etapszczegóły
2013: 158 820.00
Łącznie: 158 820.00
66.7507358/13Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
NIP:701-01-49-552
Klejnoty Polskiej Przyrody. Filmoteka Parków Narodowychszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07359/13Muzeum w Koszalinie
NIP:669-11-24-770
Zintegrowany System Informacji Archeologicznej (I etap)szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
48.5007360/13Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
NIP:676-10-06-255
Cyfrowe Dziedzictwo Grafiki. Digitalizacja kolekcji współczesnej grafiki światowejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
46.6707363/13Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnychszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
77.2507367/13Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego KLIO
NIP:525-23-29-021
Digitalizacja i rozbudowa cyfrowej kolekcji starodruków Biblioteki Instytutu Historycznego UWszczegóły
2013: 123 500.00
Łącznie: 123 500.00
80.2507369/13Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Cyfrowe Archiwum Artonszczegóły
2013: 157 800.00
Łącznie: 157 800.00
33.5007378/13Fundacja Sopockie Korzenie
NIP:585-14-46-767
Multimedialne Archiwum Muzyki i Edukacjiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
65.0007379/13Fundacja Propaganda
NIP:525-24-53-749
Opracowanie i digitalizacja archiwum Galerii Remont - etap Iszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.5007383/13Archidiecezja Poznańska
NIP:782-11-46-820
Doposażenie Cyfrowego Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniuszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
75.2507387/13Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
NIP:526-00-01-915
Digitalizacja wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - etap 2 - książki ukazujące się poza seriamiszczegóły
2013: 50 750.00
Łącznie: 50 750.00
75.7507390/13Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
NIP:864-18-78-031
Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzuszczegóły
2013: 212 890.00
Łącznie: 212 890.00
73.5007403/13Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
NIP:683-17-47-934
Dygitalizacja rękopiśmiennych muzykaliów biblioteki Opactwa Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach wraz z ich opracowaniem muzykologicznym oraz utworzeniem platformy udostępniającej on line te zbiory wraz z partyturamiszczegóły
2013: 65 500.00
Łącznie: 65 500.00
74.0007413/13Stowarzyszenie OFFicyna
NIP:851-26-41-203
Stary cyfrowy Szczecin #4szczegóły
2013: 34 000.00
Łącznie: 34 000.00
62.0007419/13Stowarzyszenie "KUL-TURYSTA"
NIP:966-20-84-986
Społeczne Centrum Dokumentacji Dziedzictwa i Edukacji Regionalnej im. Władysława Piotrowskiegoszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
66.2507420/13Fundacja Kresy-Syberia
NIP:527-25-96-392
Digitalizacja zbiorów polskich Sybiraków i weteranów II wojny światowejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
77.0007428/13Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
NIP:777-00-06-350
Digitalizacja rękopiśmiennych kodeksów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wraz z doposażeniem Oddziału Digitalizacjiszczegóły
2013: 270 000.00
Łącznie: 270 000.00
66.0007456/13Diecezja Radomska
NIP:948-16-14-311
Utworzenie repozytorium cyfrowego Diecezji Radomskiejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
47.2507461/13Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
Digitalizacja zasobów archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
67.5007477/13Górnośląskie Koło Ornitologiczne
NIP:626-30-08-433
Dziedzictwo ornitologiczne Śląska - digitalizacja opublikowanych danychszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
67.2507483/13Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja"
NIP:873-31-58-149
Digitalizacja zbiorów prywatnych i organizacji pozarządowych z obszaru dawnej Galicjiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
65.6707486/13Fundacja Nowoczesna Polska
NIP:952-18-77-087
Wolne Lektury - rozwój kolekcji tematycznych i udostępnienie materiałów ikonograficznychszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
79.7507487/13Fundacja Archeologia Fotografii
NIP:118-19-63-658
Digitalizacja archiwów polskich fotografów: kontynuacjaszczegóły
2013: 188 000.00
Łącznie: 188 000.00
49.2507490/13Fundacja Architektury
NIP:525-25-03-683
Architekaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
62.3307492/13Fundacja Pointa
NIP:113-26-90-077
Digitalizacja Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górzeszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07502/13Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Digitalizacja i udostępnienie zdigitalizowanych obiektów najstarszego w Polsce zespołu dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartąszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
77.0007517/13Stowarzyszenie Artystyczne „POZA”
NIP:526-27-34-585
Cyfryzacja dorobku Videoteatru i udostępnienie w PL, EU, USAszczegóły
2013: 116 500.00
Łącznie: 116 500.00
0 błędy form.07520/13Fundacja Rodu Szeptyckich
NIP:118-18-69-735
Wirtualne Archiwum i Muzeum Aleksandra Fredry - etap Iszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07537/13Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
NIP:899-10-22-796
Interaktywne Muzeum Technikiszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
