Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 16 maja 2014 r.
Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności - poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność złożenia odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:

tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
66.8000468/14Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia-polonika Archiwum Watykańskiego w Watykanie - digitalizacja. Etap 2 szczegóły
2014: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
74.8000471/14Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Konferencja dotycząca archiwaliów z archiwów Stolicy Apostolskiej: Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
66.8000473/14Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kolekcji P. Dobrochotowa z IH RAN w St. Petersburgu. Etap 4 szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
55.6000474/14Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Digitalizacja zespołu 13 (Judicium Castr. Premisliense) z Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
72.4000477/14Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Historia ukryta w szufladzie. Dzieje Białorusinów obywateli II Rzeczypospolitej na Kresach w kolekcjach osobistych szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
47.8000480/14Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym
NIP:884-26-13-606
Rewaloryzacja zniszczonych nagrobków na Polskim Cmentarzu w Jerozolimie szczegóły
Łącznie: 0.00
46.8000641/14Fundacja "Dziedzictwo nasze"
NIP:845-18-60-855
Tradycje rodzinne diaspory polskiej na Litwie Kowieńskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0000643/14Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
NIP:795-22-12-351
Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach - kontynuacja szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
58.8002469/14Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - IV etap szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
58.8002480/14Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8002482/14Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga - Grudzińskiego - IV etap szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2002487/14Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – II etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
45.6002510/14Fundacja "Dziedzictwo nasze"
NIP:845-18-60-855
Inwentaryzacja księgozbioru Biblioteki Polskiej w Wędziagole na Litwie szczegóły
Łącznie: 0.00
93.6002516/14Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu z Kaplicy Wiśniowieckich w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
55.8002543/14Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie szczegóły
Łącznie: 0.00
95.6002556/14Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego - Kaplica Wiśniowieckich, V etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
95.5002580/14Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap VIII szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
93.5002582/14Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi - Indie - II etap szczegóły
2014: 75 000.00
Łącznie: 75 000.00
63.2002594/14Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
NIP:631-13-33-505
Prace renowacyjne - konserwatorskie zabytkowych organów w Złoczowie: etap II szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
72.0002599/14Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)
NIP:525-20-67-845
Zabezpieczenie przed wilgocią i remont murów kościoła prokatedralnego p.w. Św. Barbary w Witebsku (Białoruś) - etap II szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
50.4002614/14Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
NIP:779-16-34-264
Prace remontowo – konserwatorskie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Tywrowie, Etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
80.8002853/14Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im.Jana Cichewicza
NIP:753-22-69-284
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE W KOŚCIELE P/W NPNMP W ŁOPATYNIE ETAP VIII szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
77.6003033/14Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Ostrowski"
NIP:759-16-20-493
Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. Św. Józefa Oblubieńca w Zasławiu, Ukraina szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
71.2003041/14Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Dokumentacja fotograficzna portretów i obrazów polskich znajdujących się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
71.0003043/14Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Kościół św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie - prace konserwatorskie ołtarza głównego, II etap szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
75.2003083/14Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-17-30-376
Digitalizacja dokumentów archiwalnych w Kościele i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie (część 3) szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
73.4003121/14Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
NIP:521-35-88-818
Opracowanie archiwum duszpasterstwa emigracyjnego w Rzymie. szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
68.4003134/14Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni
NIP:959-12-96-131
Inwentaryzacja grobów polskich na Cmentarzu św. Michała w Rydze szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
94.4003155/14Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni
NIP:959-12-96-131
Opracowanie katalogu grobów polskich na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie (Ukraina) szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
44.0003261/14Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
NIP:701-00-53-504
Działania promocyjne na rzecz popularyzacji polskiej spuścizny kulturowej poza granicami kraju przez Muzeum WP szczegóły
Łącznie: 0.00
72.6003272/14Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich
