Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2014 roku został zakończony

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 9.00-15.00

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
75.4003066/14Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Digitalizacja piśmiennictwa Łemków - kontynuacja szczegóły
2014: 10 000.00
Łącznie: 10 000.00
0 błędy form.03081/14Uniwersytet Jagielloński
NIP:675-00-02-236
Digitalizacja Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz wybranych obiektów muzealnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Etap 2 szczegóły
Łącznie: 0.00
76.2003088/14Fundacja Rodu Szeptyckich
NIP:118-18-69-735
Wirtualne Archiwum i Muzeum Aleksandra Fredry - etap I szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
62.0003096/14Stowarzyszenie Edukacja i Kultura
NIP:727-27-21-131
Digitalizacja unikatowego dorobku filmowego szczegóły
Łącznie: 0.00
92.4003097/14Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - kontynuacja szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
0 błędy form.03100/14Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
NIP:724-00-04-952
Digitalizacja i archiwizacja bieżących i archiwalnych prac studentów fotografii PWSFTviT powstających na zajęciach szczegóły
Łącznie: 0.00
86.2003102/14Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnienie archiwaliów Ośrodka KARTA oraz innych archiwów społecznych szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
57.2003111/14Związek Polskich Artystów Plastyków
NIP:526-02-51-380
Projekt "Arka" - digitalizacja dorobku artystycznego wybranych twórców zrzeszonych w ZPAP szczegóły
Łącznie: 0.00
79.0003114/14Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Digitalizacja i udostępnienie kościoła najstarszego w Polsce zespołu dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
89.0003223/14Fundacja "Pogranicze"
NIP:844-10-98-831
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - kontynuacja szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
75.2003263/14Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie
NIP:593-25-76-801
Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347-1378, jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych w Polsce - I etap szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
78.0003376/14Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
"Tractatus super Psalterium" Ps. Roberta Bacona - pomorski zabytek XIII-wieczny w domenie publicznej szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
62.4003382/14Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-17-30-376
Digitalizacja zasobów archiwalnych i bibliotecznych Archidiecezji Krakowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
58.4003450/14Fundacja Historia Nostra
NIP:779-24-16-262
Digitalizacja i udostępnienie cytadeli oraz przyległych obiektów militarnych Twierdzy Modlin szczegóły
Łącznie: 0.00
85.4003459/14ZHP - Muzeum Harcerstwa w Warszawie
NIP:526-25-44-287
Digitalizacja archiwalnych nagrań Rozgłośni Harcerskiej (kontynuacja) szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
0 błędy form.03467/14Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem"
NIP:521-36-50-090
Regionalna Pracownia Digitalizacji Zabytków Muzeum Ziem Nadbużańskich szczegóły
Łącznie: 0.00
86.0003481/14Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Wacława
NIP:676-17-79-307
Portal Edukacyjny - Wirtualna Katedra Wawelska - Etap III Św. Jadwiga szczegóły
2014: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
0 błędy form.03485/14Fundacja Filmowa Armii Krajowej
NIP:521-05-26-225
Rozbudowa Archiwum Cyfrowego Fundacji Filmowej AK szczegóły
Łącznie: 0.00
79.6003492/14Uniwersytet w Białymstoku
NIP:542-23-83-747
Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
77.8003509/14Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Cyfrowe Archiwum Arton (kontynuacja) szczegóły
2014: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
85.2503518/14Fundacja Nowoczesna Polska
NIP:952-18-77-087
Wolne Lektury ­- udostępnienie materiałów wizualnych i rozwój kolekcji tematycznych szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
60.6003519/14Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA
NIP:123-09-46-690
Uporządkowanie, digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur Bogusława Schaeffera szczegóły
Łącznie: 0.00
75.4003561/14Stowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury
NIP:972-12-41-402
Digitalizacja wybranych zabytków, przechowywanie i udostępnienie zasobów Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
0 błędy form.03583/14Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Stworzenie zintegrowanego systemu LOANBOOK - elektronicznej wypożyczalni treści cyfrowych na nośniki mobilne szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0003616/14Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Opracowanie modelu cyfrowej prezentacji wyników badań archeologicznych na podstawie stanowiska Miechów 3. szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6003620/14Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina
NIP:525-20-06-884
mUltimate Chopin szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03725/14Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
NIP:864-18-78-031
Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0003739/14Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Cyfryzacja, opracowanie i udostępnienie w internecie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
78.0003842/14Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
NIP:778-01-68-479
Digitalizacja najcenniejszych starych druków i zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
56.4003866/14Stowarzyszenie Chodzieżak Pro-Hobby
NIP:607-00-75-532
Muzeum Wirtualne Ziemi Chodzieskiej - przygotowanie strony internetowej wraz z digitalizacją zasobów szczegóły
Łącznie: 0.00
60.4003931/14Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
NIP:521-32-24-453
Cyfryzacja i udostępnienie archiwum firmy projektowo-architektonicznej Budopol S.A. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03962/14Studio Filmowe Kronika Polska Kronika Filmowa Spółka z o.o.