35.7507538/13Fundacja Cultus
NIP:527-25-79-181
Kuryer Starszawyszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
65.5007545/13Fundacja im. Zbigniewa Seiferta
NIP:113-27-99-963
Digitalizacja i upowszechnienie archiwalnych materiałów jazzowych na portalu www.polishjazzarch.com - etap IIIszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07550/13Fundacja Kultury Polskiej
NIP:525-14-34-336
Utworzenie portalu prezentującego cyfrowe zasoby muzealneszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
78.2507553/13Fundacja Pogranicze
NIP:844-10-98-831
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - kontynuacjaszczegóły
2013: 66 000.00
Łącznie: 66 000.00
66.7507561/13Zakon OO. Karmelitów, Klasztor w Gdańsku
NIP:583-27-59-123
Kościół św. Katarzyny w Gdańsku: Etap I - Inwentaryzacja cyfrowa budynku i zabytków ruchomychszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07569/13Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Modernizacja pracowni digitalizacji oraz cyfryzacja najcenniejszych zbiorówszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07645/13Fundacja Festina Lente
NIP:951-21-56-810
Biblioteka iCzytamszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07647/13Fundacja Badań Europejskich "Sarmacja"
NIP:676-24-11-986
PODKOWA - Program Ocalenia Dokumentów na Wschodzie - etap IIIszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
68.0007650/13Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów. Biblioteka Studium
NIP:676-21-59-328
Digitalizacja "Der Schatzbehalter" oraz ksiąg liturgicznychszczegóły
2013: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
37.7507654/13Fundacja Promocji Kultury
NIP:679-30-17-173
Poemat o Polsce, która na zawsze odeszłaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07662/13Fundacja Generacja TR Warszawa
NIP:525-24-04-484
Archiwum cyfrowe TR Warszawaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
74.5007668/13Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Digitalizacja i ochrona archiwaliów Ośrodka KARTAszczegóły
2013: 66 000.00
Łącznie: 66 000.00
51.7507675/13Fundacja Obserwatorium
NIP:524-26-86-216
W MAŁYM KINIE - digitalizacja materiałów historycznych dotyczących najstarszych kin szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
52.7507678/13Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
NIP:626-10-61-943
Zabezpieczenie i digitalizacja górnośląskiego dziedzictwa entomologicznegoszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
79.5007704/13Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE
NIP:822-21-42-986
iPowazki - vortal www i aplikacja mobilnaszczegóły
2013: 102 000.00
Łącznie: 102 000.00
52.0007711/13Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne OTO JA
NIP:774-29-67-824
Dygitalizacja i udostępnianie kolekcji Oto Jaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07733/13Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina
NIP:525-20-06-884
mUltimate Chopinszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
73.7507739/13Archidiecezja Warmińska
NIP:739-12-68-407
Digitalizacja metodą skaningu laserowego 3D katedry we Fromborku - pomnika historiiszczegóły
2013: 68 000.00
Łącznie: 68 000.00
65.7507744/13Fundacja Archiwum Filmowe DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
NIP:583-28-81-396
Inwentaryzacja, cyfryzacja i opracowanie rozszerzonego katalogu dla części zasobów Archiwum FAF - "Archiwum przełomu i odzyskania niepodległości - materiały telewizyjne z lat 1988-1991" część 1szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
48.0007747/13Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
NIP:526-21-19-383
Digitalizacja i udostępnienie archiwum czasopisma Res Publika z lat 1979-1981 oraz 1987-2007 szczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
75.0007748/13Fundacja Sztuk Wizualnych
NIP:679-27-37-586
Digitalizacja i udostępnienie cyklu fotograficznego „Zapis socjologiczny” Zofii Rydet (etap I)szczegóły
2013: 270 000.00
Łącznie: 270 000.00
0 błędy form.07749/13Fundacja Conspero
NIP:677-22-24-576
Dziedzictwo Herboweszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
62.2507750/13Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe
NIP:956-22-88-040
Digitalizacja części zbiorów Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu oraz stworzenie nowoczesnej platformy internetowej do ich udostępnianiaszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
76.0007752/13Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
NIP:736-17-16-551
Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej części archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskichszczegóły
2013: 143 000.00
Łącznie: 143 000.00
54.0007753/13Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
NIP:795-10-56-512
Cyfrowa przestrzeń dziedzictwa kulturowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Repozytorium cyfroweszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07754/13Fundacja "Oikonomos"
NIP:542-28-42-706
Digitalizacja dziedzictwa prawosławnego Diecezji Białostocko-Gdańskiejszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00
67.7507756/13Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
NIP:778-01-68-479
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów PTPNszczegóły
2013:
Łącznie: 0.00

koniec głównej treści