NIP:701-03-47-720
Konserwacja ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele św. Antoniego we Lwowie szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
72.4003300/14Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)
NIP:525-20-67-845
Odbudowa płyty nagrobnej króla Stanisława Augusta w kościele św. Katarzyny w Petersburgu szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
85.6003312/14Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
NIP:897-16-61-731
Publikacja książki-albumu pod tytułem "Secesja we Lwowie". Wydanie dwujęzyczne: polsko-angielskie szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
58.6003316/14Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie - III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0003319/14Fundacja "AVE ARTE"
NIP:951-21-71-459
Dokumentacja dziedzictwa kulturowego związanego ze spuścizną po Ignacym Janie Paderewskim na Ukrainie szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
0 błędy form.03323/14Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura"
NIP:542-32-28-262
Miasta Polesia - digitalizacja dokumentów archiwalnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03335/14Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura"
NIP:542-32-28-262
Okręg Administracyjny Wileński (1922-1925) - ostatni etap unifikacji ziem II Rzeczypospolitej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03580/14Fundacja Communi Hereditate
NIP:701-03-97-445
Projekt Polonoteka. szczegóły
Łącznie: 0.00
95.6003591/14Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja ołtarza w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Wołpie, Białoruś - 3 etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
87.4003598/14Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja ołtarza bocznego w transepcie kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
95.6003601/14Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Projekt techniczny remontu drewnianego lamusa w zespole zabudowań dawnego klasztoru Brygidek w Grodnie, Białoruś szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
93.4003617/14Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Organizacja ekspozycji muzealnej w muzeum - Izba Polska (Polakkasernen) w Taangenrup, Dania szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
58.0003621/14Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja nagrobka rodziny Babińskich na Cmentarzu Montmorency, Francja szczegóły
Łącznie: 0.00
75.6003645/14Fundacja Zbiorów Im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie
NIP:525-10-09-171
I ETAP KONSERWACJI I RESTAURACJI KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO W GRODNIE szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
86.8003654/14Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: Jerzy Giedroyc, Jewhen Małaniuk - "Listy 1948-1963", w opracowaniu Hałyny Dubyk szczegóły
2014: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
87.8003749/14Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki - "Listy 1946-1968", w opracowaniu Andrzeja Dobrowolskiego szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
67.2003762/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Dziedzictwo narodowe - zachować i udostępnić szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
46.8003767/14Fundacja Azji i Pacyfiku
NIP:701-03-58-698
Inwentaryzacja akt osobowych z archiwum Konsulatu Generalnego w Stambule pochodzących z pierwszej połowy XX wieku. szczegóły
Łącznie: 0.00
47.8003781/14Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
NIP:795-23-41-628
Opracowanie wybranej ikonografii dotyczącej dziejów oręża polskiego w dobie napoleońskiej w Bibliotece Polskiej w Paryżu szczegóły
Łącznie: 0.00
31.4003786/14Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
NIP:778-14-65-736
Kwerenda archiwaliów pochodzących ze zbiorów poznańskich - w Uppsali szczegóły
Łącznie: 0.00
87.4004222/14Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:794-11-02-498
Zbiory sztuki Lubomirskich z Przeworska z kolekcji muzeów lwowskich - kwerenda, digitalizacja, prezentacja w internecie szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
66.8004231/14Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace konserwatorskie przy obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy - etap I szczegóły
2014: 29 200.00
Łącznie: 29 200.00
75.8004242/14Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) - etap I szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
58.6004253/14Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace konserwatorskie przy obiektach związanych z Polską na terenie Grodzieńszczyzny (Białoruś) szczegóły
Łącznie: 0.00
58.4004260/14Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Inwentaryzacja polskich nagrobków na terenie danych Inflant Polskich (Łotwa) - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
63.8004268/14Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie i interwencyjne w obiektach związanych z Polską na terenie Rejonu Lwowskiego (Ukraina) szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
76.6004324/14Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace rewaloryzacyjne przy ogrodzie oraz budowlano-konserwatorskie przy kaplicy Ohanowiczów w Vila Mindic (Mołdawia) szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
85.4004334/14Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace restauratorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina) - etap VII szczegóły
2014: 350 000.00
Łącznie: 350 000.00
62.4004355/14Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie w Kolegiacie p.w. Świętej Trójcy w Ołyce (Ukraina) szczegóły
2014: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
80.8004372/14Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie w Kościele Podominikańskim w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), etap III szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