NIP:525-00-07-709
Dygitalizacja wydań Polskiej Kroniki Filmowej zrealizowanej w latach 1990-1994 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04021/14Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Klub Myśli Społecznej im. A. F. Modrzewskiego
NIP:727-23-50-574
Rewitalizacja i digitalizacja archiwalnych zasobów filmowych z okresu transformacji szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04055/14Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
NIP:534-19-77-632
Pamięć przeszłości. Inwentaryzacja, opracowanie i digitalizacja dokumentacji archiwalnej TPMOPL z lat 1930-1991 szczegóły
Łącznie: 0.00
78.4004087/14Politechnika Gdańska
NIP:584-02-03-593
Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie wybranych starych druków Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej szczegóły
2014: 69 472.00
Łącznie: 69 472.00
0 błędy form.04116/14Fundacja Wielkopolska Brand
NIP:783-16-94-210
Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
57.8004129/14Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie
NIP:838-18-17-824
Cyfrowe Muzeum Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
76.7504211/14Fundacja Projekt: Polska
NIP:113-27-09-813
“Otwarte Zabytki” - digitalizacja zasobów WUOZ w Opolu - kontynuacja szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
75.2004232/14Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
NIP:897-15-80-903
Kolekcja WRO - rozwój nowych form udostępniania oraz kontynuacja opracowania i digitalizacji archiwum sztuki mediów szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
61.0004244/14Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
NIP:795-10-56-512
Digitalizacja, ochrona i udostępnianie cyfrowych zasobów Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0004264/14Fundacja Dobrej Książki
NIP:526-10-18-616
Benedykt Jerzy Dorys - digitalizacja kolekcji fotografii IV etap (ostatni) szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0004277/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja drewnianych cerkwi łemkowskich w Uściu Gorlickim i Nowicy szczegóły
2014: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
43.8004283/14Fundacja Sue Ryder
NIP:123-00-31-246
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Sue Ryder w Warszawie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04296/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Digitalizacja archiwalnej dokumentacji polowej z badań archeologicznych. szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0004341/14Fundacja Beksiński
NIP:813-34-50-249
Międzynarodowa popularyzacja twórczości Z.Beksińskiego poprzez stworzenie aplikacji na smartfony i tablety szczegóły
Łącznie: 0.00
85.6004343/14Fundacja Archeologia Fotografii
NIP:118-19-63-658
Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie archiwów polskich fotografów - kontynuacja szczegóły
2014: 160 000.00
Łącznie: 160 000.00
0 błędy form.04377/14Fundacja Kompania Kresowa
NIP:525-25-31-225
Digitalizacja, spisanie i udostępnienie w formie popularyzatorskich opowiadań nagrań żołnierzy Armii Krajowej szczegóły
Łącznie: 0.00
86.2004388/14Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
PAUart. Katalog on-line zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
63.0004394/14Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga
NIP:593-25-92-705
Konserwacja unikatowych inkunabułów z Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
62.6004396/14Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
NIP:583-26-94-748
Cyfrowe archiwum Polaków Wolnego Miasta Gdańska szczegóły
Łącznie: 0.00
57.4004398/14Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja"
NIP:873-31-58-149
Digitalizacja zbiorów prywatnych i organizacji pozarządowych z obszaru dawnej Galicji szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0004405/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Floriana w Uniejowie
NIP:828-12-46-983
Digitalizacja i udostępnienie XIV-wiecznej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
77.2004406/14Stowarzyszenie Kraina
NIP:113-28-26-068
Witryna: Grochów - opracowanie, wstępna digitalizacja i udostępnienie prywatnych zbiorów zdjęć mieszkańców Grochowa szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