60.0004376/14Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie - kontynuacja szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.0004782/14Fundacja Kultury Paryskiej
NIP:701-03-91-394
Wystawa z katalogiem "Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki Kultury" szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
37.0004799/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja zabytków zespołu zamkowego w Podhorcach szczegóły
Łącznie: 0.00
36.2004946/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja kolekcji dzieł sztuki ze zbiorów Pałacu Potockich Lwowskiej Galerii Sztuki szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05012/14Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej
NIP:897-16-51-460
Renowacja polskich cmentarzy na Ukrainie w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2014" szczegóły
Łącznie: 0.00
93.8005036/14Muzeum Narodowe w Poznaniu
NIP:777-00-06-321
Dokumentowanie archiwum Romana Cieślewicza (1930-1996) – wybitnego polskiego grafika szczegóły
2014: 10 000.00
Łącznie: 10 000.00
73.8005083/14Stowarzyszenie Przyjaciół Podola
NIP:873-31-91-649
Odbudowa kościoła p.w. Świętej Trójcy w Okopach na Ukrainie szczegóły
2014: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
75.6005164/14Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
NIP:525-22-45-695
Konserwacja zbioru archiwaliów, starych druków i plakatów Biblioteki Polskiej w Paryżu szczegóły
2014: 20 000.00
2015: 20 000.00
Łącznie: 40 000.00
84.2005186/14Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Konserwacja i restauracja obelisku ufundowanego przez Jana III Sobieskiego w Hodowie na Ukrainie szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
39.4005229/14Fundacja Dziedzictwo Wielkiego Xięstwa Litewskiego
NIP:525-25-37-251
Digitalizacja zbiorów archiwalnych dokumentujących stan posiadania ziemian polskich guberni Mińskiej początku XX w. szczegóły
Łącznie: 0.00
95.8005238/14Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Konserwacja zespołu obiektów ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
35.0005240/14Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego
NIP:641-24-61-558
Człowiek przez duże C szczegóły
Łącznie: 0.00
37.2005244/14Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego
NIP:641-24-61-558
Człowiek przez duże C - wspomnienie Jana Karskiego. szczegóły
Łącznie: 0.00
88.6005662/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku
NIP:759-16-24-918
Prace remontowo-konserwatorskie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Makarowcach (Białoruś) - etap II szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
87.6005680/14Stowarzyszenie "Dzieje"
NIP:777-32-20-374
Projekt techniczny remontu drewnianej kaplicy w Polanach k/Oszmiany, Białoruś szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
93.0005877/14Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury KON-FEDERACJA
NIP:676-24-61-056
Badania i opracowanie metody prac konserwatorskich w pojezuickim kościele pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, II etap szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
79.6005893/14Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury KON-FEDERACJA
NIP:676-24-61-056
Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, II etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
67.2005922/14Dom Kaukaski w Polsce
NIP:521-34-57-186
Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap III szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
95.6005936/14Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi, Ukraina, XVII-XIX w. - kontynuacja szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
94.6005974/14Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy wystroju wnętrza kościoła parafialnego w Brzeżanach, Ukraina szczegóły
2014: 65 000.00
Łącznie: 65 000.00
93.6005980/14Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Ekspertyza stanu zachowania kaplicy grobowej w Montresore oraz zabezpieczenie elementów najbardziej zniszczonych szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
43.4006009/14POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE
NIP:525-15-68-640
XI Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna "Pieniądz a propaganda - wspólne dziedzictwo Europy" Augustów 11-14.06.14 szczegóły
Łącznie: 0.00
38.4006027/14Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej
NIP:912-18-60-918
Prace przygotowawcze pod odbudowę dachu nawy głównej zabytkowego Kościoła z 1634 roku p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach szczegóły
Łącznie: 0.00
88.8006031/14Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Ocena i wytypowanie obiektów do konserwacji (plakaty okresu międzywojennego) szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
62.2006035/14Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie, etap XIII szczegóły
2014: 111 000.00
Łącznie: 111 000.00
71.2006039/14Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
NIP:712-29-35-876
Roboty zabezpieczające i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wyżnianach szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
66.6006044/14Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Konserwacja kolumny ze św. Krzysztofem niosącym Chrystusa w Zaułku Ormiańskim we Lwowie szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
95.8006047/14Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Konserwacja tablicy epitafijnej Coelestini Kowalewskiego znajdującej się na północnej ścianie katedry w Kaliningradzie szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
0 błędy form.06090/14Akademia Gastronomiczna w Polsce
NIP:701-00-88-916
Ambasador Polskiej Gastronomii szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06102/14Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Kolekcje i salony współczesnych artystów polskich w Berlinie. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2006116/14Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.