76.2004408/14Archidiecezja Poznańska
NIP:782-11-46-820
Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403r-1420r.) szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
0 błędy form.04420/14Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent"
NIP:712-21-82-419
"Akcent" w przestrzeni. Archiwum pogranicza kultur. Etap 2 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04430/14Stowarzyszenie Wolnego Słowa
NIP:526-28-44-428
Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego II: digitalizacja archiwalnych materiałów audiowizualnych szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2004432/14Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją
NIP:956-20-74-830
BiKoP - Biblioteka Kolekcji Prywatnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04485/14Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
NIP:525-15-69-220
Botaniczne Archiwalia - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6004510/14Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików
NIP:525-10-51-078
Digitalizacja i udostępnienie zasobów fotograficznych ZPAF szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
0 błędy form.04532/14Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce
NIP:537-25-16-814
Repozytorium Cyfrowe Żeszczynki szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04538/14Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości"
NIP:583-28-81-396
Archiwum przełomu 1988-1991 - narodziny polskiej demokracji w zbiorach materiałów telewizyjnych Video Studio Gdańsk szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04583/14Zakon OO. Karmelitów, Klasztor w Gdańsku
NIP:583-27-59-123
Kościół św. Katarzyny w Gdańsku: Etap I - digitalizacja architektury i zabytków ruchomych szczegóły
Łącznie: 0.00
46.0004590/14Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik
NIP:701-00-56-537
Biała niedziela szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2004606/14Stowarzyszenie Świat Nadziei
NIP:898-20-82-959
Digitalizacji wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniem szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
0 błędy form.04629/14Fundacja Pamięci Ofiar Pracy Niewolniczej w Auschwitz
NIP:549-24-35-633
Cyfryzacja zabytków i obiektów muzealnych byłego obozu Auschwitz na potrzeby programów edukacyjnych i szkoleń szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0004631/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie
NIP:588-19-66-046
Digitalizacja, konserwacja, udostępnianie i promocja zabytkowego kościoła pw. Trójcy Świętej w Wejherowie szczegóły
2014: 99 435.50
Łącznie: 99 435.50
76.0004647/14Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe
NIP:956-22-88-040
Digitalizacja zbiorów Muzeum Historyczno-Wojskowego i rozwój platformy do ich udostępniania szczegóły
2014: 15 000.00
Łącznie: 15 000.00
0 błędy form.04675/14Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska
NIP:875-11-85-783
Digitalizacja kolekcji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska- Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
47.0004681/14Fundacja Jestem
NIP:953-25-39-075
Ekspozytorium.pl - muzea i wystawy szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2004718/14Fundacja Aktywizacja
NIP:966-20-89-914
Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
49.2004737/14Fundacja Andrzeja Mańkowskiego - Szczawnica
NIP:735-28-56-896
Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie kolekcji zbiorów audiowizualnych dotyczących Podhala i Sądecczyzny szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6004744/14Fundacja "Wielki Człowiek"
NIP:634-28-18-267
Digitalizacja i publikacja materiałów archiwalnych Jerzego Kukuczki szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.04758/14Związek Ukraińców w Polsce
NIP:524-10-15-276
Digitalizacja i udostępnienie fotografii archiwalnych i numerów archiwalnych tygodnika "Naszego Słowa" szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0004768/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
NIP:966-10-28-833
I etap opracowania i digitalizacji oraz konserwacji ratunkowej zespołu archiwaliów tykocińskich szczegóły