NIP:583-25-13-669
Wilno, kościół Wniebowzięcia NMP, konserwacja malowideł i sztukaterii; etap I, zadanie 2 szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
70.4006128/14Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Konserwacja obrazu w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
30.4006155/14Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Upamiętnienie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w kontekście 70-tej rocznicy bitwy pod Monte Cassino szczegóły
Łącznie: 0.00
87.8007001/14Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Renowacja polskich nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu - II etap szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
52.6007009/14Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Konserwacja polichromii w Kaplicy św. Anny w Drohobyczu szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8007043/14Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy-grobowca Nahlików w Drohobyczu szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0007048/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie
NIP:946-21-45-884
Prace remontowe elewacji fasady kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Dubnie szczegóły
Łącznie: 0.00
50.4007056/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie
NIP:946-21-45-884
Rekonstrukcja dachu kościoła św. Cyryla i Metodego w m. Lubieszów szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09258/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Józef Obrębski- archiwum w USA szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8009259/14Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura"
NIP:542-32-28-262
Między Litwą Środkową a województwem wileńskim - administracja centralna (digitalizacja dokumentów archiwalnych). Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09260/14Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
NIP:701-00-53-504
Zabezpieczenie i digitalizacja filmu z kolekcji audiowizualnych IPMS w Londynie - "Wojsko Polskie w Szkocji" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09261/14Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Pozyskanie kopii munduru Legionowego oraz opracowanie zbiorów kartograficznych Instytutu Piłsudskiego w Londynie szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0009262/14Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura"
NIP:542-32-28-262
Miasta Polesia - dwie stolice: Pińsk i Brześć nad Bugiem (digitalizacja dokumentów archiwalnych). Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
94.6009263/14Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki pt. "Andrzej Bobkowski wielokrotnie" (redakcja naukowa: Krzysztof Ćwikliński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Maciej Urbanowski) szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
95.4009264/14Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki Jerzego Stempowskiego pt. "W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie" szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
54.8009265/14Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Dziedzictwo II Rzeczypospolitej - badania i kwerendy oraz digitalizacja archiwaliów kościelnych szczegóły
Łącznie: 0.00
53.8009266/14Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
NIP:795-10-02-924
Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917-1939. Dokumenty życia społecznego i dziedzictwa kulturowego szczegóły
Łącznie: 0.00
73.8009267/14Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni
NIP:959-12-96-131
Opracowanie katalogu grobów polskich na Cmentarzu rzymsko katolickim w Daugavpils (Ukraina) szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
42.6009268/14Fundacja Rojt
NIP:754-27-08-377
Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego polskich emigrantów/literatów w Izraelu. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0009269/14Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
NIP:526-22-33-417
Inwentaryzacja zabytkowych obiektów sakralnych z terenu dawnych Inflant Polskich szczegóły
2014: 17 000.00
Łącznie: 17 000.00
46.8009270/14Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie
NIP:525-15-53-779
Kwerendy biblioteczne i archiwalne w Berlinie, w ramach prac nad monografią miasta i okolic Mrągowa szczegóły