Łącznie: 0.00
43.6004775/14Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
NIP:525-19-85-562
Audiobiblioteka Literacka szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0004793/14Związek Kompozytorów Polskich
NIP:525-14-12-168
Cyfrowa "Warszawska Jesień" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04796/14Fundacja Świętego Mikołaja
NIP:123-09-97-285
Wydanie i promocja antologii 20. e-booków polskich autorów XIX i XX w. w ramach serii "Złota seria polskiego eseju" szczegóły
Łącznie: 0.00
62.4004913/14Fundacja Andrzeja Wróblewskiego
NIP:527-26-74-672
Digitalizacja i udostępnienie archiwum Andrzeja Wróblewskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0005261/14Fundacja imienia Juliana Antonisza
NIP:676-24-69-690
Opracowanie, inwentaryzacja i digitalizacja "Pomysłowników" Juliana Antonisza szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2005273/14Fundacja Generacja TR Warszawa
NIP:525-24-04-484
Archiwum cyfrowe TR Warszawa szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05278/14Parafia pw. Św. Wincentego Fereriusza
NIP:118-13-06-972
Borzęcińskie Księgi - digitalizacja i konserwacja archiwum Parafii pw. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2005282/14Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Karaimskie archiwum cyfrowe szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2005298/14Stowarzyszenie OFFicyna
NIP:851-26-41-203
Stary cyfrowy Szczecin #5 szczegóły
2014: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
0 błędy form.05357/14Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
NIP:529-16-96-870
Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
77.2005461/14Fundacja Sztuk Wizualnych
NIP:679-27-37-586
Digitalizacja i udostępnianie cyklu fotograficznego "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet (Etap II) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.05509/14Fundacja Artystyczna im.Tadeusza Kalinowskiego
NIP:777-23-78-765
Abstrakcja.pl - portal prezentujący osiągnięcia najwybitniejszych polskich artystów z kręgu sztuki abstrakcyjnej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05566/14Fundacja Kultury Polskiej
NIP:525-14-34-336
"Emuseion" - Utworzenie portalu prezentującego cyfrowe zasoby muzealne szczegóły
Łącznie: 0.00
88.2505697/14Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
45.8005850/14Fundacja Sopockie Korzenie
NIP:585-14-46-767
Archiwizacja zasobów Fundacji Sopockie Korzenie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05866/14Towarzystwo "Jan z Kolna"
NIP:291-01-78-351
Dygitalizacja negatywów, pozytywów i grafik ze zbiorów profesora Mariana Pokropka szczegóły
Łącznie: 0.00
79.2005888/14Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
NIP:736-17-16-551
Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum Zofii i Witolda Paryskich szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
75.8005912/14Fundacja Tranzyt
NIP:781-18-43-776
Opracowanie kompleksowej bazy internetowej polskich tekstów o komiksie szczegóły
2014: 10 000.00
Łącznie: 10 000.00
0 błędy form.05929/14Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
NIP:795-10-02-924
"Ocalić od zapomnienia". Dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego sąsiedztwa szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05958/14Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
NIP:778-13-31-533
Digitalizacja wybranych kolekcji ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7505960/14Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
NIP:554-26-47-568
Digitalizacja i opublikowanie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej gazety bydgoskiej Ostdeutsche Presse - od 1877 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08684/14Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu
NIP:626-10-58-935
Digitalizacja i wydanie publikacji „Spis Członków Gromady Rozbarskiej. 1823-1946” szczegóły
Łącznie: 0.00
76.2008935/14Związek Miast Polskich
NIP:778-10-05-845
Wypędzeni 1939. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów dokumentujących deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00

koniec głównej treści