Łącznie: 0.00
54.4009271/14Pro Stojanów - Dla Stojanowa
NIP:534-24-93-882
Dalsze prace remontowo-konserwatorskie dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Stojanowie, obwód Lwowski szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6009272/14Filmoteka Narodowa
NIP:521-10-35-771
Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w USA. szczegóły
2014: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
0 błędy form.09273/14Fundacja Polonia-Ruthenia
NIP:125-15-87-730
"Wolni z Wolnymi. Powstanie Styczniowe w Polsce i na Litwie" szczegóły
Łącznie: 0.00
93.0009274/14Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
NIP:525-15-72-452
Porządkowanie zespołu Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, seria Skrzynie z zasobu Studium Polski Podziemnej szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
45.0009275/14Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0009276/14Fundacja Zbiorów Im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie
NIP:525-10-09-171
KONSERWACJA I RESTAURACJA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO W GRODNIE - II ETAP PRAC szczegóły
Łącznie: 0.00
85.8009277/14Fundacja Kultury Paryskiej
NIP:701-03-91-394
Konserwacja obrazu Józefa Czapskiego „Portret z lampą” wraz z jego promocją szczegóły
2014: 34 000.00
Łącznie: 34 000.00
54.0009278/14Dom Kaukaski w Polsce
NIP:521-34-57-186
Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap IV. szczegóły
Łącznie: 0.00
49.4009279/14Fundacja Azji i Pacyfiku
NIP:701-03-58-698
Inwentaryzacja oraz przygotowanie publikacji albumowej poświęconej grobom polskim w Stambule. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09280/14Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Reinwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na terenie dawnego województwa bełskiego na Ukrainie szczegóły
Łącznie: 0.00
89.0009281/14Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Dokumentacja fotograficzna obrazów polskich znajdujących się w Olesku i Złoczowie - oddziałach Lwowskiej Galerii Sztuki szczegóły
2014: 27 000.00
Łącznie: 27 000.00
0 błędy form.09282/14Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Konserwacja czterech płycin z dekoracją rzeźbiarską w kościele p.w. WNPM w Kopyczyńcach na Ukrainie szczegóły
Łącznie: 0.00
51.2009283/14Fundacja Communi Hereditate
NIP:701-03-97-445
POLONOTEKA - centralny inwentarz ruchomych zabytków polskiego dziedzictwa kulturowego przechowywanych za granicą. szczegóły
Łącznie: 0.00
55.6009284/14Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Kwerenda archiwalna w archiwach białoruskich. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.09285/14Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Konserwatorskie rozpoznanie drewnianego kościoła w Wierszynie szczegóły
Łącznie: 0.00
90.0009286/14Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Kompleksowe prace przy nagrobku Izy Salmonowiczównej na cmentarzu Rossa w Wilnie, Litwa szczegóły
2014: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
43.8009287/14Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
Opracowanie koncepcji rewaloryzacji oraz ochrony i zagospodarowania zabytkowego kompleksu zamkowo-parkowego w Podhorcach szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0009288/14Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie, etap XIV szczegóły
2014: 18 000.00
Łącznie: 18 000.00
29.2009289/14Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Drohiczyńskiej
NIP:544-13-23-864
Upamiętnienie roli ks.kard.Kazimierza Świątka w odzyskiwaniu,odbudowie,remontach zabytków na terenach II Rzeczpospolitej szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2009290/14Białostockie Towarzystwo Naukowe
NIP:966-13-02-688
Grodno - skarbiec sztuki sakralnej szczegóły
Łącznie: 0.00
47.2009291/14Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
NIP:542-29-72-662
Polskie dziedzictwo archeologiczne za granicą - zbiory Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie (etap I) szczegóły
Łącznie: 0.00
48.4009294/14Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
NIP:779-16-34-264
Wymiana dachu nad prezbiterium kościoła św. Michała Archanioła w Tywrowie, Etap I. szczegóły
Łącznie: 0.00

koniec głównej treści